Strona 1 z 1

Czerwiec 2018

PostNapisane: piątek, 1 cze 2018, 00:05
przez Piotrek_Koziana
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 01.06.2018, godz. 08:00 CEST do 02.06.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wdany dla północnej i zachodniej Polski ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA


W piątek znaczna część naszego kraju znajdzie się pod wpływem ośrodka niskiego ciśnienia znad Niemiec. Wyjątkiem będzie wschodnia część Polski, która znajdzie się w zasięgu wyżu znajdującego się na pograniczu Rosji i Ukrainy. Dzięki takiemu układowi barycznemu, do Polski płynie gorąca i zasobna w wilgoć masa powietrza zwrotnikowego, w której dojdzie do rozwoju licznej konwekcji.

OMÓWIENIE

... Polska północna, zachodnia i południowa...


W ciągu dnia, za sprawą insolacji, dojdzie do wzrostu temperatur do poziomu 28-31 stopnii Celsjusza, a punkt rosy sięgnie 15-19 stopnii. W większości obszarów kraju, niewielki niedosyt wilgoci w dolnej troposferze wstrzyma rozwój chmur kłębiastych do godzin popołudniowych. Za sprawą orografii terenu pierwsze burze pojawią się nad terenami górskimi i podgórskimi. Umiarkowanej energii chwiejności CAPE rzędu 1000-2000 J/kg towarzyszyć będzie słabe ścinanie wiatru, zarówno z warstwy 0-6 km (<10 m/s) jak i 0-1 km (<4 m/s) Jedynie na północy kraju LLS może lokalnie wzrosnąć do 10 m/s. W środkowej troposferze spodziewamy się pojawienia niewielkich niedosytów wilgoci, o czym pośrednio może świadczyć podwyższony pionowy gradient temperatury, o wartości ok 7 stopnii C/km. Całkowita wodność troposfery wyniesie 30-38 mm w północno-zachodniej części kraju.

Takie warunki będą sprzyjać powstaniu powoli przemieszczających się burz w formie pojedyńczych komórek, także pulsacyjnych, multikomórek i być może również superkomórek, zwłaszcza w północnej części kraju. Największym zagrożeniem podczas ich przechodzenia będą intensywne opady deszczu dochodzące do 30-40 mm. Ze względu na podwyższony poziom kondensacji i niewielkie niedosyty wilgoci w środkowej troposferze, co uwidocznione będzie za sprawą parametru delta theta-e , który wyniesie 12-20, możliwe będą silne porywy wiatru związane ze zjawiskami typu downburst, podczas których wiatr może osiągać lub przekraczać 90 km/h. Istnieje także ryzyko opadów gradu o średnicy 2-3cm, zwłaszcza podczas burz pulsacyjnych, a także ewentualnych superkomórek. Zwłaszcza na północy kraju nie można wykluczyć pojawienia się lokalnej trąby powietrznej typu landspout. Największa intensywność burz spodziewana jest na godziny popołudniowe i wieczorne, jednak w nocy konwekcja nie powinna całkowicie zaniknąć.

...Obszar objęty możliwością burz...


Warunki panujące na tym obszarze będą podobne do tych z obszaru objętego 1 stopniem zagrożenia, jednak występujące tu burze nie powinny być aż tak liczne i ryzyko ich wystąpienia będzie mniejsze (poza obszarami górskimi i podgórskimi). Z tego względu największym zagrożeniem podczas burz powinny być silne porywy wiatru dochodzące do 80 km/h, a także grad o średnicy 1-2 cm.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: sobota, 2 cze 2018, 02:02
przez Artur_Surowiecki
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 02.06.2018, godz. 08:00 CEST do 03.06.2018, godz. 08:00 CEST


STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej, środkowej, południowej i częściowo wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu i opadów większego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru. Nie wyklucza się także wystąpienia trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Wyż, który w ostatnich kilku dniach kształtował pogodę w Europie Środkowej, słabnie i rozmywa się. W ciągu najbliższych godzin z niewielkiego ośrodka niskiego ciśnienia oraz z zatoki niżowej znad Płw. Skandynawskiego nad Polską uformuje się wyraźna bruzda obniżonego ciśnienia, wewnątrz której, w warstwie granicznej atmosfery, rozwiną się strefy zbieżności wiatru. Nadal będziemy pod wpływem bardzo ciepłej masy powietrza polarnego, z tym że masa ta będzie już nieco bardziej wilgotna, niż dotychczas. Będzie to wiązało się z występowaniem umiarkowanie dużych wartości energii CAPE i znacznej wodności troposfery PW. Gradient baryczny na różnych poziomach troposfery w rejonie Polski pozostanie niewielki, stąd prędkość przepływu mas powietrza również utrzyma się na niewielkim poziomie. Wskaźniki kinematyczne będą zatem niskie, tylko w nielicznych regionach Polski mogą mieć nieznacznie podwyższone wartości, mogące sprzyjać nieco bardziej zorganizowanym i długotrwałym układom burzowym.


OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością wystąpienia burz i 1. stopniem zagrożenia …

Burze i przelotne opady deszczu mogą występować już nad ranem, jednak zjawiska te będą niegroźne. Około południa prognozowane jest pojawienie się kolejnych stref burz, choć niektóre modele numeryczne znacznie opóźniają moment inicjacji konwekcji z uwagi na prognozowane w pierwszej części dnia dość duże zachmurzenie na znacznym obszarze kraju. Komórki burzowe, które utworzą się po południu, będą już znacznie silniejsze, choć na ogół nie powinny występować w postaci długotrwałych i zorganizowanych form. W niektórych miejscach mogą się jednak łączyć w układy wielokomórkowe i z czasem mogą utworzyć nawet słabo zorganizowany mezoskalowy układ konwekcyjny. Najsilniejszy rozwój zjawisk prognozowany jest na późne popołudnie w strefach występowania zbieżności wiatrów, zwłaszcza w pasie od woj. pomorskiego, przez łódzkie i mazowieckie, po świętokrzyskie i lubelskie. Z uwagi na wartość CAPE do 1500-2000 J/kg oraz PW osiągające 30-35 mm, a także ze względu na powolne przemieszczanie się komórek, głównym prognozowanym zagrożeniem będą bardzo intensywne opady deszczu powodujące podtopienia. Lokalnie podtopienia mogą być znaczne i będą powodować poważne utrudnienia, szkody, a nawet większe zagrożenie. W pasie od woj. zachodniopomorskiego po woj. świętokrzyskie i południe mazowieckiego liczba podtopień może być duża, choć w związku z brakiem pewności co do czasu i miejsca najbardziej intensywnego rozwoju burz, stopień 2. zagrożenia w prognozie nie został uwzględniony (możliwa jest aktualizacja prognozy). W pasie tym zjawiska mogą trwać wyraźnie dłużej ze względu na nieco większe pionowe ścinanie wiatru DLS oraz strefy zbieżności wiatru. Ponadto podczas burz mogą występować dość silne porywy wiatru (punktowo do ok. 80-90 km/h) oraz grad o średnicy do 2-3 cm. Nie wyklucza się uformowania 2-3 superkomórek wysokoopadowych, podczas których opady deszczu i gradu będą szczególnie intensywne. Zwiększona wilgotność w warstwie granicznej troposfery może też doprowadzić do rozwoju 1-2 trąb powietrznych, zwłaszcza w strefie od woj. pomorskiego po woj. mazowieckie i północ woj. lubelskiego. Burze i groźne zjawiska zaczną zanikać dopiero późnym wieczorem oraz w godzinach nocnych. W okresie ważności prognozy najmniej burz prognozuje się w północno-wschodniej części kraju i tam stopień 1. zagrożenia nie zostaje wydany.
Podsumowując, w okresie ważności niniejszej prognozy mogą się rozwinąć liczne i w wielu miejscach gwałtowne burze. Szczególnym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu. Ze względu na niepewność dotyczącą czasu i miejsca najbardziej intensywnego rozwoju zjawisk (różne warianty prognostyczne), w prognozie uwzględniono stopień 1. zagrożenia dla przeważającej części kraju. W razie konieczności prognoza może zostać zaktualizowana do wyższego stopnia zagrożenia.


MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: niedziela, 3 cze 2018, 07:54
przez Piotrek_Koziana
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 03.06.2018, godz. 08:00 CEST do 04.06.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wdany dla południowej i centralnej Polski ze względu na intensywne opady deszczu.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W niedzięlę Europa zdominowana będzie przez niewielkie ośrodki baryczne. Polska w dalszym ciągu znajduje się w ciepłej masie powietrza zwrotnikowego. Swoją obecność znznaczy rozbudowana strefa konwergencji wiatru, dzięki której dojdzie do rozwoju burz.

OMÓWIENIE

... Polska południowa i centralna...

Bieżące zdjęcia satelitarne ujawniły zalegające zachmurzenie konwekcyjne i warstwowe nad znaczną częścią kraju. W ciągu dnia, chmury powinny zacząć zanikać, jednak istnieje prawdopodobieństwo osłabienia potencjału dla rozwoju konwekcji. Modele numeryczne przewidują wystąpienie umiarkowanej energii chwiejności CAPE 700-1500 J/kg. Przepływ powietrza w całym profilu troposfery będzie słaby. Ścinanie wiatru nie przekroczy 10 m/s. Całkowita wodność troposfery wyniesie 30-35 mm.

Pomimo zachmurzenia, głównie w strefach konwergencji wiatru prognozowany jest rozwój komórek burzowych, które ze względu na podwyższoną zawartość pary wodnej w całym profilu troposfery i ich niemal stacjonarny charakter, będą mogły stanowić zagrożenie intensywnymi opadami deszczu sięgającymi 30-40mm. Podczas ich przechodzenia możliwy będzie także grad o średnicy, która nie powinna przekroczyć 1-1,5 cm, a także silniejsze porywy wiatru dochodzące do 70 km/h. Burze będą możliwe już od godzin porannych. Największa aktywność spodziewana jest na godziny popołudniowe i wieczorne. W nocy zjawiska powinny osłabnąć, jednak lokalnie będą mogły zdarzyć się pojedyńcze wyładowania.

Podsumowując, stopień 1 zagrożenia został wydany ze względu na możliwość wystąpienia lokalnych podtopień, jednak na większości zaznaczonego obszaru, burze nie powinny być gwałtowne.

MAPKA Z PROGNOZĄ
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: poniedziałek, 4 cze 2018, 00:25
przez Grzegorz_Zawiślak
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 04.06.2018, godz. 08:00 CEST do 05.06.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla krańców południowo - zachodnich i południowych głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu oraz punktowo silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Polska będzie w zasięgu rozległej zatoki niskiego ciśnienia z obszarami podwyższonej zawartości wilgoci. Suchsze warstwy powietrza w swobodnej troposferze będą na ogół ograniczać potencjał burzowy, jednak zwłaszcza w pasie województw południowych, częściowo na wschodzie i cz. zachodzie kraju należy się liczyć z możliwością rozwoju burz. W dalszym ciągu słaby przepływ poziomy mas powietrza oraz wyraźnie słabsza względem poprzednich dni niestabilność troposfery nie będą sprzyjać dobrej organizacji burz; spodziewane środowisko termodynamiczne i kinematyczne objawi się powstaniem rozproszonych, wolno przemieszczających się komórek burzowych, generujących przede wszystkim przelotne opady deszczu o zmiennym natężeniu, a także miejscami grad o średnicy do 1-2 cm oraz punktowo silniejsze porywy wiatru. Stopień 1. zagrożenia zostaje uwzględniony dla krańców południowo - zachodnich i południowych, gdzie w wyniku nieco silniejszego wspomagania ruchów wznoszących powietrza może wystąpić zwiększone ryzyko lokalnych podtopień / zalań.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: wtorek, 5 cze 2018, 00:48
przez Rafał_Grzybowski
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 05.06.2018, godz. 08:00 CEST do 06.06.2018, godz. 08:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nasz kraj we wtorek znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia. Do tego nadejdzie zmiana pogody, w postaci spływu chłodnej masy powietrza znad Skandynawii. Z północy na południe przesuwać się będzie słaby front chłodny, powoli obniżając temperaturę. Z uwagi na zalegające jeszcze ciepłe i wilgotne powietrze oraz przemieszczający się front, na południu Polski spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty możliwością burz…

Na zaznaczonym obszarze spodziewamy się słabych i umiarkowanych burz. Chwiejność termodynamiczna wyniesie (CAPE 200 – 1200 J/kg, LI -4 ⁰C). Wodność atmosfery osiągnie około 30 mm. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym rozwój komórek będzie orografia terenu. Warunki kinematyczne będą słabe. Ścinanie wiatru w warstwie 0 – 6 km wyniesie około 10 m/s. Co nie będzie sprzyjać komórkom burzowym w łączeniu się w większe struktury. Jednak z uwagi na pojawienie się lokalnych zbieżności wiatru, burze mogą stosunkowo szybko powstawać i przybierać postać multikomórek. Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, silniejsze porywy wiatru, lokalnie do 70 – 80 km/h oraz opady gradu do 1 cm.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: środa, 6 cze 2018, 22:42
przez Szymon Walczakiewicz
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 07.06.2018, godz. 08:00 CEST do 08.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:


W czwartek Polska dostanie się pod wpływ klina wysokiego ciśnienia związanego z wyżem znad Rosji. Na południu kraju, który znajdzie się na skraju klina, zaznaczy się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego o charakterze frontu ciepłego. Nad obszar gór napłynie ciepła masa powietrza polarno-morskiego oddzielona wspomnianym frontem od powietrza arktycznego starego.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz …

… Karpaty …


W czwartek w wyniku napływu niestabilnej (CAPE do 40-600 J/kg, LI -2°C/-3°C), ciepłej i wilgotnej masy powietrza może dojść do rozwoju burz. Największe prawdopodobieństwo powstania komórek konwekcyjnych istnieje w Tatrach oraz Beskidach (Beskid Żywiecki i Bieszczady). Burze dzięki słabej kinematyce (DLS do 8-11 m/s) będą mieć formę pojedynczych komórek konwekcyjnych. Największym zagrożeniem z ich strony będą intensywne opady deszczu do 20 mm w czasie trwania zjawiska. Niewykluczone opady gradu do 1 cm oraz wiatr w porywach do 60 km/h. Lokalnie, gdzie wodność troposfery będzie wyższa (PW 25-30 mm) możliwe opady do 25 mm. Burze będą przemieszczać się powoli w kierunku północnym i północno-wschodnim. Powstaną w godzinach popołudniowych, a zaczną zanikać przed porą wieczorną.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: czwartek, 7 cze 2018, 22:37
przez Piotrek_Koziana
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 08.06.2018, godz. 08:00 CEST do 09.06.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski głównie ze względu na intensywne opady deszczu, a w mniejszym stopniu ze względu na opady dużego gradu i silne porywy wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W piątek znaczna część Polski znajdzie się w strefie podwyższonego ciśnienia. Jedynie na południu kraju swoją obecność zaznaczy zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad basenu morza Śródziemnego. Dzięki temu do południowej Polski napłynie ciepła i zasobna w wilgoć masa powietrza z południa Europy, w której pojawią się burze.

OMÓWIENIE

... Polska południowa...

Napływająca masa powietrza będzie charakteryzować się podwyższoną zawartością wilgoci, zwłaszcza w dolnej troposferze. Punkt rosy na poziomie 14-17 °C w połączeniu z umiarkowanym pionowym gradientem temperatury sięgającym 6 - 6,5 °C/km będą przyczyną powstania energii CAPE 700-2000 J/kg. Przepływ powietrza w całym profilu troposfery będzie słaby, dlatego ścinanie wiatru nie przekroczy 10m/s dla warstwy 0-6 km. Całkowita wodność troposfery wyniesie 30-35 mm.

Za sprawą nasłonecznienia i orografii terenu, pierwsze burze powinny pojawić się w godzinach około południowych, na terenach górskich i podgórskich. Później konwekcja zacznie się rozwijać także na północ od tych obszarów. Powstałe burze będą niemal stacjonarne, a ze względu na podwyższoną chwiejność i zawartość pary wodnej w kolumnie powietrza, będą mogły powodować lokalne podtopienia. Mniejszym zagrożeniem powinny być opady gradu o średnicy do 2-3 cm (zwłaszcza w przypadku powstania burz pulsacyjnych), a także silne porywy wiatru do 80 - 90 km/h, zwłaszcza na północnych krańcach zaznaczonego obszaru, gdyż tam swoją obecność zaznaczą suchsze warstwy powietrza w środkowej troposferze. Istnieje także niewielkie ryzyko pojawienia się trąby powietrznej / leja kondensacyjnego niezwiązanego z mezocyklonem. Wieczorem i w pierwszej części nocy burze zaczną słabnąć i zanikać.

MAPKA Z PROGNOZĄ
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: sobota, 9 cze 2018, 08:52
przez Krzysiek_Piasecki
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 09.06.2018, godz. 08:50 CEST do 10.06.2018 godz. 08:00 CEST


STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wdany dla południowej i południowo zachodniej części Polski przed intensywnymi opadami deszczu

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Europa centralna znajduje się w słabogradientowym obszarze niskiego ciśnienia, zaś w rejonie pogranicza niemiecko-czeskiego znajduje się płytki ośrodek niżowy. Nad zdecydowaną większość terytorium kraju napływa gorąca, ale sucha masa powietrza, dzięki czemu panować będzie stabilna pogoda. Zwiększona ilość wilgoci, na skutek czego pojawi się chwiejność termodynamiczna napływa nad południową i południowo zachodnią Polskę. W ciągu dnia dojdzie tam do rozwoju burz, które miejscami będą się charakteryzować silnymi opadami deszczu.

OMÓWIENIE:
...Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia...
W ciągu dnia nad wyznaczonym obszarem dojdzie do rozwoju dość licznych burz. Sprzyjać będzie temu znaczna chwiejność (SBCAPE do 1500 J/kg, punktowo nawet do 2000 Jkg, zaś LI spadnie do -5/-6) oraz duża wodność troposfery, sięgająca nawet 30-36mm. Podobnie jak w poprzednich dniach zaznaczy się dość słaby przepływ powietrza, co będzie powodować dość wolne tempo przemieszczania się burz. Efektem będą znaczne sumy opadów - na ogół spadać może do 20-35mm deszczu, ale możliwe jest (szczególnie na terenach podgórskich oraz przy przechodzeniu kilku burz nad jednym obszarem) nawet do 40-50mm deszczu. Poza tym miejscami notowany będzie mały grad (do 1-2cm średnicy) oraz silny wiatr (do 60-80km/h). Burze na ogół będą się przemieszczać z południowego wschodu na północny zachód. Pierwsze wystąpią nad terenami górskimi już około południa. Większość zanikać będzie wieczorem i w pierwszej części nocy, ale nad Dolnym Śląskiem czy Wielkopolską lokalnie aktywność burzowa może się utrzymać w nocy.

... Obszar objęty możliwością wystąpienia burz ...
Na wyznaczonym obszarze możliwy jest rozwój rozproszonych burz, które będą przynosić opady do 10-20mm oraz drobny grad. Przy przejściu większej ilości burz dochodzić będzie jednak do akumulacji opadu, wobec czego sumy mogą punktowo osiągać 20-30mm. Największe ryzyko zjawisk burzowych istnieje w zachodniej części obszaru - zdecydowanie niższe jest w świętokrzyskim czy lubelskim, gdzie ewentualnych burz będzie mało.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: sobota, 9 cze 2018, 23:00
przez Grzegorz_Zawiślak
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 10.06.2018, godz. 08:00 CEST do 11.06.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo - zachodniej, zachodniej, częściowo północnej, cz. środkowej, południowej oraz południowo - wschodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, dużego gradu, a także punktowo silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska będzie pod wpływem rozległej zatoki niskiego ciśnienia dominującej nad wieloma rejonami kontynentu europejskiego. Nad naszym krajem będzie zalegać ciepła, a w strefach zbieżności wiatru również wilgotna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich (miejscami zwrotnikowego), napędzając rozwój głębokiej, wilgotnej konwekcji.

OMÓWIENIE:

... Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia ...

W zasięgu lokalnych stref zbieżności wiatru modele numeryczne wskazują na wyraźne nasilenie się niestabilności powietrza. Energia potencjalna dostępna drogą konwekcyjną (CAPE) w godzinach popołudniowych i wieczornych może wzrosnąć w okolice 1000-2000 J/kg. Nasilający się z biegiem dnia pionowy uskok kierunkowy wiatru w dolnych 3 km troposfery prawdopodobnie wzmocni potencjał do rozwoju kilku mocno uwodnionych superkomórek burzowych, generujących ulewne opady deszczu, grad o średnicy do 2-3,5 cm oraz punktowo silne porywy wiatru. Na ogół słaby przepływ poziomy mas powietrza nie będzie sprzyjać dobrej organizacji burz - ich formowania należy upatrywać przede wszystkim na 2-3 strefach konwergencji (większa akumulacja pary wodnej), gdzie możliwe są nadmierne sumy opadowe skutkujące lokalnymi podtopieniami / zalaniami. Ze względu na silniejsze przyspieszanie prądów wstępujących w korelacji ze zbieżnościami wiatru w dolnej troposferze nie można wykluczyć powstania kilku zalążków trąb powietrznych, a być może nawet pojedynczej, w pełni wykształconej, krótkotrwałej trąby powietrznej (niewielkie ryzyko). Największej aktywności burz pulsacyjnych oraz superkomórkowych należy oczekiwać po południu i wieczorem, przy czym podwyższona niestabilność troposfery będzie sprzyjać dalszemu trwaniu konwekcji do końca okresu ważności prognozy. Pierwsze burze możliwe są już z samego rana.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: niedziela, 10 cze 2018, 22:10
przez Krzysztof_Ostrowski
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 11.06.2018 godz. 08:00 CEST do 12.06.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA został wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka opadów gradu i silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:


W poniedziałek do Polski wkroczy chłodny front atmosferyczny związany z niżem Skandynawskim. Powietrze przed frontem będzie cechować się dużą zawartością pary wodnej, co daje możliwość wystąpienia przelotnych opadów oraz burz na przeważającym obszarze naszego kraju. Masa powietrza napływająca za frontem przyniesie ochłodzenie w kolejnych dniach.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia oraz możliwością burz...


W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 800-2000 J/kg). Mechanizmy wspomagające w strefie przedfrontowej (ruchy wznoszące i konwergencja) ułatwią inicjację zjawisk konwekcyjnych. Komórki burzowe będą na ogół rozwijać się w warunkach małych lub umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (na wschodzie DLS osiągnie 10-15 m/s, na pozostałym obszarze do 10 m/s). W takich warunkach spodziewany jest rozwój przede wszystkim burz wielokomórkowych w formie klastrów. Na wschodzie kraju, ze względu na obecność zatoki niżowej i nieco podwyższone ścinanie, istnieje pewna szansa uformowania się niedużego układu liniowego lub krótkotrwałej superkomórki. Dość duża wodność troposfery (30-37 mm) w połączeniu z możliwością utworzenia rozległej burzy wielokomórkowej zwiększa ryzyko ulewnych opadów deszczu, które mogą powodować lokalne podtopienia i zalania. Ponadto, miejscami nie można wykluczyć opadów gradu (o średnicy do 2 cm) oraz silniejszych porywów wiatru. Gwałtowne zjawiska są możliwe przede wszystkim na obszarze objętym pierwszym stopniem zagrożenia. Burze możliwe są już od godzin porannych, ale późnym wieczorem powinny opuścić Polskę.


MAPA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: poniedziałek, 11 cze 2018, 23:59
przez Rafał_Grzybowski
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.06.2018 godz. 08:00 CEST do 13.06.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo-wschodniej głównie z powodu wystąpienia nawalnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru, opadów gradu oraz minimalnego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowej ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i w mniejszym stopniu ze względu na opady gradu.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przed nami zróżnicowany pogodowo wtorek. Nasz kraj podzieli się na dwie strefy, słoneczną północ oraz pochmurne, deszczowe i burzowe południe. Za taki stan rzeczy odpowiadać będzie płytki dynamiczny układ niskiego ciśnienia wędrujący nad południowo-wschodnią częścią Polski. Dodatkowo południowymi krańcami przemieszczać będzie się zafalowanie na froncie, na którym od rana mogą występować ulewne opady deszczu oraz miejscami burze. Z uwagi na krótkotrwałą obecność ciepłego sektora na SE kraju, nadal zalegać tam będzie wilgotne i gorące powietrze zwrotnikowe. Od około południa w tej części przewidujemy gwałtowną inicjację komórek burzowych. Jednak jest spore ryzyko wystąpienia zachmurzenia po nocnym układzie znad Czech, więc sytuacja może być niepewna.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Z uwagi na niepewne prognozy nasz obszar 2 stopnia zagrożenia zostanie poszerzony, ponieważ do końca nie wiadomo gdzie przejdzie strefa silnych burz. Jeśli sytuacja będzie dynamiczna, prognoza będzie aktualizowana!

W rejonie prognozowana jest znaczna chwiejność atmosfery (CAPE 1000-2000 J/kg), a wskaźnik niestabilności osiągnie (LI do -7 ⁰C). Silne procesy wspomagające rozwój komórek burzowych są prognozowane zwłaszcza w obrębie zafalowania oraz potencjalnego niżu. Pojawi się także spora wodność atmosfery (PW 37 – 42 mm), a stosunek zmieszania Mixing Ratio wyniesie 10 – 14 g/kg, co będzie świadczyć o dużej ilości pary wodnej w powietrzu. Takie zestawienie parametrów termodynamicznych może skutkować nawalnymi opadami deszczu.

Wraz z warunkami termodynamicznymi, pojawi się kinematyka. W związku z zaostrzeniem się fali na południu kraju, pojawi się silniejszy przepływ, co za tym idzie, większe uskoki pionowe wiatru DLS 0-6 km (10 – 25 m/s) LLS 0-1 km (10 – 15 m/s) oraz skrętność wiatru SRH 0-3 km (100 – 300 m2/s2). Zestawienie tych parametrów może spowodować powstanie silnych superkomórek burzowych, a w późniejszym czasie układu liniowego. Gdzie przejdą te zorganizowane struktury do końca nie będzie wiadome, jednak charakteryzować się będą dużą intensywnością.

Podczas przechodzenia superkomórek głównym zagrożeniem będą silne, niszczące porywy wiatru 80 – 90 km/h (lokalnie osiągać mogą 100 km/h) oraz opady dużego gradu (punktowo o średnicy nawet do 4 cm). Nie wykluczone jest pojawienie się 1-2 trąb powietrznych.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia oraz możliwością burz…

W tym obszarze burze mogą pojawić się już od godzin porannych. Będą to prawdopodobnie pozostałości po układzie MCS znad Czech. Prognozowane są słabsze warunki na rozwój silnych burz, jednak nadal mogą stwarzać duże zagrożenie, szczególnie superkomórki . Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 500 – 1500 J/kg. Tutaj również głównym czynnikiem wspomagającym konwekcję będzie spora wodność atmosfery (około 40 mm) oraz spore wznoszenie w środkowej troposferze. Wystąpią również warunki kinematyczne DLS 0-6 km (10 – 20 m/s), a SRH 0-3 km (100 – 400 m2/s2). Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru (punktowo do 90 km/h) oraz opady gradu (lokalnie do 2 cm).

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: środa, 13 cze 2018, 00:55
przez Artur_Surowiecki
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 13.06.2018, godz. 08:00 CEST do 14.06.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części kraju (Karpaty) głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu oraz opadów dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przeważająca część Polski znajduje się pod wpływem chłodniejszego powietrza polarnego morskiego, które napłynęło w ciągu ostatnich godzin z północnego zachodu. Jedynie nad południowo-wschodnimi krańcami kraju znajduje się cieplejsza masa powietrza, która charakteryzuje się także znaczną chwiejnością termodynamiczną. Chwiejność ta jest jednak ograniczania przez zachmurzenie związane z pofalowanym frontem atmosferycznym biegnącym od południowej części Francji przez południe naszego kraju po Ukrainę. Na południe od Polski formuje się płytki niż, który w najbliższych kilkudziesięciu godzinach będzie mieć duży wpływ na przebieg pogody w południowych dzieleniach naszego kraju. W okresie ważności prognozy w rejonie Polski w dolnej troposferze będzie występował wiatr o niewielkiej prędkości, natomiast w środkowej i górnej troposferze wiatr będzie wiał mocniej (maksymalnie do 30-35 m/s na wysokości izobarycznej 300 hPa).

OMÓWIENIE:

… Polska południowo-wschodnia (Karpaty) …

Nie wiadomo, czy strefa dużych wartości energii CAPE (nawet do 1500-2000 J/kg) sięgnie południowego wschodu naszego kraju (południe woj. małopolskiego i podkarpackiego). Jeżeli sięgnie, w ciągu dnia w tej części Polski spodziewany jest rozwój ośrodków burzowych. Pionowe ścinanie wiatru DLS do 20 m/s zapewni dobre warunki do organizowania się układów burzowych w trwalsze superkomórki mogące przynosić bardzo silne opady deszczu (PW do ok. 35-38 mm) i dużego gradu (średnica do ok. 3 cm). Nie wykluczony jest przypadek układu burzowego o charakterze training storms, co może być przyczyną większych podtopień i powodzi błyskawicznej. Najwięcej burz prognozowanych jest na godziny popołudniowe i wieczorne. W nocy z środy na czwartek strefa burz w postaci układu wielokomórkowego może przemieścić się bardziej na północ, w rejon północnej granicy Pogórza Karpackiego.

… pozostały obszar kraju objęty możliwością wystąpienia burz …

W tym obszarze prognozowana jest wartość energii CAPE do ok. 250-400 J/kg. Po południu rozwiną się izolowane komórki konwekcyjne lub niewielkie skupiska komórek, które mogą wytwarzać wyładowania atmosferyczne. W niektórych częściach kraju zjawiska mogą utrzymywać się do wieczora, a nawet pierwszej cześć nocy. Choć zjawiska będą słabe (a w większości przypadków komórki konwekcyjne nie będą generować wyładowań atmosferycznych) to z uwagi na wolne przemieszczanie się komórek mogą punktowo wystąpić duże sumy opadowe.


MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: czwartek, 14 cze 2018, 10:15
przez Szymon Walczakiewicz
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 14.06.2018, godz. 10:00 CEST do 15.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:


W czwartek Polska będzie pod wpływem klina wysokiego ciśnienia związanego z Wyżem Azorskim. Na południowym-wschodzie zaznaczy się obecność niżu znad Ukrainy. Nad północno-wschodnią częścią kraju w środkowej i górnej troposferze wkroczy fala górna, która odpowiedzialna będzie za rozwój burz. Do Polski napłynie z północnego-zachodu powietrze polarno-morskie.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz …

… Polska północno-wschodnia …


W czwartek na Mazurach i Podlasiu prognozowane są pojedyncze komórki burzowej. Wartości energii termodynamicznej nie przekroczą 200-300 J/kg przy LI dochodzącym do -2°C. Wartości ścinania wiatru oprócz południowo-wschodniej części regionu objętego zagrożeniem będą niskie (DLS <10 m/s). Burze będą miały charakter pojedynczych komórek konwekcyjnych, którym towarzyszyć będą w szczególności umiarkowane i silne opady deszczu do 15-20 mm w czasie trwania zjawiska oraz silny wiatr w porywach do 70 km/h.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: niedziela, 17 cze 2018, 09:39
przez Piotrek_Koziana
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 17.06.2018, godz. 10:00 CEST do 18.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W niedzielę nastąpi istotna przebudowa pola barycznego wpływająca na pogodę w naszym kraju. Do Polski, która wcześniej znajdowała się w obrębie rozległego wału wysokiego ciśnienia, zbliży się zatoka niskiego ciśnienia z dolnym ośrodkiem przemieszczającym się łukiem od Szkocji do południowej części Skandynawii. Po południu do zachodniej części Polski wkroczy związany z nim chłodny, lecz niezbyt aktywny front atmosferyczny, rozdzielający ciepłą i mocno przetransformowaną masę powietrza polarnego morskiego od chłodniejszej masy powietrza tego samego typu. W godzinach popołudniowych i wieczornych, na froncie tym jak i na lokalnych strefach przedfrontowej zbieżności wiatru, mogą rozwinąć się chmury Cumulonimbus przynoszące lokalne opady deszczu i burze.

OMÓWIENIE


...Obszar objęty możliwością burz...

Dzięki zatoce niskiego ciśnienia, w zachodniej części kraju dojdzie do nagromadzenia wilgoci w troposterze. Jej całkowita wodność wzrośnie do 30-35 mm. Potencjalna energia konwekcji CAPE znajdzie się w przedziale 300-1000 J/kg. Zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju towarzyszyć jej będzie podwyższony przepływ powietrza, czego skutkiem będzie umiarkowane ścinanie wiatru z poziomu 0-6 km wynoszące 10-18 m/s.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz dotyczy województw zachodnich (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, zachodnia część Wielkopolski oraz zachodnia część Dolnego Śląska). Tam po południu i wieczorem możliwy będzie rozwój burz w postaci pojedyńczych komórek, multikomórek, a być może także superkomórek. Podczas ich przechodzenia należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu dochodzących do 20-25 mm. Lokalnie możliwe będą także opady gradu o średnicy nie przekraczającej 1-1,5 cm, a także silne porywy wiatru dochodzące do 80 km/h. Istnieje także podwyższone ryzyko pojawienia się trąby powietrznej typu landspout, zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju. Burz należy spodziewać się głównie w godzinach popołudniowych, a wieczorem i w nocy ich aktywność powinna słabnąć i zanikać.

W południowej części kraju burze spodziewane są głównie na terenach górskich i podgórskich, gdzie niewielka chwiejność rzędu 300-500 J/kg będzie wspomagana przez orografię terenu.

MAPKA Z PROGNOZĄ
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: poniedziałek, 18 cze 2018, 03:06
przez Krzysiek_Piasecki
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.06.2018, godz. 08:00 CEST do 19.06.2018 godz. 08:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Zachodnia Polska znajdzie się w zasięgu rozległego klina wyżowego, a nad większością kraju zalegać będzie dość sucha masa powietrza. Chwiejność pojawi się za to w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Ziemię Łódzką i Śląsk oraz na południowym wschodzie kraju (głównie Podkarpacie). Obszary te będą się znajdować pod wpływem zatoki związanej z niżem przemieszczającym się nad Skandynawią (pas od Suwalszczyzny po Śląsk) oraz w zasięgu chwiejnej masy napływającej z południowego wschodu dzięki niżowi znad rejonu Rumunii (Podkarpacie).

OMÓWIENIE:

... Obszar objęty możliwością wystąpienia burz ...

W pasie od Suwalszczyzny po Mazowsze i Ziemię Łódzką chwiejność osiągnie do około 500 J/kg, dzięki czemu będą mogły się rozwijać chmury konwekcyjne. Miejscami przyniosą one także wyładowania - tym większa szansa, im dalej na północny wschód wyznaczonego obszaru. Burzom towarzyszyć mogą dość intensywne opady, ale na ogół nie będą przekraczać 10-15mm - tylko punktowo mogą sięgnąć 20mm.

Większa szansa na burze istnieje na południowym wschodzie kraju, gdzie dotrze chwiejna masa powietrza zwrotnikowego. Chociaż większość burz przejdzie nad Ukrainą, to prawdopodobnie zahaczą one także o Polskę. Głównym zagrożeniem będą silne opady deszczu do 20-25mm, a miejscami także grad do 1-2cm i wiatr do 80km/h. Ze względu na znaczną chwiejnośc (SBCAPE nawet do 1500 J/kg) burze mogą się charakteryzować sporą aktywnością elektryczną. Możliwe jednak, że w całości przejdą poza terytorium Polski. W razie potrzeby prognoza będzie aktualizowana.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: poniedziałek, 18 cze 2018, 18:17
przez Krzysztof_Ostrowski
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.06.2018 godz. 08:00 CEST do 20.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:


We wtorek przez Polskę będzie przechodził mało aktywny chłodny front atmosferyczny. Na południowym-wschodzie naszego kraju, przed frontem, będzie wciąż zalegać wilgotniejsza i chwiejna masa powietrza, co oznacza możliwość rozwoju burz.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty możliwością burz...


W rejonie prognozowana jest mała/umiarkowana chwiejność (CAPE 400-1000 J/kg). W ciągu dnia, na skutek insolacji, miejscami rozwiną się chmury kłębiasto-deszczowe. W środowisku niedużych pionowych uskoków wiatru prognozowany jest rozwój pojedynczych komórek. Miejscami mogą one przynieść intensywne, przelotne opady deszczu oraz silniejszy wiatr. Największe szanse rozwoju burz przypadają na godziny popołudniowe.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: środa, 20 cze 2018, 21:23
przez Artur_Surowiecki
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.06.2018, godz. 08:00 CEST do 22.06.2018, godz. 08:00 CEST


STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, południowo-wschodniej i wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych (miejscami niszczących) porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu powodujących podtopienia.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla znacznej części kraju (w tym dla strefy otaczającej obszar 2. stopnia zagrożenia) głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą Środkową znajduje się wał wyżowy, który jednak stopniowo słabnie i odsuwa się na południowy wschód, ustępując miejsca dolinie długiej fali górnej przemieszczającej się z rejonu Morza Norweskiego na wschód. Jest to znacząca, nieobserwowana od wielu tygodni zmiana sytuacji synoptycznej nad Europą. Zalegająca do tej pory bardzo ciepła masa powietrza zacznie być dynamicznie wypychana przez napływające z północnego zachodu zimne powietrze polarne morskie. Nad basenem Morza Bałtyckiego rozwinie się aktywny układ niżowy, a na styku obydwóch mas powstanie silny chłodny front atmosferyczny o charakterze katafrontu. Front ten będzie poprzedzony zatoką niżową. Przed frontem na kilkanaście godzin do części Europy Środkowej napłynie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, które będzie charakteryzować się zwiększoną chwiejnością termodynamiczną związaną z dużym pionowym gradientem temperatury w środkowej części troposfery oraz z większą zawartością wilgoci w warstwie granicznej. W czwartek w godzinach popołudniowych na południu, w centrum i na wschodzie Polski temperatura punktu rosy przed frontem będzie wynosić około 14-18°C. Przejście chłodnego frontu atmosferycznego przez Polskę będzie bardzo wyraźnie zaznaczone. Pojawi się gwałtowny spadek temperatury, znaczny wzrost wilgotności względnej oraz silny, miejscami porywisty wiatr z zachodu i północnego zachodu (przy czym wiatr ten może występować nawet bez obecności zjawisk konwekcyjnych!). W pobliżu strefy frontowej w pionowym profilu troposfery znacznie zwiększy się zróżnicowanie w prędkości i kierunku wiatru. Pojawią się ruchy wznoszące związane z przechodzeniem frontu, co w strefie występowania chwiejności termodynamicznej będzie wiązać się z szybko powstającymi, dobrze zorganizowanymi i dość silnymi układami burzowymi.

OMÓWIENIE:

… Polska południowa, południowo-wschodnia i wschodnia …

W godzinach popołudniowych i wieczornych, pod wpływem energii CAPE do ok. 1500 J/kg i silnych ruchów wznoszących w dolnej i środkowej troposferze (konwergencja wiatrów w warstwie granicznej, quasigeostroficzne wymuszanie wznoszenia) zaczną rozwijać się ośrodki burzowe. Początkowo mogą mieć postać izolowanych komórek organizujących się w silne superkomórki burzowe, natomiast później, z upływem czasu mogą się łączyć w spore klastry komórek burzowych. Wieczorem nie wyklucza się rozwinięcia liniowego układu konwekcyjnego (nawet o wielkości MCS) szybko przesuwającego się z zachodu na wschód. Prognozowane wartości pionowego ścinania wiatru DLS wyniosą do ok. 20 m/s, a 0-3 km shear do ok. 15 m/s. Wartości ścinania LLS mają być nieco mniejsze (10-12 m/s), SRH 0-1 km AGL do ok. 120 m2/s2, SRH 0-3 km AGL do 150 m2/s2. Przed frontem pojawią się spore niedosyty wilgoci w warstwie granicznej i dość wysokie wartości Delta Theta E. Taka sytuacja predysponuje do rozwoju się dość dobrze zorganizowanych ośrodków burzowych przynoszących duże zagrożenie ze strony bardzo silnych (miejscami niszczących) porywów wiatru. Znacznym zagrożeniem będą też opady dużego gradu (do 3-4 cm w średnicy w superkomórkach). W południowej części liniowego układu konwekcyjnego, na wschodzie i południu woj. małopolskiego i w woj. podkarpackim, może wystąpić układ typu „training storms” sprowadzający duże opady deszczu powodujące podtopienia. Ryzyko ze strony trąb powietrznych na tym obszarze podczas okresu ważności prognozy będzie marginalne głównie ze względu na duże niedosyty wilgoci w warstwie granicznej oraz ze względu na niezbyt duże wartości wskaźnika SRH 0-1 km AGL. W drugiej części nocy burze będą słabnąć i stopniowo opuszczać nasz kraj.

… Pozostała cześć Polski objęta możliwością burz i 1. stopniem zagrożenia …

Wzdłuż linii chłodnego frontu atmosferycznego przewiduje się rozwinięcie licznych, ale niezbyt mocno wypiętrzonych komórek konwekcyjnych, które późnym popołudniem mogą utworzyć szybko przemieszczający się na wschód liniowy układ konwekcyjny. Układ ten co prawda nie będzie przynosił licznych wyładowań atmosferycznych, jednak może mu towarzyszyć porywisty wiatr (punktowo w porywach osiągający nawet 90-100 km/h). Pojawią się silne, lecz przeważnie krótkotrwałe opady deszczu, a w niektórych miejscach może dojść do rozwoju zamieci pyłowych. Komórki konwekcyjne będą tworzyć się w środowisku niewielkiej energii CAPE (do ok. 500 J/kg), silnego quasigeostroficznego wymuszania wznoszenia powietrza oraz dość silnego pionowego ścinania wiatru. Trzeba podkreślić, że prognoza modelu GFS na tym obszarze jest obarczona sporym błędem ze względu na znaczne przeszacowanie wartości temperatury punktu rosy dochodzące miejscami nawet do 5°C! Na omawianym obszarze możliwych jest kilka niewielkich superkomórek (o niskich wierzchołkach). Mimo większych wartości wskaźnika STP oznaczającego możliwość wystąpienia trąb powietrznych, ryzyko pojawienia się tych zjawisk będzie marginalne, głównie z powodu znacznych niedosytów wilgoci występujących w warstwie granicznej. Należy mieć na uwadze fakt, że silne porywy wiatru (do 70-80 km/h) w strefie frontowej mogą wystąpić bez obecności komórek konwekcyjnych. Około północy liniowa strefa burz, opadów konwekcyjnych i porywistego wiatru przekroczy wschodnią granicę naszego kraju.


MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: piątek, 22 cze 2018, 02:27
przez Rafał_Grzybowski
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.06.2018, godz. 08:00 CEST do 23.06.2018 godz. 08:00 CESTSYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Po dynamicznym czwartku, czeka nas spokojniejszy, ale i chłodniejszy piątek. Nasz kraj będzie w zasięgu rozległego niżu, którego centrum znajdzie się nad Finlandią. Zaciągnie on po swojej zachodniej stronie zimne i wilgotne, polarnomorskie powietrze. W dzień z uwagi na adwekcję chłodnej masy oraz spore nasłonecznienie, zaczną rozwijać się chmury kłębiaste, z których zacznie padać niemal w całej Polsce. Dość dobre warunki termodynamiczne spowodują, że miejscami mogą pojawić się burze.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty możliwością burz...


W zaznaczonym obszarze w ciągu dnia przewidujemy wystąpienie słabych i umiarkowanych burz. Spodziewana energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie CAPE 200 - 600 J/kg , a Lifted Index osiągnie -2 ᴼC Dodatkowym czynnikiem wspomagającym konwekcję będzie spory gradient temperatur w środkowej troposferze wynoszący około 8 K/km. Z uwagi na brak warunków kinematycznych burze będą wolno przemieszczać się oraz występować w postaci pojedynczych komórek. Podczas przechodzenia burz punktowo mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru (do 80 km/h) oraz w pojedynczych przypadkach opady gradu o średnicy do 1 cm.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: piątek, 22 cze 2018, 22:14
przez Piotrek_Koziana
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.06.2018, godz. 08:00 CEST do 24.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE


W sobotę w zachodniej części Polski na pogodę będzie wpływać klin wysokiego ciśnienia, związany z wyżem znad Irlandii. Nad wschodnią częścią kraju przechodzić będzie zatoka niżu znad Skandynawii. W stosunkowo chłodnym powietrzu pochodzenia polarnomorskiego, głównie za sprawą podwyższonego, pionowego gradientu temperatury w środkowej troposferze dojdzie do wzrostu energii chwiejności CAPE 200-600 J/kg. Ścinanie wiatru nie będzie sprzyjać intensyfikacji konwekcji, gdyż dla warstwy 0-6 km nie przekroczy 10 m/s.

W godzinach popołudniowych dojdzie do rozwoju chmur kłębiastych, które przyniosą niewielką ilość wyładowań atmosferycznych, a także opady deszczu do 10-15 mm, a także silniejsze porywy wiatru, które nie powynny przekroczyć 60-70 km/h. Generalnie burze będą się przemieszczać na wschód/południowy-wschód. W nocy zjawiska konwekcyjne powinny słabnąć i zanikać.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: sobota, 23 cze 2018, 22:45
przez Grzegorz_Zawiślak
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 24.06.2018, godz. 08:00 CEST do 25.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Polska znajdzie się między ośrodkiem niskiego ciśnienia znad północno - wschodniej Europy a stabilnym układem wyżowym ulokowanym w rejonie Wysp Brytyjskich. Do naszego kraju z północy / północnego - zachodu w dalszym ciągu będzie postępować spływ chłodnej i dość niestabilnej masy powietrza pochodzenia polarno-morskiego charakteryzującej się podwyższonymi gradientami pionowymi temperatury w dolnej i środkowej troposferze oraz mocniej wychłodzoną środkową troposferą (-25 °C/-20 °C na wysokości 5,5 km n.p.g.). Zwiększona wilgotność względna powietrza będzie sprzyjać inicjacji konwekcji i związanych z nią komórek / pasm burzowych, które możliwe są w różnych miejscach naszego kraju. Niewykluczone, że w głębi Polski (centrum, częściowo północ, cz. zachód, cz. wschód) rozwinie się bardziej rozległe pasmo konwekcyjne, któremu może sprzyjać pole silniejszego wspomagania ruchów wznoszących powietrza w środkowych warstwach troposfery. Poszczególne ośrodki opadowe, w tym lokalne, rozproszone burze będą generować przelotne opady deszczu o zmiennym, w tym silnym natężeniu, miejscami mały grad oraz punktowo silne porywy wiatru. Pod wpływem nasilonego spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokości w dolnej troposferze, nie można wykluczyć powstania kilku zalążków trąb powietrznych (zjawiska funnel cloud). Największego natężenia konwekcji należy oczekiwać w godzinach południowych i popołudniowych, przy czym pierwsze ośrodki generujące przelotne opady i lokalne wyładowania atmosferyczne oczekiwane są już przed południem. Bliżej godzin nocnych, wraz z zanikaniem energii słonecznej (zmniejszenie pionowego gradientu temperatury) środowisko konwekcyjne będzie coraz słabsze.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: poniedziałek, 25 cze 2018, 08:49
przez Krzysztof_Ostrowski
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.06.2018 godz. 08:45 CEST do 26.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:


W poniedziałek Polska będzie pod wpływem niżu z centrum nad krajami bałtyckimi. Nasz kraj wciąż będzie się znajdował na obszarze chłodnej, chwiejnej masy powietrza, co oznacza możliwość wystąpienia lokalnych burz. W dniu dzisiejszym prognozowana jest nieduża chwiejność (CAPE 200-500 J/kg). W środowisku umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (zwłaszcza północ i zachód kraju) oprócz pojedynczych komórek możliwy jest rozwój niewielkich układów liniowych, którym może towarzyszyć silniejszy wiatr. Ponadto, chmury Cb mogą być też wbudowane w opady wielkoskalowe (północny-wschód i centrum kraju). W południowej połowie kraju (zwłaszcza w górach) możliwy też grad. Burze możliwe są przez cały dzień aż do pierwszej części nocy.


MAPA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: wtorek, 26 cze 2018, 00:16
przez Rafał_Grzybowski
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.06.2018, godz. 08:00 CEST do 27.06.2018, godz. 08:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad naszym krajem we wtorek wędrować będzie z północy na południe odcięty niż górny. Niesie ze sobą bańkę chłodnego i wilgotnego powietrza . Zapowiada to kolejny dzień z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Spokojnie i bez opadów powinno być na północnym-zachodzie Polski. Będzie umiarkowanie ciepło, termometry wskażą od około 17 °C na wschodzie do 23-24 °C na zachodzie kraju.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty możliwością burz…

Na zaznaczonym obszarze spodziewamy się słabych i umiarkowanych burz. Z uwagi na obecność bańki chłodu oraz silnemu nasłonecznieniu podczas rozpogodzeń, zaczną się one rozwijać już przed południem. Chwiejność termodynamiczna wyniesie (CAPE 200 – 800 J/kg, LI -4 ⁰C). Pojawi się również spory gradient w środkowej troposferze (około 7,5 K/km), co sprzyjać będzie zwiększonej aktywności wyładowań.
Warunki kinematyczne będą słabe. Ścinanie wiatru w warstwie 0 – 6 km wyniesie około 5 - 15 m/s. Dlatego komórki burzowe będą przemieszczać się wolno. Możliwe jest utworzenie się serii burz oraz zorganizowanych struktur. Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu miejscami powodujące podtopienia, silniejsze porywy wiatru, lokalnie do 70 – 80 km/h oraz miejscami opady gradu o średnicy do 2 cm.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: środa, 27 cze 2018, 01:15
przez Artur_Surowiecki
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.06.2018, godz. 08:00 CEST do 28.06.2018, godz. 08:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Na południowy wschód od Polski ulokował się rozległy niż górny, natomiast nad północną częścią Europy rozbudował się silny wyż z centrum znad południowej Norwegii. Nad Polską w najbliższych kilkudziesięciu godzinach powietrze będzie wędrować ze wschodu na zachód i południowy zachód. Chłodna masa powietrza, która do tej pory zalegała nad naszym krajem, w końcu zacznie się wygrzewać. Dodatkowo znad Ukrainy do naszego kraju zacznie napływać cieplejsza masa powietrza ze wschodu kontynentu. W środę w rejonie Polski prognozowana jest niezbyt silna chwiejność termodynamiczna z energią CAPE na poziomie do ok. 400-600 J/kg. Silniejszy przepływ powietrza zaznaczy się w godzinach popołudniowych i w nocy z środy na czwartek w dolnej troposferze, zwłaszcza nad południowo-wschodnią częścią kraju. W środkowej i górnej troposferze prognozowany jest wiatr o niedużych prędkościach.

OMÓWIENIE:

… południe, południowy zachód, centrum i częściowo północ Polski …

W ciągu dnia, pod wpływem nagrzania przypowierzchniowej warstwy troposfery, zaczną rozwijać się chmury kłębiaste przynoszące przelotne opady deszczu i lokalne burze. Miejscami, zwłaszcza na południu, rozwój chmur kłębiastych może być masowy. Komórki burzowe będą tworzyć niezorganizowane i nietrwałe struktury. Miejscami mogą przynosić silnie opady deszczu (ryzyko lokalnych podtopień, zwłaszcza na południu kraju, gdzie prognozuje się wartości PW do ok. 30-35 mm). Ryzyko podtopień na chwilę obecną wydaje się jednak niewielkie i stopień 1. zagrożenia nie zostaje wydany, głównie z powodu prognozowanych niewielkich wartości CAPE. Z uwagi na niski poziom LCL / znaczne wartości CAPE występujące w dolnych 2 km troposfery (100-150 J/kg), nie wyklucza się rozwoju kilku lejków kondensacyjnych, a nawet słabej trąby lądowej. Nie wyklucza się także opadów drobnego gradu, zwłaszcza w zachodniej części omawianego obszaru. Pod wieczór burze powinny zaniknąć.

… południowo-wschodnia część kraju …

Niektóre modele wraz z nadejściem strefy obfitych opadów znad Ukrainy prognozują rozwój ośrodków burzowych wbudowanych w tę strefę. Warunki termodynamiczne w tej części kraju w nocy z środy na czwartek będą słabe. Rozwój burz jest jednak niewykluczony, ponieważ pojawi się umiarkowanie silne wymuszanie ruchów wznoszących w środkowej troposferze. PW przekraczające nawet 40 mm może być przyczyną bardzo silnych opadów deszczu podczas przechodzenia układów burzowych. Silny wiatr w górnej cześć warstwy granicznej może ponadto być przyczyną dość silnych porywów wiatru występujących podczas burz przy gruncie. Z uwagi na bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia burz, stopień 1. zagrożenia również i na tym obszarze nie zostaje wydany.


MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: czwartek, 28 cze 2018, 10:04
przez Szymon Walczakiewicz
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.06.2018, godz. 10:00 CEST do 29.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:


[Wyjustuj]Zachód i północ Polski będzie pod wpływem klina wysokiego ciśnienia związanego z wyżem znad Morza Północnego. W południowo-wschodniej i południowej części kraju oddziaływać będzie front ciepły związany z niżem znad Bałkanów. Tutaj w strukturę zachmurzenia frontu spodziewane są wbudowane chmury burzowe. Przed frontem zalegać będzie masa powietrza polarno-morskiego starego, z kolei za napłynie gorące i wilgotne powietrze zwrotnikowe.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz …

… Polska południowo-wschodnia …


Burze na omawianym terenie o ile się pojawią będą wbudowane w strukturę zachmurzenia warstwowego frontu ciepłego. Spodziewana energia termodynamiczna będzie umiarkowana i wyniesie około 500-1000 J/kg, wzrastając maksymalnie do 1000-1400 J/kg we wschodniej części Polski. Ze względu na słabe ścinanie wiatru burze będą organizować się w pojedyncze komórki burzowe, których żywotność będzie krótka. Największym zagrożeniem z ich strony będą intensywne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Spowodowane to będzie napływem wilgotnej masy powietrza z południa Europy – PW do 30-35 mm. Na konwekcyjne sumy opadowe kumulować będą się opady związane z przejściem frontu, dlatego lokalnie nie wykluczone podtopienia i zalania, jednak ze względu na trudność w oszacowaniu wysokości opadów o różnej genezie stopień 1 zagrożenia nie zostaje wydany.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Czerwiec 2018

PostNapisane: czwartek, 28 cze 2018, 23:53
przez Piotrek_Koziana
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 29.06.2018, godz. 08:00 CEST do 30.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA


Podobnie jak poprzedniej doby, znaczna część Polski, jak i Europy znajdzie się pod wpływem rozbudowanego klina wysokiego ciśnienia ciągnącego się od północnego Atlantyku, przez Skandynawię, aż do Rosji. Jedynie południowa i południowo-wschodnia Polska znajdzie się pod wppływem zatoki niskiego ciśnienia. Od północy za chłodnym frontem atmosferycznym zacznie napływać chłodna masa powietrza polarnomorskiego, która zastąpi ciepłą i zasobną w wilgoć masę powietrza, która przybyła nad nasz kraj z okilic Morza Czarnego.

OMÓWIENIE

...Obszar objęty możliwością burz...


Prognozy numeryczne ważniejszych modeli różnią się od siebie, co do rozwoju sytuacji. Spodziewany jest wzrost energii konwekcji CAPE 600-1500 J/kg, której towarzyszyć będzie słaby poziomy przepływ powietrza. Całkowita wodność troposfery ma wynieść 30-39 mm. Najistotniejszym czynnikiem ograniczającym rozwój konwekcji może okazać się zachmurzenie, na którego wystąpienie wskazuje model UM. Dlatego pomomo dogodnych warunków do rozwoju mocno uwodnionych i powoli przemieszczających się struktur konwekcyjnych (wersja modeli WRF i GFS) stopień 1 zagrożenia nie zostaje wydany.

Zatem należy spodziewać się powstania głównie pojedyńczych komórek, lub niewielkich struktur wielokomórkowych najprawdopodobniej wbudowanych w zachmurzenie warstwowe. Podczas przechodzenia burz należy spodziewać się wystąpienia intensywnych opadów deszczu do 20 mm, a także silniejszych porywów wiatru do 70 km/h, a także opadów niewielkiego gradu o średnicy do 1-1,5 cm. Burz należy spodziewać się już od godzin porannych, aż do pierwszej części nocy.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek