Teraz jest niedziela, 24 mar 2019, 19:01


Lipiec 2009

Oficjalne prognozy pogody dotyczące siły i aktywności burz w Polsce, jak również innych niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych w naszym kraju wydawane przez członków SkyPredict Team.
 • Autor
 • Wiadomość
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postczwartek, 2 lip 2009, 00:50

LIPIEC 2009

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 2.07.2009, godz. 8:00 CEST do 3.07.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo – zachodniej, zachodniej, centralnej oraz północno – wschodniej głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz opadów gradu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Ziemi Łódzkiej, południa Mazowsza, Ziemi Świętokrzyskiej oraz dla Lubelszczyzny głównie z powodu ryzyka silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz ulewnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska będzie pod wpływem dość wilgotnych mas powietrza, co będzie wyrażać się dużymi wartościami Mixing Ratio (do 12 g/kg) oraz raczej niskim lub umiarkowanie wysokim LCL, zwłaszcza w Polsce południowo – zachodniej, centralnej i północno – wschodniej. Strefa ta połączona z dość dużą chwiejnością (MLCAPE do ok. 1500 – 1750 J/kg) będzie się jutro powoli przesuwać z północnego – zachodu na południowy wschód Polski. Chwiejność ta będzie spychana z Polski dzięki wyżowi, który ma się rozlokować nad Morzem północnym. Inną przyczyną, która będzie powodować stopniowe spychanie chwiejnych mas powietrza nad południe Polski będzie wędrówka niżu górnego znad koła podbiegunowego nad Rosję. Przebudowa baryczna będzie na tyle duża, że układy wysokiego ciśnienia znajdujące się na południe od niżu zaczną przemieszczać się w stronę Polski, co zaś wywoła napływ suchszych, mniej chwiejnych mas powietrza w ciągu najbliższych 2 - 3 dni, począwszy od piątku. W czwartek, prócz dużej chwiejności i dość sporej wilgotności, nie spodziewamy się większej dynamiki w troposferze, co powinno raczej zapobiec powstawaniu zorganizowanych i silnych układów burzowych. Klastrów burz z krótko żyjącymi liniami szkwałowymi, w których może mocniej wiać, nie można jednak wykluczyć. Generalnie burze będą wolno się przesuwać, toteż głównym niebezpieczeństwem z nimi związanym będą punktowe, bardzo wydajne opady deszczu.


OMÓWIENIE

… Od Polski północno – wschodniej przez centrum po południowy zachód i zachód...

Duża niestabilność ( MUCAPE lokalnie ponad 2000J/kg, MLCAPE do ok. 1750 J/kg) w połączeniu z dość niskim LCL ( ok. 1000m i poniżej) może powodować powstawanie komórek burzowych jeszcze w godzinach przedpołudniowych. Dość duża wodność troposfery (PW do 30 mm) może sprzyjać burzom z silnymi opadami deszczu, które mogą być przyczyną podtopień, a nawet powodzi błyskawicznych. Grad też jest niewykluczony, jednak ryzyko opadów dużego gradu (gradzin powyżej 3 cm w średnicy ) jest jednak niewielkie. Silne porywy wiatru w kilku przypadkach najsilniejszych burz mogą lokalnie też się pojawić. Dodatkowo na wschodzie Mazowsza i północy Lubelszczyzny modele pokazują dyskretny wzrost siły pionowych uskoków wiatru, w szczególności DLS. To sprawi, że burze mogą się w tym miejscu nieco lepiej organizować. Nie wykluczona jest nawet słaba superkomórka z możliwością pojawienia się słabej trąby powietrznej. Również w innych miejscach Polski omówionych w tym paragrafie istnieje możliwość wystąpienia słabych trąb powietrznych, jednak nie związanych z działalnością mezocyklonów.
Generalnie burze będą zbliżone pod względem zjawisk do tych, które występowały w ostatnich dniach. Burze zanikną dopiero w późnych godzinach nocnych.


… Ziemia Łódzka, południe Mazowsza, Ziemia Świętokrzyska, Lubelszczyzna ...

Burze powinny pojawić się po południu. Bardziej sucha warstwa PBL spowoduje, że komórki burzowe przy MLCAPE ponad 1000 J/kg powinny pojawić się później niż w regionach położonych bardziej na północ. Tutaj należy też wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się większych opadów gradu, choć ich ryzyko powinno być również niewielkie. Delta Theta E lokalnie większa od 16 K oraz podwyższone DCAPE zwiększają ryzyko na silne wiatry związane z prądami zstępującymi w burzach. Pod wieczór i w nocy należy oczekiwać utrzymywania się zjawisk burzowych, choć ich siła powinna być mniejsza niż w dzień.


… Pozostała część kraju ...

Powietrze w PBL będzie generalnie bardziej suche niż w pozostałych regionach Polski. Na północy burz należy się spodziewać jeszcze w godzinach popołudniowych, ale będą one raczej słabe i powinny szybko zaniknąć. Natomiast na południu Polski więcej burz dopiero pojawi się pod wieczór i zjawiska te będą trwać również w godzinach nocnych. Ich siła nie powinna być zbyt wielka, istniej głównie ryzyko bardzo silnych opadów deszczu, ale nie na tyle istotne, aby wydawać stopień 1 dla tego regionu.


MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postsobota, 4 lip 2009, 01:14

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,

Ważna od 4.07.2009, godz. 8:00 CEST do 5.07.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północno – wschodniej i północno – wschodniej części Mazowsza głównie z powodu ryzyka opadów gradu i tornada.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W Europie następuje przebudowa baryczna. Nad Rosją zachodnią znajdzie się rozległy niż górny. Polska znajdzie się na obrzeżach tego układu, jednak w stronę naszego kraju sięgnie klin wysokiego ciśnienia znad Krajów Beneluksu. Do Polski będzie jeszcze napływać ciepła masa powietrza znad południa Europy, ale od północnego wschodu zacznie powoli oddziaływać adwekcja chłodnego powietrza znad północnego wschodu kontynentu. W wyższych warstwach troposfery pojawi się niezbyt silny północny wiatr, pojawi się więc pewna dynamika. Objawi się ona uskokami wiatru DLS do ok. 20 m/s. Również w dolnej troposferze prognozowany jest wzrost prędkości wiatru, szczególnie na północnym – wschodzie Polski, co zaś przyczyni się do wzrostu LLS do 10 m/s. Warstwa graniczna nie będzie jednak zbyt wilgotna, prócz krańców północno – wschodnich Polski, gdzie LCL obniży się do ok. 500 – 800m. Mimo wszystko ilość wilgoci w dolnej warstwie troposfery powinna starczyć na zainicjowanie zjawisk burzowych na znacznym obszarze Polski, dodatkowo uwzględniając jeszcze środkowotroposferyczny pionowy gradient temperatur na poziomie ok. 6 st.C / km. Według modeli GFS z czwartku z godziny 18Z, prognozowana wartość CAPE lokalnie może osiągnąć do 700J/kg.


OMÓWIENIE

… Polska północno – wschodnia, centralna, częściowo południowo - wschodnia ...

Na północnym wschodzie należy oczekiwać najniższych wartości LCL, spadających lokalnie do 600m, co będzie świadczyć o dość sporej wilgotności w BL. Im dalej na południe, tym wilgoci będzie mniej, jednak LCL na poziomie ok. 1500m przy MLCAPE do około 700 J/kg powinno wystarczyć do rozwoju zjawisk burzowych. Skróty „DLS”, „LLS”, „SRH” dawno się nie pojawiały w prognozach, ale tym razem na obszarze omawianym w tym paragrafie istnieje konieczność użycia tych słów. Pewna dynamika, która się pojawi w troposferze nad Polską sprawi bowiem, że pojawią się pewne, lecz nadal niezbyt silne uskoki prędkościowe wiatru. Przez te uskoki, w szczególności DLS przekraczające lokalnie 20 m/s, istnieje możliwość uformowania się kilku bardziej zorganizowanych burz; mogą pojawić się niewielkie multikomórki, w których mogą zaś wystąpić linie szkwałowe, na których można spodziewać się silnych porywów wiatru. Największym ryzykiem może być jednak opad gradu, zwłaszcza na Mazowszu, Podlasiu, a także na południu woj. warmińsko – mazurskiego, jednak z powodu niezbyt dużej niestabilności, średnica gradzin powinna nie przekraczać 2 – 3 cm. Istnieje też niewielkie ryzyko uformowania się jednej lub dwóch burz superkomórkowych, w których głównym ryzykiem też będzie opad gradu. Możliwość słabego lub umiarkowanie silnego tornada nie może zostać wykluczona, w szczególności na północnym wschodzie Polski, gdzie LCL będzie najniższe, a LLS osiągnie wartość około 10 m/s. Tam też najnowsza prognoza GFS podaje SRH3 do ok. 250 m^2/s^2 i SRH1 do ok. 150 m^2/s^2, co oznacza pojawienie się uskoków kierunkowych. Przypadków podtopień i zalań od wydajnych konwekcyjnych opadów deszczu raczej nie należy się obawiać, gdyż burze powinny przemieszczać się znacznie szybciej niż te, które notowano w ciągu ostatnich dni. Późnym wieczorem burze osłabną, przesuną się bardziej na południe Polski i w pierwszej części nocy powinny całkowicie zaniknąć.

… Polska zachodnia …

Nad tą częścią Polski nie będzie dynamiki. Jednak zbliży się tam dość duża niestabilność. MLCAPE w Niemczech wschodnich może osiągać wartości do 1500 – 2000 J/kg. Istnieje możliwość pojawienia się niezorganizowanego klastra burz lub pojedynczych, raczej słabo zorganizowanych komórek burzowych. Głównym ryzykiem, z powodu braku dynamiki w troposferze i wolnego przemieszczania się komórek burzowych, są wydajne opady deszczu, powodujące lokalne podtopienia. Jednak wygląda na to, że ulewy pojawią się tylko w Niemczech, choć późnym popołudniem silniejszego rozwoju burz nie można wykluczyć w woj. lubuskim i w zachodniej części woj. dolnośląskiego. Późną nocą burze powinny zaniknąć. Obecnie stopień 1. zagrożenia nie zostaje wydany, ale nie można wykluczyć aktualizacji prognozy dla tego regionu Polski.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Krzysztof_Ostrowski

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 1480
 • Dołączył(a): wtorek, 30 wrz 2008, 14:36
 • Lokalizacja: Białystok
 • Numer GG: 8744878

Lipiec 2009

Postsobota, 4 lip 2009, 22:07

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,

Ważna od 05.07.2009, godz. 8:00 CEST do 06.07.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo-zachodniej głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska w niedzielę wciąż będzie pomiędzy ośrodkiem niżowym z Rosji i klinem podwyższonego ciśnienia z Europy Zachodniej. Wspomniane wyżej układy są szczególnie dobrze widoczne na mapach górnych (TB850 i TB500). W związku z tym będzie u nas dominować przepływ z kierunku północno-zachodniego. W Polsce północno-wschodniej przepływ środkowotroposferyczny będzie silniejszy w związku z bliskością górnego niżu. W kraju wciąż będzie zalegać dość ciepła masa powietrza, która na zachodzie, południu i w centrum będzie charakteryzować się dużą zawartością pary wodnej i tam w troposferze ma pojawić się równowaga chwiejna, a zatem także burze.


OMÓWIENIE:

...Polska południowo-zachodnia...

W rejonie spodziewana jest dość duża energia chwiejności (MLCAPE (0-1 km) rzędu 1000-1250 J/kg). W związku ze słabym prognozowanym wiatrem w całej troposferze potencjalne pojedyńcze komórki (lub niezorganizowane multikomórki) będą przemieszczać się powoli. W połączeniu z dużą wilgotnością właściwą warstwy granicznej i ze sporą wodnością chmur można spodziewać się pojawienia ulewnych opadów deszczu z lokalnymi podtopieniami. Oczywiście sytuację należy szczególnie monitorować właśnie na terenach górskich i podgórskich. W czasie burz nie można wykluczyć pojawienia się raczej niewielkiego gradu, który lokalnie może osiągać do 2 cm. Orografia terenu będzie dodatkowym czynnikiem sprzyjającym inicjacji zjawisk konwekcyjnych. Burze mogą pojawiać się już od godzin porannych/przedpołudniowych, a ich obecność będzie możliwa aż do godzin wieczornych.

...Pozostała część kraju z możliwością burz...

Na pozostałym obszarze również należy liczyć się z możliwością pojawienia się burz - energia konwekcji ma osiągać do 1000 J/kg. Największych sum opadów należy spodziewać się w Wielkopolsce. Z kolei w centralnej części kraju wystąpić mogą nawet bardziej zorganizowane burze wielokomórkowe. Umożliwiają to nieco silniejsze uskoki wiatru (do 15 m/s w warstwie 0-6 km i do 10 m/s w warstwie 0-3 km). Na południu (zwłaszcza w województwie Podkarpackim) nie można wykluczyć pojawienia się lokalnie silnych porywów wiatru w czasie przechodzenia komórek burzowych (wskazują na to wyższe wartości DCAPE). Burze mają pojawiać się w ciągu dnia i aż do godzin wieczornych.


MAPA Z PROGNOZĄ:

Obrazek
Pozdrawia Krzysiek ;)

Obrazek
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postponiedziałek, 6 lip 2009, 22:47

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 7.07.2009, godz. 8:00 CEST do 8.07.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północnej, północno - zachodniej i częściowo centralnej głównie z powodu ryzyka opadów dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad zachodnią częścią Płw. Skandynawskiego, Morzem Północnym i Norweskim znajdzie się rozległy niż górny. Również rozległy niż dolny utworzy się na południowym krańcu wspomnianego niżu górnego, który będzie przypominać długą falę. Model GFS - mapa T850hPa pokazuje raczej niezbyt silny napływ powietrza zwrotnikowego do Polski. Im dalej na zachód Europy, tym bardziej będzie obecna chłodniejsza, polarnomorska masa powietrza. Jednak zderzenie się dwóch mas nie będzie gwałtowne, gdyż poziomy gradient temperatur nad Europą Środkową nie jest zbyt duży. Masa powietrza, jaka będzie napływać do naszego kraju, będzie umiarkowanie wilgotna. LCL na poziomie około 1000 – 1500m przy CAPE osiągającym około 1000 – 1300 J/kg przy słabej warstwie hamującej umożliwi rozwinięcie się burz na sporym obszarze Polski.


OMÓWIENIE

… Obszar Polski objęty stopniem pierwszym zagrożenia i obszar, na którym możliwe są burze …

Chwiejność w troposferze wystąpi we wtorek nad znaczną częścią naszego kraju. Nie ma więc większego sensu wyszczególniać w prognozie konkretnych regionów, zwłaszcza, że omówienie w prognozie będzie wyglądać bardzo podobnie. Zdecydowanie największe szanse na burze są na chwilę obecną w Polsce północnej, północno – zachodniej, a pod wieczór w centralnej (zwłaszcza Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze), gdzie chwiejność ma być największa i dlatego tam zdecydowaliśmy się na wydanie stopnia 1 zagrożenia. W tym regionie, jak również w pozostałej części Polski zachodniej i północnej, pojawi się nieco silniejsza dynamika w górnej troposferze. Dobrze pokazuje wartość pionowych, prędkościowych uskoków wiatru w warstwie 0 – 6 km AGL dochodząca do 15 – 20 m/s. Jednak brak dynamiki w dolnych warstwach troposfery ograniczy ryzyko niszczących zjawisk burzowych. Głównym zagrożeniem w burzach, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, będą opady dużego gradu. Opady te nie powinny trafiać się zbyt często, ale mogą im towarzyszyć gradziny o wielkości do ok. 4 cm w średnicy. Nie wyklucza się uformowania superkomórki burzowej, która w takich warunkach niemal na pewno będzie produkować opady gradu. Miejscami możliwe są też silniejsze porywy wiatru oraz wydajne opady deszczu powodujące podtopienia. Przy MLCAPE 0 – 3km AGL osiągającym wartość ponad 100 J/kg, nie wyklucza się uformowania raczej słabej trąby powietrznej. Wszystko wskazuje na to, że burze rozpoczną się we wtorek w godzinach południowych na północnym zachodzie Polski, gdzie LCL ma być najniższe, jednak powstania pojedynczych, rozproszonych komórek burzowych na pozostałym obszarze kraju nie można wykluczyć. Szczególnie sporo pojedynczych, niezorganizowanych komórek burzowych może pojawić się w Małopolsce. Później energia konwekcji CAPE osiągająca ponad 600 J/kg powinna spowodować rozwój komórek burzowych na znacznym obszarze Polski. W regionach, w których obowiązuje stopień pierwszy zagrożenia (patrz na mapkę z prognozą) możliwe jest uformowanie burz multikomórkowych, ale z powodu braku większej dynamiki w warstwie 0 – 3km AGL, nie powinny tworzyć bardziej zorganizowanych struktur. Możliwe są najwyżej krótkotrwałe i drobne linie szkwałowe, na których może dość mocno powiać. Bardziej oczekujemy jednak umiarkowanie szybko przemieszczającego się na północny wschód słabo zorganizowanego klastra burz (lub 2 – 3 klastrów).
Burze po północy zaczną słabnąć i zanikać, a ich obszar występowania ograniczy się do wschodniej połowy kraju. Od zachodu do Polski będzie wędrować coraz bardziej dynamiczna krótka fala środkowotroposferyczna, co zaskutkuje gwałtownymi burzami w środę wczesnym popołudniem nad północno – wschodnią częścią Polski. Przy dużej ilości wilgoci w BL i całkiem sporej dynamice w dolnej warstwie troposfery pojawi się spore ryzyko wstąpienia tornad.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postśroda, 8 lip 2009, 01:48

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,

Ważna od 08.07.2009, godz. 8:00 CEST do 09.07.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Warmii i części Mazur głównie z powodu ryzyka tornad, silnych porywów wiatru oraz ulewnych opadów deszczu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Podlasia, części Mazowsza i Lubelszczyzny oraz dla wschodniej części Mazur głównie z powodu ryzyka opadów dużego gradu, tornad i silnych porywów wiatru.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Pomorza Wschodniego i Środkowego, Wielkopolski i Kujaw głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We środę nad Polską zachodzić będzie proces intensywnej cyklogenezy. Widoczne to będzie zarówno w dolnej troposferze (wskazują na to mapy dolne i TB850), jak i w środkowej (krótka fala przekształcająca się w niż górny). W związku z tym formującym się niżem należy spodziewać się zdecydowanego załamania pogody.
Przed przechodzącym przez Polskę frontem chłodnym we wschodniej połowie kraju pojawi się powietrze o dużej zawartości pary wodnej (punkt rosy nawet powyżej 18 stopni).
Z tego powodu pojawi się chwiejność termodynamiczna, która umożliwi rozwój zjawisk burzowych. Wystąpi silne wspomaganie procesów konwekcyjnych w postaci zbieżności dolnotroposferycznych wiatrów (w związku z niżem i frontem) oraz adwekcji dodatniej wirowości (wspomniana wcześniej fala). Za frontem napłynie do Polski od zachodu chłodniejsza masa powietrza, która również ma być masą chwiejną. Wewnątrz niej także mogą pojawić się burze.


OMÓWIENIE:

… Polska północno - wschodnia, w szczególności Mazury i Warmia …

Zjawiska konwekcyjne powinny w tej części kraju występować już przed południem. Najnowsze modele GFS ograniczyły znacząco obszar większej dynamiki w dolnej troposferze, jednak pozostawiły energię CAPE na poziomie ok. 1200 – 1500 J/kg. Prognozy mówią o całkiem sporym LLS na Warmii i częściowo na Mazurach, gdzie również podniesie się wartość SRH1 do ok. 200 m^2/s^2 oraz SRH3 do ok. 300 m^2/s^2. Przy niskich wartościach LCL i przy nawet niezbyt dużych wartościach DLS, jedno bądź dwa, nawet dość długo żyjące tornada są niewykluczone. Tornada te powinny być umiarkowanie silne. Uwzględniając uskoki prędkościowe wiatru dla warstwy 0-3 km na poziomie ok. 15 m/s lub nieco więcej, nie wyklucza się uformowania całkiem dobrze zorganizowanej linii szkwałowej, na której poważnym zagrożeniem mogą być bardzo silne, a miejscami nawet niszczące porywy wiatru. Problem w tym, że linia szkwału na terenie Polski będzie prawdopodobnie się dopiero organizować i większe ryzyko silnych wiatrów z nią związanych wystąpi raczej poza granicami naszego kraju. Burze, które przejdą nad północno – wschodnią Polską mogą spowodować dość intensywne opady deszczu, gdyż spodziewana jest duża wodność powietrza. Bliskość powstającego centrum aktywnego niżu znacząco powiększa ryzyko wydajnych opadów deszczu. Grad w burzach też jest niewykluczony, zwłaszcza od Mazowsza po Podlasie oraz częściowo Lubelszczyznę, gdzie co prawda dynamika będzie znacznie mniejsza, ale pod wpływem CAPE przekraczającego 1000J/kg oraz DLS około 15 m/s kilka komórek burzowych dających tego typu opad może się zdarzyć. Przypadki 2 – 3 słabych trąb powietrznych też są tam niewykluczone, w szczególności na Podlasiu, gdzie niskie LCL będzie sprzyjało tym zjawiskom. Wygląda na to, że powstaną (prócz Warmii) pojedyncze komórki burzowe, które mogą dość szybko zorganizować się w superkomórki. Silna konwergencja w najniższych warstwach troposfery sprawi, że nad Warmią i częściowo Mazurami bardziej oczekiwana jest burza wielokomórkowa. Być może wzdłuż chłodnego frontu atmosferycznego wytworzy się cała linia burz. Im bardziej na północ, tym większa szansa na łączenie się pojedynczych komórek burzowych w jeden układ. Burze około godziny 15 – 17 CEST opuszczą terytorium Polski.


… Od Wielkopolski i Kujaw po Pomorze Wschodnie i Środkowe …

Ten region co prawda otrzyma głównie opady wielkoskalowe, ale silne wspomaganie QG może przyczynić się do rozwoju kilku – kilkunastu komórek burzowych wbudowanych w chmury warstwowe. Ponadto możliwe, że część burzy wielokomórkowej znad Warmii i Mazur przejdzie nad Pomorze, jednak prócz obfitych opadów nie powinna dawać innych groźnych zjawisk. Późnym popołudniem opady wielkoskalowe w Wielkopolsce powinny zaniknąć, natomiast dalej powinny występować na Pomorzu. Wiele modeli prognozuje nadzwyczaj obfite opady deszczu dla regionów omawianych w tym paragrafie. Uwzględniając silne opady konwekcyjne w niektórych miejscach w tej strefie, możliwe są nawet lokalne powodzie. Stopień 1. zagrożenia dla tego regionu zostaje wydany, jednak gdyby w prognozach wystąpiła większa energia konwekcji CAPE, zostałby wydany stopień 2. Prosimy pamiętać, że ta prognoza odnosi się do zjawisk konwekcyjnych. Więcej na temat spodziewanych obfitych wielkoskalowych opadów deszczu można odnaleźć w innym dziale o prognozach meteo. na forum.


… Pozostała część kraju …

Po przejściu strefy opadów związanej z frontami atm. niżu znad południowego Bałtyku, pojawi się dość zmienna pogoda ze sporą ilością opadów konwekcyjnych i raczej słabych burz. Burze te będą spowodowane adwekcją zimnego powietrza za chłodnym frontem atm. To właśnie ta adwekcja spowoduje wzrost pionowego gradientu temperatur w środkowych warstwach troposfery, co zaś będzie miało swoje odwzorowanie m.in. w podwyższonej energii konwekcji. CAPE prognozowane na późne popołudnie dla m.in. południowej Wielkopolski może przekroczyć wartość 600 J/kg, co przy LCL około 800 – 1000m i całkiem sporym wspomaganiu QG powinno dać szanse na rozwój dość licznych burz. Komórki burzowe mogą się łączyć i zamieniać w słabo zorganizowane burze wielokomórkowe, czasami zawierające słabe linie szkwałowe. Przy dość niskim LCL, LLS do 10 m/s i SRH1 oraz SRH3 do ok. 150 m^2/s^2 nie można wykluczyć 2 - 3 burz supekomórkowych, w szczególności w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Tam też istnieje marginalne zagrożenie pojawienia się słabej trąby powietrznej. W kilku – kilkunastu miejscach może się także pojawić grad, jednak te opady nie powinny na tyle duże, aby wywoływać większe zniszczenia. Na chwilę obecną stopnia pierwszego zagrożenia dla Polski południowo - zachodniej nie wydajemy, ale trzeba będzie bacznie obserwować rozwój sytuacji w ciągu dnia.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postczwartek, 9 lip 2009, 23:37

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 10.07.2009, godz. 8:00 CEST do 11.07.2009, godz. 8:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego znad Płw. Skandynawskiego. Układ ten powoli będzie się przemieszczał na południe, w kierunku Danii. Nad Polską będzie zalegać dość chłodne, polarnomorskie powietrze, w którym pojawi się pewna, niezbyt duża chwiejność. Dodatkowo przez wschodnią połowę kraju będzie przebiegać niezbyt duża smuga prądu strumieniowego, powodującego większe uskoki DLS.


OMÓWIENIE

… Polska południowo – wschodnia, centralna …

Niezbyt duża chwiejność wraz z poziomem LCL około 1000 – 1300m sprawi, że w godzinach popołudniowych kilka komórek burzowych powinno na tym obszarze się pojawić. Większa ilość komórek burzowych, które mogą dawać chwilami silniejsze opady deszczu oraz silniejszy wiatr, może pojawić się późnym popołudniem, kiedy spodziewane jest większe wspomaganie QG. W najsilniejszych komórkach nie można wykluczyć opadów gradu... zagrożenie te jest spowodowane głównie przez większe uskoki wiatru DLS, osiągające lokalnie wartość przekraczającą 15 m/s.


… Polska północno – zachodnia …

Energia konwekcji MLCAPE przekraczająca 500 J/kg... wraz ze wspomaganiem QG powinny dać dobre warunki do rozwoju rozproszonych komórek burzowych na tym obszarze. Przez niskie LCL i dość stromy gradient pionowy temperatur, komórki te mogą być dość liczne... przynosząc lokalnie silne, ale raczej krótkotrwałe opady deszczu. Nie wyklucza się powstawania niewielkich systemów burz wielokomórkowych, głównie w postaci słabo zorganizowanych linii burz. Ryzyko groźniejszych zjawisk burzowych jest bardzo niewielkie, uwzględniając niewielką dynamikę w troposferze nad tą częścią kraju. Burze będą zanikać wieczorem.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Grzegorz_Zawiślak

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 7024
 • Dołączył(a): poniedziałek, 3 mar 2008, 21:13
 • Lokalizacja: Zielonka k. Warszawy
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postpiątek, 10 lip 2009, 21:15

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 11.07.2009, godz. 8:00 CEST do 12.07.2009, godz. 8:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska nadal będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia znad południowej Skandynawii / północnej Danii. Nad naszym krajem w dalszym ciągu ma zalegać dość chłodna, polarnomorska masa powietrza, w której pojawi słaba / umiarkowana chwiejność termodynamiczna. Ponadto w strefie zagrożenia zjawiskami burzowymi spodziewana jest słaba smuga prądu strumieniowego skutkująca pojawieniem się uskoków wiatru w warstwie 0-6 km AGL.


OMÓWIENIE

… Polska północno - wschodnia (Warmia, Mazury, część Mazowsza, Podlasie) …

Słaba lub co najwyżej umiarkowana chwiejność termodynamiczna, w połączeniu z energią pot. konwekcji MLCAPE 0-1 km rzędu 250 - 700 J/kg oraz niskim poziomem LCL sprawi, że komórki burzowe powinny się rozwinąć bez większych problemów. Ku temu będzie także sprzyjać pionowy gradient temperatur na wysokości 2-4 km nad powierzchnią ziemi osiągający wartości ok. 6 stopni K/km, oraz wspomaganie mechanizmów konwekcji w środkowych warstwach troposfery (te drugie przede wszystkim w godzinach 06 - 09 UTC). Dodatkowo, za sprawą nieco większej dynamiki (DLS do 10 - 15 m/s) i niewielkim wspomaganiu w dolnej troposferze możliwy jest rozwój niewielkich burz multikomórkowych, podczas których największym zagrożeniem mogą być silne opady deszczu, a także silniejsze porywy wiatru. Lokalnie, zważając na podwyższone uskoki prędkościowe oraz położenie izotermy 0 na wysokości ok. 2600 metrów, nie można wykluczyć też opadów gradu o średnicy do 1 - 1,5 cm. Poza tym uwagę zwraca silniejsza niestabilność w dolnych 3 kilometrach - MLCAPE w tej warstwie osiągające 100 J/kg (zwłaszcza na Podlasiu i wschodzie Mazowsza), przy dość wilgotnej warstwie granicznej może doprowadzić do pojawienia się lokalnej trąby powietrznej nie związanej z obecnością mezocyklonu. Jednak całkowity brak uskoków zarówno kierunkowych, jak i prędkościowych wiatru na wys. 0-3 km daje marginalne szanse na wystąpienie tego typu zjawiska. Burze mogą pojawiać się już od wczesnych godzin rannych i do godz. popołudniowych / wieczornych (16 - 18 CEST) powinny opuścić nasz kraj.


MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Pozdrawiam,
Grzegorz Zawiślak

Obrazek
Obrazek

FanPage: http://www.facebook.com/pages/Grzegorz-Zawi%C5%9Blak-Polish-Storm-Chaser/198029370337933?ref=hl
E-mail: grzegorz.zawislak@wp.pl
YouTube: http://www.youtube.com/user/GrzesPLB?feature=mhee
Skype: grzes.p.l.b
Offline
Avatar użytkownika

Krzysztof_Ostrowski

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 1480
 • Dołączył(a): wtorek, 30 wrz 2008, 14:36
 • Lokalizacja: Białystok
 • Numer GG: 8744878

Lipiec 2009

Postniedziela, 12 lip 2009, 21:26

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,

Ważna od 13.07.2009, godz. 8:00 CEST do 14.07.2009, godz. 8:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek nad Polską będzie występować cyrkulacja zachodnia. Nasz kraj znajdzie się między obszarem obniżonego ciśnienia z północy i rejonem podwyższonego ciśnienia z południa. Cała sytuacja jest dobrze widziana na mapach TB850. W dużej części Polski na skutek podwyższonej zawartości pary wodnej w dolnej troposferze (p. rosy do 16 stopni w centrum) w ciągu dnia pojawi się niestabilność i możliwe są burze.


OMÓWIENIE:

...Obszar objęty możliwością burz...

W rejonie prognozowana jest niska/umiarkowana chwiejność (MLCAPE (0-30 hPa) do 800 J/kg na Mazowszu). W ciągu dnia będą tworzyć się pojedyńcze komórki burzowe lub niewielkie multikomórki. W południowej części tego obszaru pojawią się większe uskoki prędkościowe wiatru (DLS 15-20 m/s). Tam też mogą pojawić się burze wielokomórkowe, a nawet istnieje pewna szansa na 1-2 niewielkie i raczej krótko istniejące superkomórki. W czasie burz może pojawić się grad, miejscami osiągający 2 cm, zwłaszcza jeśli pojawi się jakaś burza superkomórkowa. Ryzyko jest jednak na tyle niewielkie, że pierwszy stopień ostrzeżenia nie zostaje wydany. W części tego obszaru prognozy radiosondaży wskazują na suchsze powietrze w środkowej troposferze. Zwiększa to nieco ryzyko wystąpienia punktowo silniejszych podmuchów (do 70 km/h) w czasie przechodzenia burz. Inicjacja zjawisk konwekcyjnych nastąpi zapewne na zachodzie kraju być może już w godzinach przedpołudniowych. Z biegiem czasu strefa burz będzie się przesuwać na wschód. W godzinach wieczornych burze powinny szybko osłabnąć i zaniknąć.


MAPA Z PROGNOZĄ:

Obrazek
Pozdrawia Krzysiek ;)

Obrazek
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com
Offline

Marcin20

Sympatyk

Sympatyk

 • Posty: 787
 • Dołączył(a): sobota, 12 kwi 2008, 18:56
 • Lokalizacja: Dolnośląskie
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postwtorek, 14 lip 2009, 07:05

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 14.07.2009, godz 08:00 CEST do 15.07.2009, godz 08:00 CEST


STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo - zachodniej i częściowo południowej z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu oraz silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Do Polski od południa wkracza obszar wysokiego geopotencjału tworząc klin wysokiego ciśnienia. Sytuacja ta oznacza napływ wilgotnej i gorącej masy powietrza z kierunku południowego i południowo – zachodniego. Stąd w kierunku północnym przemieszczać się będzie front ciepły. W dniu dzisiejszym główną role w rozwoju konwekcji odegra ogrzewanie. Jednak początkowo wraz frontem zaznaczy się duże zachmurzenie, co wiąże się z opóźnieniem konwekcji...Zatem pojawią się burze wewnątrz masowe. Silniejszy przepływ w środkowej troposferze pojawiający się ze względu na bliskość długiej fali (silniejszy uskok wiatru 0-6 km) umożliwi formowanie się zorganizowanych układów burzowych. Dodatkowo kontrast termiczny w warstwie granicznej sprawi, że pojawi się niskotroposferyczny prąd strumieniowy nadając tej części troposfery dynamiczny charakter....Obszar objęty pierwszym stopniem zagrożenia...

Prawdopodobnie pierwsze lepiej zorganizowane układy multikomórkowe przyjdą z Czech, gdzie pojawi się silna konwekcja, której potencjalna energia przekroczy 1000 J/kg. Uskok wiatru 0-6 km do 20m/s – 25 m/s i duży skręt wiatru (SRH) 0-3 km na poziomie 150-250 m2/s2 stwarzają bardzo duże ryzyko uformowania się superkomórek, a najbardziej faworyzowane są klasyczne, choć nie można wykluczyć wysokoopadowych. Podczas ich przechodzenia pojawi się większe ryzyko silnych/niszczących porywów wiatru związanych z obciążeniem, lecz również wzrośnie zagrożeniem trąbami powietrznym (płd. i wsch. dolnośląskie i zach. opolskie) uwzględniając też niski poziom kondensacji i stosunkowo silny i jakże kluczowy uskok wiatru 0-1km do nawet 10 m/s...prócz tego wydaje się, że największym zagrożeniem przy dużej wodności atmosfery będą ulewne opady deszczu, a także lokalnie grad o średnicy do 2 cm...Umiarkowana niestabilność utrzyma się również w nocy, więc burze są możliwe. Jednak już wtedy dynamika się zmniejszy, dlatego głównym zagrożeniem będą ulewy....Obszar na którym są możliwe burze...

Wystąpi tu słaba energia konwekcji rzędu 200-500 J/kg ujawniająca się głównie wieczorem i w nocy. W strefę mogą wejść struktury z obszaru objętym stopniem pierwszym, lecz wchodząc w ten obszar powinny zacząć słabnąć.Lokalnie podczas przechodzenia burz nie można wykluczyć silnych opadów deszczu...MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postśroda, 15 lip 2009, 01:39

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 15.07.2009, godz. 8:00 CEST do 16.07.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Górnego Śląska i południowej Wielkopolski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, dużego gradu oraz ulewnych opadów deszczu.

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski centralnej głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru oraz ulewnych opadów deszczu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Kujaw, północno – wschodniej części Mazowsza, południa Warmii i Mazur, centralnej części Wielkopolski oraz na południowym wschodzie Ziemi Lubuskiej głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany od woj. małopolskiego po świętokrzyskie i południowo – wschodnią część woj. mazowieckiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru oraz dużego gradu.SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska będzie pod wpływem niżu rozlokowanego między Wyspami Brytyjskimi a Islandią, na skraju długiej fali obejmującej Europę północno – zachodnią. Na skraju tej fali spodziewana jest cyklogeneza, która doprowadzi do uformowania się niewielkiego, ale dość aktywnego ośrodka niskiego ciśnienia z systemem frontów atm. W ciepłym sektorze tego układu pojawi się spora chwiejność, co wyraża MLCAPE 0-30mb osiągające miejscami wartości ponad 2500J/kg. Siły zjawiskom burzowym może dodać dość niepozornie wyglądająca krótka fala środkowotroposferyczna, która jest pokazywana przez ostatnie modele GFS. Fala ta będzie przesuwać się od godzin południowych znad pogranicza czesko – niemieckiego, około godziny 20:00 CEST dojdzie do Polski centralnej, a w nocy z środy na czwartek dotrze do Polski północno – wschodniej, w miejsce, w którym prawdopodobnie będzie znajdować się wcześniej wspomniany ośrodek niskiego ciśnienia. Do Polski będzie napływać zwrotnikowe, gorące i dość wilgotne powietrze, które na chłodnym froncie atm. zderzy się z polarnomorską, chłodniejszą masą powietrza. Zderzenie te co prawda nie będzie bardzo silne, co pokazują nam prognozy na mapach T850hPa, jednak wystarczy to wygenerowania kilku całkiem silnych ośrodków burzowych, uwzględniając do tego jeszcze umiarkowaną dynamikę w środkowej i górnej warstwie troposfery. Jest to typowy układ dla występowania silnych burz w Polsce w lipcu.


OMÓWIENIE:

... Polska południowo – zachodnia, centralna, również Wielkopolska, Górny Śląsk, Ziemia Świętokrzyska …

Analizując ostatnie modele cały czas widać bardzo duże wartości SBCAPE / MLCAPE 0-30mb prognozowane dla Czech i części południowo – zachodniej Polski. Uwzględniając nawet niezbyt silną dynamikę w troposferze, całkiem możliwy jest najsilniejszy w tym roku incydent burzowy nad Polską. Wszystko wskazuje na to, że już wczesnym popołudniem początkowo rozrzucone, lecz bardzo silne komórki burzowe pojawią się w Czechach oraz nad Dolnym Śląskiem oraz południową Wielkopolską i będą się przemieszczać w stronę Polski centralnej. Komórki burzowe w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut powinny się rozrosnąć do takich rozmiarów, że zaczną tworzyć jeden rozległy klaster burz, w którym pod wpływem konwergencji w dolnej troposferze oraz prędkościowych uskoków wiatru w warstwie 0 – 3km do 15 m/s pojawi się całkiem dobrze zorganizowana linia szkwałowa, tworząc w kilku miejscach nawet dość długo żyjące segmenty zawierające bow echo, zwłaszcza na Dln. Śląsku i Opolszczyźnie. W takich segmentach bardzo dużym zagrożeniem będą bardzo silne, a nawet niszczące porywy wiatru, które mogą być rozprzestrzenione na dość dużym obszarze. Izolowane jedno lub dwa tornada też mogą się zdarzyć, gdyż prognozy wskazują pojawienie się pewnych uskoków kierunkowych wiatru... wartość SRH3 może osiągać ponad 250 m^2/s^2, co zwiększa ryzyko pojawienia się wbudowanych w układ superkomórek. Szczególne zagrożenie tornadem może być od Dolnego Śląska po Wielkopolskę, gdzie LCL będzie najniższe i ma wynosić około 600 – 800 m. Ponadto w pierwszej fazie rozwoju układu burzowego spodziewamy się istotnego zagrożenia opadami dużego gradu. Będzie to zasługą podwyższonego DLS do 15 - 20 m/s, które również wpłynie na lepszą organizację burzy wielokomórkowej w dalszej fazie rozwoju.
Niepokojącym faktem jest niż, który na wieczór pokazują nam modele GFS. Będzie on połączony z krótką falą środkowotroposferyczną i dzięki niemu, pomimo znaczącej warstwy hamującej konwekcję, przetrwanie, a nawet dalszy rozwój burzy wielokomórkowej jest całkiem możliwe. Z nim będzie związany wzrost wartości SRH od uskoków kierunkowych wiatru oraz niewielkie wspomaganie QG (te będzie zasługą krótkiej fali środkowotroposferycznej). W Polsce centralnej opady gradu powinny być zagrożeniem marginalnym, za to pojawi się ryzyko bardzo wydajnych opadów deszczu. Modele GFS pokazują, że na południowy wschód i w obrębie centrum niżu pojawi się opad o wydajności około 25 - 30 mm w ciągu 3 godzin. Duża wodność troposfery (PW do 40 mm) sprawi, że lokalnie opady mogą być znacznie silniejsze, powodując podtopienia, a nawet powodzie błyskawiczne. Prócz Polski centralnej i częściowo zachodniej , podobne ryzyko istnieje w górach i na terenach podgórskich w Polsce południowo – zachodniej, gdzie po przejściu pierwszego układu burzowego należy oczekiwać następnych znad Czech, Słowacji i Austrii. Zarówno układ, który będzie nad Polską centralną, jak i następne burze wielokomórkowe na południu kraju dalej mogą przynosić silne porywy wiatru... jednak wszystko wskazuje na to, że burze na południu Polski będą znacznie gorzej zorganizowane od tych w centrum kraju, gdyż utworzą się w środowisku z mniejszą dynamiką w troposferze.


… Polska południowo – wschodnia ( prócz woj. podkarpackiego, wschodniej połowy lubelskiego)…

Po południu, wraz ze wzrostem MLCAPE do wartości ok. 1200 – 1500 J/kg, spodziewany jest rozwój kilku komórek burzowych , lokalnie dość silnych. Burze te jednak będą słabo zorganizowane i nie będą trwać długo. Mimo wszystko uwzględniając LCL na poziomie około 1500m, DCAPE do 1000 J/kg i Delta – Theta E osiągająca 16K, istnieje pewne ryzyko silnych a nawet niszczących porywów wiatru. Porywy wiatru będą prawdopodobnie połączone z opadami sporego gradu lub dość silnym opadem deszczu, który będzie potęgować krótkie, ale lokalnie groźne działania prądów zstępujących. Nie przewidujemy zbyt dużej ilości tego typu burz. Przypuszczamy, że przypadki niszczących burz pulsacyjnych w tej części kraju ograniczą się do 2, może 3 przypadków.
Podobne, ale znacznie słabsze burze być może pojawią się w pozostałych regionach wschodniej Polski, ale ze względu na znacznie mniejszą chwiejność i niezbyt duży pionowy gradient temperatur w środkowej warstwie troposfery, ich pojawienie się stoi pod znakiem zapytania.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postczwartek, 16 lip 2009, 05:14

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 16.07.2009, godz. 8:00 CEST do 17.07.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo - wschodniej głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu oraz mniejszego ryzyka wystąpienia opadów większego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska będzie dalej na skraju długiej fali znad Europy północno – zachodniej. Dynamika w troposferze w stosunku do dnia poprzedniego osłabnie, ale za to pojawi się większa wilgotność w BL, co ograniczy CIN. Z drugiej zaś strony po powstałym MCS w godzinach wieczornych w dniu 15.07.2009, nad Polską północno – wschodnią należy oczekiwać sporego zachmurzenia, które zaś może doprowadzić do zbyt małych gradientów pionowych temperatur. To zaś składa się na warstwę hamującą konwekcję – mimo większej wilgoci i CAPE do nawet ok. 1000 J/kg, burze będą nieliczne i mogą się szybko rozpadać... być może nie dojdzie nawet do zainicjowania tych zjawisk.


… Polska południowo – wschodnia …

Na tym obszarze MLCAPE ponad 1500 J/kg oraz dość niskie LCL powinny dobrze wpłynąć na rozwój komórek burzowych już wczesnym popołudniem. Burze nie będą jednak zorganizowane z powodu niezbyt dużej dynamiki... jakkolwiek słabej superkomórki nie można wykluczyć zwłaszcza na Lubelszczyźnie, gdzie się pojawi niezbyt silne SRH3 (do ok. 150 m^2/s^2). Bardziej w kierunku woj. małopolskiego problemem mogą stanowić lokalnie intensywne opady deszczu, mogące powodować lokalne podtopienia (burze będą się przesuwać raczej wolno – więc mogą na danym obszarze zalegać dość długo, dając tam nawalne deszcze). Tutaj może się wytworzyć słabo zorganizowany klaster burz. Kilka przypadków opadów większego gradu nie da się wykluczyć, jednak bardzo duży grad nie jest spodziewany. Z tych wszystkich powodów stopień pierwszy zagrożenia zostaje wydany. Burze, które utworzą się w tej części Polski, powinny zaniknąć około północy.


… Polska północno – wschodnia …

Pomimo sporej energii konwekcji, burze będą miały utrudniony rozwój. Problemem będzie niezbyt duży gradient pionowy temperatur... który sprawi, że warstwa hamująca będzie silniejsza. Być może pojawi się kilka silniejszych, ale raczej krótkożyjących burz, możliwe są z nich większe opady, ale pomimo większych uskoków wiatru DLS do 15 m/s, ryzyko groźnych zjawisk burzowych wydaje się marginalne.


… Pozostały obszar objęty możliwością burz …

Większa wilgotność w BL i CAPE około 700 – 1000 J/kg powinny doprowadzić do rozwoju komórek burzowych. Jednak podobnie, jak w Polsce NE, problemem dla burz może być zbyt mały gradient pionowy temperatur... co prawda zachmurzenia w ciągu dnia powinno być mniej i to daje większe szanse na burze. Jednak brak dynamiki w troposferze ogranicza ryzyko groźnych zjawisk do minimum. Co najwyżej mogą zdarzać się pojedyncze przypadki drobnych podtopień od silniejszych opadów deszczu.


MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline

Szymon_Poręba

Sympatyk

Sympatyk

 • Posty: 572
 • Dołączył(a): sobota, 17 maja 2008, 19:13
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postpiątek, 17 lip 2009, 00:14

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 17.07.2009, godz. 8:00 CEST do 18.07.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północno-zachodniej głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu oraz mniejszego ryzyka wystąpienia opadów większego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W Piątek na Polskę nadal oddziaływać będzie niż znad Skandynawii. Przez Polskę w dalszym ciągu przebiegać będzie chłodny front atmosferyczny, który jednak nie będzie zbyt aktywny.
W jego okolicach zaznaczy się strefa konwekcji. Brak silniejszego przepływu powietrza w troposferze spowoduje że burze pojawiające się w strefie konwekcji nie będą silne.
Nocą w Polsce zachodniej da się we znaki także front związany z niżem, który znajdować się będzie nad Morzem Północnym. Wraz z frontem nad Polskę wkroczy strefa dużej dynamiki.


...Polska zachodnia, północno zachodnia...

Tutaj burze pojawią się w nocy. Mogą być one silniejsze, gdyż pojawi się spora dynamika. Burze będą wkraczały znad Niemczech, ale możliwe jest wytworzenie się kilku odizolowanych komórek na terenie Polski. Energia dostępna konwekcji będzie z reguły na poziomie niski, ale konwekcję wspomoże dynamika. Możliwy jest opad gradu do 2cm, a także ulewnego deszczu. Przed burzami mogą także pojawić się silniejsze porywy wiatru.


… Pozostała część kraju ...

W większej części Polski południowej spodziewane są pojedyncze, krótkotrwałe burze. Najwięcej burz pojawi się w górach. Panować tu będzie największa energia konwekcji, z całej Polski ( do 1200 J/kg). Jednak z powodu braku dynamiki burze nie będą zbyt silne. Miejscami możliwy jest opad gradu do 1cm, a także ulewnego deszczu. Burze będą przemieszczać się powoli. A w godzinach wieczornych zaczną zanikać.

Obrazek
gg: 9917700
skype: szymon.plb

Pozdrawiam Szymon
Offline

Marcin20

Sympatyk

Sympatyk

 • Posty: 787
 • Dołączył(a): sobota, 12 kwi 2008, 18:56
 • Lokalizacja: Dolnośląskie
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postniedziela, 19 lip 2009, 00:17

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.07.2009, godz 08:00 CEST do 20.07.2009, godz 08:00 CEST


STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północno - wschodniej z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu i ulewnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Polską znajdzie się w zasięgu zatoki geopotencjału, co będzie się wiązało z napływem chłodnej masy powietrza z zachodu doprowadzając do powstania burz adwekcyjnych. Jednak jeszcze do późnego popołudnia na krańcach północno wschodnich utrzyma się chwiejna masa zwrotnikowa, która stopniowo wypierana będzie przez chłodny front......Polska północno - wschodnia...

Znaczna niestabilność w postaci MLCAPE 0-1 km 700 - 1000 J/kg i prognozowane małe/umiarkowane zachmurzenie umożliwią rozwój burz. Kierunek ich przemieszczania się z SE na NW daje szanse na łączenie się mniejszych komórek w układ liniowy. Jednak proces ten nie powinien być zbytnio intensywny z powodu początkowo małej konwergencji. Bardziej realne jest powstanie superkomórki wysokoopadowej/klasycznej zważając na umiarkowany skręt wiatru w dolnej troposferze.Po za tym jak najbardziej przy DLS do 15m/s pojawią są układy multikomórkowe. Wydaje się, że przy stosunkowo dużym przedfrontowym poziomie kondensacji i umiarkowanym uskoku wiatru największym zagrożeniem będzie duży grad, którego średnica może dojść do 3 cm. Prócz tego przy dużej wodności pojawią się ulewne opady deszczu.
...Polska zachodnia...

Po południu wraz adwekcją chłodnego powietrza pojawi się większy pionowy gradient temperatury, który będzie wzmacniany przez ogrzewanie. Przy braku dynamiki i małej potencjalnej energii konwekcji faworyzowane będą pojedyncze komórki burzowe, lokalnie dające silniejsze porywy wiatru. Zjawiska powinny ustąpić po zachodzie słońca.


MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postwtorek, 21 lip 2009, 19:16

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 22.07.2009, godz. 8:00 CEST do 23.07.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Pomorza, północnej części Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej oraz w części woj. kujawsko – pomorskiego i pomorskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu i tornad.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północno – wschodniej i centralnej głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru oraz opadów dużego gradu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo – zachodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu, oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego zacznie silnym strumieniem napływać do Europy Centralnej, w tym także do Polski. Przez zachodnią część Europy będzie przebiegać grzbiet rozległego górnego niżu znad płn. - wsch. Atlantyku. Wzdłuż grzbietu fali będzie przebiegać strefa dość dużej chwiejności. Uwzględniając wytwarzanie się lokalnych krótkich fal środkowotroposferycznych oraz umiarkowanie silny wysokotroposferyczny prąd strumieniowy, spodziewamy się w wielu rejonach Europy zachodniej i centralnej potężnych burz, które będą mieć w niektórych miejscach destruktywny potencjał. Wszystko wskazuje na to, że wytworzy się dużo silnych superkomórek burzowych, niosących ze sobą gwałtowne opady gradu, wichury i silne tornada. W Polsce również możemy mieć dość groźną sytuację, zwłaszcza, że na aktualizacji modelu GFS z 06 Z pojawiła się znacznie większa dynamika w troposferze w postaci uskoków pionowych wiatru.


OMÓWIENIE:

… Polska północno – zachodnia i północna, również centralna …

MLCAPE, które przekroczy w warstwie 0 – 30 mb około 1000 J/kg bardzo dobrze wpłynie na rozwój zjawisk burzowych już we wczesnych godzinach popołudniowych. Możliwe jest jednak utrudnienie inicjacji konwekcji, ponieważ z burz, które spodziewane są dla północnych Niemiec na noc z 21 na 22.07 pozostanie spore zachmurzenie uniemożliwiające promieniom słonecznym ogrzanie najniższych warstw troposfery. Decydującym wpływ na rodzaj burz będzie mieć dynamika w troposferze, która spowoduję łatwe organizowanie się komórek burzowych w superkomórki burzowe oraz w dość dobrze zorganizowane układy burz wielokomórkowych. Ponieważ 0 – 3 Shear wyniesie około 15 – 20 m/s, a 0 – 6 km DLS nawet do 20 m/s, burza wielokomórkowa z dobrze zorganizowaną linią szkwałową jest spodziewana. W czasie tej burzy głównym ryzykiem będą bardzo silne porywy wiatru, mniejsze zagrożenie stwarza grad, choć są możliwe lokalne przypadki opadu gradu złożonych z całkiem dużych gradzin. Wektor Corfidiego sugeruje dość szybkie przesuwanie się burz na wschód / południowy wschód. Pod wieczór jest ryzyko dość silnej burzy w centrum kraju, ale ryzyko gwałtownych wiatrów powinno być nieco mniejsze, niż na północnym zachodzie Polski. Za pierwszym układem burzowym mogą tworzyć się następne, nadal produkujące bardzo silne porywy wiatru oraz raczej niezbyt duży grad.
W przypadku burz superkomórkowych należy mieć na uwadze pewne zagrożenie ze strony tornad. Tornad nie da się niestety wykluczyć, gdyż punkt rosy będzie tylko o kilka stopni niższy od temperatury, szczególnie na Pomorzu Zachodnim. Świadczy to więc o dość sporej wilgotności w BL w tym regionie Polski. SRH3 ponad 200 m^2 / s^2 oraz SRH1 około 150 m^2/s^2 sprzyja umiarkowanie silnym trąbom powietrznym (o kategorii F1 - F2). Izolowanie przypadki opadów dużego gradu są także możliwe.
Burze powinny nieznacznie osłabnąć w godzinach wieczornych. Przede wszystkim niemal zupełnie powinno zniknąć zagrożenie wystąpienia trąby powietrznej. Jednak szeroko rozprzestrzenionych silnych porywów wiatrów nadal należy oczekiwać, nawet w późnych godzinach nocnych, kiedy są spodziewane następne burze znad Niemiec.


… Polska południowo – zachodnia, Ziemia Łódzka, Świętokrzyska, …

Mniejsza dynamika w troposferze oraz znacząco mniejsza wilgotność w dolnej warstwie troposfery będzie raczej blokować rozwój dobrze zorganizowanych, długożyjących burz. Jednak rozproszone, pojedyncze, lokalnie silne burze pulsacyjne są jak najbardziej spodziewane. DLS na poziomie ok. 10 – 15 m/s może spowodować rozwój słabo zorganizowanego klastra burz. Kilka przypadków bardzo silnych wiatrów oraz 2 – 3 przypadki opadu dużego gradu są niewykluczone, ze względu na spore wartości DCAPE. Większa ilość burz może pojawić się dopiero pod wieczór, gdy pojawi się odpowiednia termika w troposferze oraz nieco większa wilgotność. W nocy ten region Polski mogą dodatkowo dotknąć burze znad Niemiec, przynosząc lokalnie silne porywy wiatru i dość spore opady deszczu. Stopień pierwszy na chwilę obecną zostaje wydany, ale nie jest pewne, co stanie się w Niemczech – nie można wykluczyć aktualizacji prognozy do stopnia 2.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postśroda, 22 lip 2009, 12:51

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI - AKTUALIZACJA
Ważna od 22.07.2009, godz. 13:00 CEST do 23.07.2009, godz. 8:00 CEST


STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Wielkopolski, Opolszczyzny, Dolnego Śląska, części Ziemi Lubuskiej i Ziemi Łódzkiej głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz mniejszego ryzyka wystąpienia tornad.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Proszę spojrzeć na prognozę wydaną w dniu 21.07.2009.


OMÓWIENIE:

… Pomorze, Polska północna …

Modele GFS od dwóch aktualizacji przedstawiają znaczny spadek dynamiki w troposferze w tym regionie kraju. Ponadto spadnie też energia potencjalna konwekcji. To wszystko ogranicza zagrożenie ze strony silnych burz dla tej części kraju. Jednak nadal nie można wykluczyć kilku silnych burz, z dość mocnymi porywami wiatru, zwłaszcza pod wieczór / w nocy w Polsce północno – zachodniej, gdzie dotrą w postaci klastrów burzowych, których powstanie spodziewane jest nad Niemcami.


… Wielkopolska, Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Łódzka…

Połączenie dość sporej niestabilności (MUCAPE powyżej 1000 J/kg) z DLS około 20 m/s, 0 – 3 Shear do 15 – 20 m/s oraz z LLS osiągającym miejscami 10 m/s powinno dobrze wpłynąć na dobrą organizację powstałych tam burz w multikomórki. Burze wielokomórkowe mogą produkować linie szkwałowe, które będą dość szybko przemieszczać się na wschód. W czasie burz spodziewamy się głównie silnych, lokalnie bardzo silnych porywów wiatru, mogących miejscami powodować zniszczenia. Ze względu na wysoki punkt rosy osiągający około 18 – 20 st.C przy temperaturze na 2 m około 26 st.C, jest ryzyko powstania trąby powietrznej, jednak z uwagi na spore SBCINH, zagrożenie tym zjawiskiem jest raczej niewielkie. Całkiem możliwe jest też powstanie 2 – 3 burz superkomórkowych przechodzących później w multikomórki, w których zagrożeniem, i to dość poważnym, może być duży grad. Zwłaszcza na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, ale też na południu Wielkopolski zagrożenie gradowe wygląda na dość duże. Najwięcej burz w tym regionie Polski powinno wystąpić późnym popołudniem i pod wieczór, a w nocy nie wyklucza się dotarcia układów burzowych znad Niemiec. Burze te mogą powodować z kolei silne porywy wiatru i silniejsze opady deszczu.

… Inne regiony Polski …

Zagrożenie burzami osłabło na północnym wschodzie Polski. Nie wiemy, czy na Mazurach i w rejonie Augustowa, Suwałk burze w ogóle w ciągu najbliższych godzin się pojawią. Natomiast na Grn. Śląsku oraz na zachodzie woj. małopolskiego wzrośnie ryzyko silniejszych burz, zwłaszcza późnym wieczorem / w nocy, toteż rozszerzenie obszaru objętym stopniem 1. zagrożenia wydaje się uzasadnione.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postczwartek, 23 lip 2009, 10:28

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,

Ważna od 23.07.2009, godz. 11:00 CEST do 24.07.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo – zachodniej (Dolny Śląsk, południowa Wielkopolska) głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów bardzo dużego gradu, silnych / niszczących porywów wiatru oraz mniejszego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej.

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północno – zachodniej głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych / niszczących porywów wiatru i opadów dużego gradu.

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski centralnej głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych / niszczących porywów wiatru i opadów dużego gradu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Podlasia głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Bardzo gorąca, zwrotnikowa masa powietrza znajdzie się nad Polską. Od zachodu Europy zacznie na tę masę nacierać znacznie chłodniejsza polarnomorska masa powietrza. Te dwie masy będzie oddzielać pofalowany front atmosferyczny, który mimo najnowszych modeli numerycznych, nie wiadomo, jak do końca się zachowa. GFS od kilku aktualizacji podaje nam utworzenie się układu niżowego na tym froncie na północnym zachodzie Polski, jednak nie można dokładnie podać, jak silne będzie maksimum jego wirowości. Być może pojawi się jeszcze jedno maksimum wirowości i nowy, płytki układ niskiego ciśnienia, który wejdzie od południowo – zachodniej Polski.

Ostatnie modele GFS prognozują pojawienie się krótkiej fali środkowotroposferycznej, która późnym popołudniem przejdzie przez Polskę zachodnią, przemieszczając się wzdłuż wschodniego grzbietu długiej fali z południowego - zachodu na północny wschód. Fala ta wytworzy całkiem spore wspomaganie QG, co pomoże burzom w szybkim rozwoju. Wspomaganie QG może z powodu swoich rozmiarów zadecydować na organizację się burz w dość duży układ konwekcyjny przemieszczający się z południowego – zachodu na północny wschód. Co ciekawe, w nocy od południowego zachodu w głąb Polski będzie wędrować kolejna fala środokowotroposferyczna z kolejną porcją wspomagania. Duża wilgotność bezwzględna w troposferze jest spodziewana dla Polski północnej. Mixing ratio będzie przekraczać w dolnej warstwie troposfery 14 g/kg.

Warunki kinetyczne... ich dobre określenie jest ciągle trudne. Generalnie GFS prognozuje, że pod wieczór nastąpi rozdzielenie się obszaru o podwyższonych uskokach pionowych wiatru na dwie części, przy czym większa dynamika ma panować w strefie, która przejdzie przez północ kraju. Ma to związek z pobliskim układem niskiego ciśnienia. Tam też będzie silniejszy wysokotroposferyczny prąd strumieniowy, który daje szanse na pojawienie się seryjnych superkomórek z możliwością wystąpienia niszczących zjawisk atmosferycznych, w tym całkiem silnych trąb powietrznych. Natomiast na południu Polski prąd strumieniowy na wys. 300 hPa będzie słabszy. Prędkości wiatru na 500 hPa w obydwóch strefach dynamiki są podobne. W zachodniej połowie kraju, a także na północy dodatkowo jest spodziewany LLJ... który w późnych godzinach popołudniowych i przed północą w połączeniu z wiatrami w wyższych warstwach troposfery będzie generować dość spore uskoki kierunkowe wiatru, w szczególności na północnym zachodzie Polski.


OMÓWIENIE:

...Dolny Śląsk, południe Wielkopolski...

W rejonie spodziewana jest bardzo duża chwiejność termodynamiczna (MLCAPE (0-1 km) 1500-2250 J/kg). Przewidywane jest również pojawienie się silnych uskoków wiatru: prędkościowych (0-6 shear 20 m/s, 0-3 shear 15 m/s) i kierunkowych (SRH3 rzędu 150-250 m2/s2). Ograniczeniem w rozwoju zjawisk konwekcyjnych będzie warstwa hamująca oraz wysoki poziom kondensacji wynikający z niskiej wilgotności względnej powietrza. Nie wiadomo więc, czy jakiekolwiek burze w ciągu dnia na tym obszarze w ogóle się pojawią. Jednak w przypadku zaistnienia konwekcji można się obawiać późnym popołudniem/wieczorem 1-3 silnych superkomórek burzowych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Bardzo duża energia konwekcji w połączeniu ze znacznym uskokiem wiatru, bardzo dużym gradientem temperatury w środkowej troposferze i wysoką wilgotnością właściwą w warstwie granicznej tworzą warunki do pojawienia się gradu nawet o ekstremalnych rozmiarach w czasie przechodzenia burz superkomórkowych. Zważając na suchsze powietrze w środkowej troposferze i wysoki poziom kondensacji rośnie również potencjał do pojawienia się niszczących porywów wiatru powodowanych przez te superkomórki (wskaźnik DCAPE ponad 1000 J/kg, Delta Theta E do 20 stopni). W godzinach wieczornych z zachodu wejdzie chłodny front atmosferyczny, a wzdłuż niego być może pojawi się dobrze zorganizowana burza wielokomórkowa (np. linia szkwału), zwłaszcza zważając na duże wartości prędkościowych uskoków wiatru w dolnych warstwach troposfery. Tutaj największym zagrożeniem będą bardzo silne porywy wiatru występujące na przedniej krawędzi burzy (związane z frontem szkwałowym).
W godzinach nocnych na zachodzie województwa dolnośląskiego zważając na bardzo niski poziom kondensacji, podwyższony LLS i CAPE 0-3 km rzędu ponad 50 J/kg istnieje nawet pewne ryzyko pojawienia się trąby powietrznej.… Polska północno - zachodnia …

Burze nad ten region Polski prawdopodobnie dotrą znad Polski południowo – zachodniej i południowo – wschodnich Niemiec. Inicjacja zjawiska konwekcyjnych zacznie się raczej późnym popołudniem, dlatego najsilniejszych burz w tym regionie należy się obawiać pod wieczór i wczesną nocą. LCL początkowo dość wysokie – ponad 2000m, później obniży się do poziomu około 1000 – 1500m. Bliskość ośrodka niżowego i wysokotroposferycznego prądu strumieniowego wywoła spore uskoki pionowe wiatru... DLS osiągające wartość 20 – 25 m/s, LLS do około 12 m/s... do tego SRH3 ponad 400 m^2/s^2 i SRH1 do około 250 m^2/s^2. Burze powinny się dobrze organizować w superkomórki burzowe, które w późniejszym stadium rozwoju mogą stworzyć całkiem dobrze zorganizowaną burzę wielokomórkową zawierającą w sobie linię szkwałową. Mimo prognoz modelu GFS i innych, których aktualizacje nastąpiły dziś nad ranem, nadal nie jest wiadome, jak burze dokładnie się zachowają. Trzeba rozważać kilka scenariuszy, zaczynając od burz, które nie będą bardzo rozprzestrzenione, a skończywszy na silnej linii szkwałowej zawierającej wbudowane w siebie bow echo. Ten ostatni scenariusz jest sugerowany przez wspomaganie QG oraz silną konwergencję w dolnej warstwie troposfery nad tą częścią Polski. Dodatkowo obniżenie się poziomu LCL w godzinach wieczornych powinno ułatwiać powstawanie ośrodków burzowych, które zorganizują się w klaster burz. Równie dobrze burze mogą się ograniczyć tylko do kilku niezbyt dużych, jakkolwiek dość dobrze zorganizowanych burz wielokomórkowych. W przewidywanych dla tego regionu burzach głównym zagrożeniem obok opadów dużego gradu, powinny być silne porywy wiatru. Jeśli powstanie bow echo, to przy DCAPE lokalnie większym niż 700 J/kg oraz Delta Theta E osiągającym wartość około 16 K może spowodować szeroko rozprzestrzenione, niszczące porywy wiatru. Również nasilenie LLJ do około 20 m/s będzie sprzyjało szeroko rozprzestrzenionym silnym porywom wiatru. Tornado... jego możliwość w tym regionie nie wydaje się duża... mimo wszystko nie można go wykluczyć. Trzeba jednak zwrócić uwagę na niezbyt duże ML CAPE w warstwie 0 – 3 km AGL. Uskoki pionowe wiatru... ich siła nadal nie jest do końca wiadoma, jak również to, czy uskoki prędkościowe będą połączone z uskokami kierunkowymi. Jeśli uskoki będą silniejsze i obydwa ich rodzaje będą połączone ze sobą, szansa na izolowane jedno lub dwa tornada, nawet bardzo silne (F3+) wzrasta, aczkolwiek nadal szansa na nie będzie niewielka. Finalnie stopień drugi zagrożenia zostaje dla tego regionu wydany... jednak w następnych godzinach, stosowanie do rozwoju sytuacji może zostać wydana aktualizacja do stopnia 3, mając na uwadze zjawisko bow echo z niszczącymi porywami wiatru i wzrost zagrożenia ze strony trąb powietrznych.


… Polska centralna (Ziemia Łódzka, Mazowsze, woj. świętokrzyskie)…

Sytuacja meteorologiczna w omawianym paragrafie przedstawia się dość niepewnie. Wszystkiemu winien jest napływ gorącej, zwrotnikowej masy powietrza, w której powietrze jest dość wilgotne, jednak z powodu wysokich temperatur prognozowany poziom kondensacji ma być dość wysoki, więc może ograniczyć możliwość wystąpienia burz. Najnowsze wyliczenia modeli GFS mówią o poziomie LCL na wysokości około 2500 - 3000 metrów... mimo sporej energii potencjalnej konwekcji rzędu 1000 - 1250 J/kg MLCAPE 0-1 km oraz dużego gradientu pionowego temperatur w środkowej troposferze (7 - 8 stopni K/km), rozwój zjawisk burzowych na tym obszarze jest niepewny. Jeśli jednak potencjalne komórki burzowe utworzą się tutaj w godz. 12 - 18 Z, to (zważając na podwyższone uskoki pionowe wiatru oraz nieco większy parametr SCP) mogą w dość szybkim tempie przekształcić się w burze superkomórkowe, podczas których największym zagrożeniem mogą być opady dużego gradu (wg. modelu GFS średnica gradzin może mieć rozmiary nawet 2 - 5 cm), a także silne (miejscami niszczące) porywy wiatru związane z silniejszymi prądami zstępującymi (DCAPE rzędu 1000 - 1300 J/kg).
Natomiast odnośnie godzin wieczornych i nocnych (20 - 03 Z) - prognozy numeryczne z godz. 00 UTC pokazują wtargnięcie nad te regiony krótkiej, środkowotroposferycznej fali. Owa fala przy nadal sporej chwiejności termodynamicznej (wartości MLCAPE ok. 1000 - 1250 J/kg) oraz spadku poziomu LCL do wysokości 1000 - 1500 m, może oznaczać korzystne warunki wspomagania dla konwekcji i rozwoju burz z powodu dywergencji zachodzącej w środkowej warstwie troposfery. W związku z obecnością fali, modele mówią o pojawieniu się silniejszych uskoków pionowych wiatru, zarówno prędkościowych, jak i kierunkowych. DLS w strefie największej niestabilności od godzin nocnych ma wynosić ok. 15 - 25 m/s, LLS 10 - 15 m/s, Shear 0-3 km - 10 - 15 m/s, zaś SRH 0-3 km ok. 100 - 350 m2/s2. Dodatkowo w dolnej troposferze spodziewane jest silniejsze wspomaganie zjawisk burzowych spowodowane silniejszą konwergencją w warstwie 0-2 km nad powierzchnią ziemi. Jeśli w inicjacji pot. burz nie wpłynie znacząco warstwa hamująca, to należy się spodziewać dość szybkiego rozwoju i ewolucji zjawisk w superkomórki (w późniejszej fazie nie można wykluczyć utworzenia się dużego układu MCS). Nie wykluczone jednak, że takowy układ dojdzie nad regiony tych województw z południowo - zachodniej części Polski. W tego typu burzach największym ryzykiem mogą być bardzo silne porywy wiatru, opady gradu (lokalnie dużego), a także silniejsze opady deszczu. W wyniku silniejszego, dolnotroposferycznego wspomagania oraz silniejszych uskoków prędkościowych wiatru w dolnych 3-ech kilometrach, w układ ten mogą być wbudowane linie szkwałowe, podczas których możliwe są wręcz niszczące wiatry.


... Północny wschód Polski, Warmia, Mazury, Podlasie...

Tutaj burze pojawią się pod wieczór i w nocy. Będą one dobrze rozwinięte, silna konwergencja sprawia że istnieje ryzyko pojawienia się linii szkwału. Przed większym układem konwekcyjnym mogą wybuchać nowe komórki burzowe. Duża energia konwekcji, osiągająca wieczorem i nocą nawet 1500 j/kg, w połączeniu z dużymi uskokami ( DLS 15-20 m/s, LLS 10-15 m/s ) przy dużej wirowości atmosfery ( SRH nawet do 350 m^2/s^2 ) może przyczynić się do powstania jednej lub dwóch superkomórek. Mogą one przynieść duży grad ( miejscami nawet 4-5cm ), a także silne porywy wiatru ( nawet do 100 km/h). Jednakże pojawienie się w godzinach wieczornych warstwy hamującej ogranicza możliwość większej ilości superkomórek. W godzinach późno wieczornych, na rejon ten zacznie oddziaływać krótka fala środkowotroposferyczna. Może ona nasilić zjawiska konwekcyjne. Dodatkowo w rejonie tym parametr DCAPE osiągnie duże wartości. Skutkować to może bardzo silnymi porywami wiatru, z niemal każdej komórki burzowej.
W nocy, a także nad ranem wkroczy w ten rejon kolejna fala burz. Burze będą wtedy słabsze, lecz nadal mogą powodować spustoszenia. Nadal istnieje ryzyko pojawienia się superkomórki, lecz ryzyko jest już mniejsze niż wieczorem. Duża wodność atmosfery będzie skutkować silnymi ulewami.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postczwartek, 23 lip 2009, 18:32

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 23.07.2009, godz. 18:30 CEST do 24.07.2009, godz. 8:00 CEST

+ + + SILNE ZAŁAMANIE POGODY, NISZCZĄCE BURZE, NIEBEZPIECZNE PORYWY WIATRU, OPADY DUŻEGO GRADU SĄ PROGNOZOWANE, NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ DOŚĆ SILNEJ TRĄBY POWIETRZNEJ + + +

STOPIEŃ 3. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo – zachodniej z powodu ryzyka wystąpienia niszczących porywów wiatru, opadów dużego gradu i mniejszego ryzyka dość silnego tornada.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Proszę spojrzeć do poprzedniej prognozy siły i aktywności burz.


OMÓWIENIE:

… Polska południowo zachodnia – praktycznie cały obszar Dln. Śląska, Opolszczyzny, aż po Wielkopolskę i Ziemię Łódzką...

Sytuacja w końcu zaczęła się klarować. Nad Czechami powstaje potężna linia szkwałowa, zmierzająca w kierunku Polski. Linia ta ma niszczący potencjał. Już teraz w wielu miejscach notuje się porywy wiatru osiągające prędkość 100 km/h. Spodziewamy się dalszego rozwoju tej linii i dalszego nasilenia zjawisk typu niszczące porywy wiatru oraz duży / bardzo duży grad. Dodatkowo sprawę pogarsza ostatnia aktualizacja modelu GFS, który jasno wskazuje nam na rozwój układu burzowego o niespotykanej sile. Silne wspomaganie QG, które się pojawiło, oraz środowisko z dużymi uskokami pionowymi wiatru sprawi, że układ burzowy będzie długotrwały i przez długi okres może stanowić duże zagrożenie. Wygląda na to, że zjawisko przybierze skalę derecho. Prócz zagrożenia niszczącymi porywami wiatru oraz dużym gradem, nie można wykluczyć nawet dość silnych trąb powietrznych, zwłaszcza w „główkach” zjawisk bow echo, które na linii szkwałowej są bardzo możliwe. Stopień trzeci zagrożenia dzięki tym wszystkim zjawiskom i czynnikom, zostaje wydany.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Artur_Surowiecki

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 4733
 • Dołączył(a): niedziela, 11 lis 2007, 20:24
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postsobota, 25 lip 2009, 00:09

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 25.07.2009, godz. 8:00 CEST do 26.07.2009, godz. 8:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska jest w zasięgu niżu znad północnej części Bałtyku. Do naszego kraju będzie napływać chłodniejsza, wilgotna i raczej chwiejna masa powietrza polarnomorskiego. Napływ ten jednak nie będzie zbyt dynamiczny, w troposferze brak większej dynamiki. Jedynym zaburzeniem, które wspomoże rozwój burz, będzie wspomaganie QG o niezbyt dużej sile.

OMÓWIENIE:

… Przeważająca część kraju, prócz Polski południowo – wschodniej …

Rozwój burz przewidujemy już przed południem, pod wpływem niezbyt dużej energii konwekcji oraz wspomagania QG. Burze mogą organizować się w multikomórki, przypominające kiepsko zorganizowane linie burz. Ponieważ dynamika w troposferze będzie raczej niezbyt duża, jedynie DLS może osiągać wartości do 15 m/s, nie ma znaczącego ryzyka groźniejszych zjawisk burzowych. Jednak miejscowych dość wydajnych opadów deszczu powodujących podtopienia oraz drobnego gradu nie da się wykluczyć. Wiatr w czasie burz nie powinien stwarzać zagrożenia, gdyż jego prędkość nie powinna być większa niż 70 – 80 km/h. Najwięcej burz powinno pojawić się między godzinami 14 a 16, zwłaszcza w Polsce zachodniej i centralnej. Później zjawiska te będą słabnąć, a w nocy powinny zupełnie zaniknąć.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur
e-mail: artur88.toxic(at)gmail.com
http://lowcyburz.pl/author/Artur_Surowiecki/
Offline
Avatar użytkownika

Grzegorz_Zawiślak

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 7024
 • Dołączył(a): poniedziałek, 3 mar 2008, 21:13
 • Lokalizacja: Zielonka k. Warszawy
 • Numer GG: 0

Lipiec 2009

Postsobota, 25 lip 2009, 21:20

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 26.07.2009, godz. 8:00 CEST do 27.07.2009, godz. 8:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajdzie się w strefie podwyższonego ciśnienia. Do naszego kraju w dalszym ciągu będzie napływać dość chłodna, wilgotna masa powietrza pochodzenia polarnomorskiego. W masie tej prognozowana jest słaba / umiarkowana chwiejność termodynamiczna, która z powodu braku większej dynamiki w troposferze nie powinna przyczynić się do rozwoju gwałtownych zjawisk.

OMÓWIENIE:

… Polska północna, częściowo centralna, północno - wschodnia, woj. lubelskie …

Wyliczenia modelu GFS z godz. 12:00 UTC przewidują dla tej część kraju słabą lub co najwyżej umiarkowaną chwiejność termodynamiczną. Energia potencjalna konwekcji rzędu 300 - 600 J/kg (lokalnie 800 J/kg) w połączeniu z dość wilgotną masą powietrza i podwyższonym gradientem pionowym temperatur w warstwie 2-4 km AGL osiągającym około 6 stopni K/km, powinna korzystnie wpłynąć na rozwój komórek burzowych. Zjawiska z powodu braku większej dynamiki w troposferze nie powinny być jednak gwałtowne... podczas ich przechodzenia należy się spodziewać przelotnych, lecz intensywnych opadów deszczu i mocniejszych porywów wiatru. Lokalnie możliwy jest opad drobnego gradu.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek
Pozdrawiam,
Grzegorz Zawiślak

Obrazek
Obrazek

FanPage: http://www.facebook.com/pages/Grzegorz-Zawi%C5%9Blak-Polish-Storm-Chaser/198029370337933?ref=hl
E-mail: grzegorz.zawislak@wp.pl
YouTube: http://www.youtube.com/user/GrzesPLB?feature=mhee
Skype: grzes.p.l.b
Offline
Avatar użytkownika

Krzysztof_Ostrowski

SkyPredict

SkyPredict

 • Posty: 1480
 • Dołączył(a): wtorek, 30 wrz 2008, 14:36
 • Lokalizacja: Białystok
 • Numer GG: 8744878

Lipiec 2009

Postśroda, 29 lip 2009, 09:56

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 29.07.2009, godz. 8:00 CEST do 30.07.2009, godz. 8:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Polską znajduje się ośrodek wyżowy dający w większości kraju ciepłą, słoneczną pogodę. We wschodniej części kraju ma pojawić się niewielka chwiejność termodynamiczna. Osiadanie wyżowe na skutek którego zmniejszają się gradienty temperatur (i pojawia się nawet izotermia) uniemożliwi jednak zajście głębokiej konwekcji. Jedynie na krańcu południowo-wschodnim, gdzie wpływ osiadania będzie słabszy, a wilgotność spora (punkt rosy 16 stopni) istnieje pewna szansa rozwinięcia się rozbudowanych chmur Cb.


OMÓWIENIE:

...Polska południowo-wschodnia...

W rejonie prognozowana jest pewna energia konwekcji (MLCAPE do 500 J/kg, SBCAPE do 800 J/kg). Istnieje możliwość, że na tym obszarze pojawią się silnie wypiętrzone chmury cumulonimbus (do 8-9 km), w których mogą się pojawić wyładowania atmosferyczne. Bardzo słaby przepływ w troposferze i niemal brak uskoków wiatru sugeruje, że potencjalne burze będą przyjmować postać najwyżej kilku pojedyńczych i bardzo wolno przemieszczających się komórek. Ze względu na wolne tempo poruszania można spodziewać się w rejonie rozwoju burz większych sum opadów. Możliwe, że pojawią się podmuchy do 70 km/h.


MAPKA Z PROGNOZĄ:

Obrazek
Pozdrawia Krzysiek ;)

Obrazek
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

Powrót do Oficjalne prognozy meteorologiczne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron