Gdańsk – Maj 2009

bigbird
Sympatyk
Sympatyk
Posts: 130
Joined: Monday, 22 Dec 2008, 11:28
GG: 0
Location: Bielsko-Biała/Gdańsk
Contact:

Gdańsk – Maj 2009

Postby bigbird » Friday, 12 Jun 2009, 13:41

*** RAPORT Z WYST¥PIENIA ZJAWISKA BURZY ***


Obszar wyst¹pienia:
Pomorskie,

Lokalizacja dok³adna:
Gdansk (Osowa)

Data i godzina rozpoczêcia:
21-05-2009 / 20:42

Data i godzina zakoñczenia:
21-05-2009 / 21:26

Si³a burzy:
Silna

Burze sk³adowe:
nie zarejestrowano burz sk³adowych

Zjawiska towarzysz¹ce:
nie zarejestrowano zjawisk towarzysz¹cych

Opad:
deszcz ( mm ),

Wiatr (kierunek):
SW

Wiatr (prêdkoœæ):
brak informacji o prêdkoœci wiatru

Kierunek przemieszczania siê burzy:
NE

Dodatkowe informacje:
Najgwaltowniejsza na dzien dzisiejszy (12.06.2009) burza w sezonie 2009.

*** Autor raportu ***
bigbird


Last edited by bigbird on Friday, 12 Jun 2009, 13:45, edited 1 time in total.

bigbird
Sympatyk
Sympatyk
Posts: 130
Joined: Monday, 22 Dec 2008, 11:28
GG: 0
Location: Bielsko-Biała/Gdańsk
Contact:

Gdańsk – Maj 2009

Postby bigbird » Friday, 12 Jun 2009, 13:44

*** RAPORT Z WYST¥PIENIA ZJAWISKA BURZY ***


Obszar wyst¹pienia:
Pomorskie,

Lokalizacja dok³adna:
Gdansk (Osowa)

Data i godzina rozpoczêcia:
27-05-2009 / 05:25

Data i godzina zakoñczenia:
27-05-2009 / 06:03

Si³a burzy:
Slaba

Burze sk³adowe:
nie zarejestrowano burz sk³adowych

Zjawiska towarzysz¹ce:
nie zarejestrowano zjawisk towarzysz¹cych

Opad:
deszcz ( mm ),

Wiatr (kierunek):
NW

Wiatr (prêdkoœæ):
brak informacji o prêdkoœci wiatru

Kierunek przemieszczania siê burzy:
SE

Dodatkowe informacje:

*** Autor raportu ***
bigbirdbigbird
Sympatyk
Sympatyk
Posts: 130
Joined: Monday, 22 Dec 2008, 11:28
GG: 0
Location: Bielsko-Biała/Gdańsk
Contact:

Gdańsk – Maj 2009

Postby bigbird » Friday, 12 Jun 2009, 13:46

*** RAPORT Z WYST¥PIENIA ZJAWISKA BURZY ***


Obszar wyst¹pienia:
Pomorskie,

Lokalizacja dok³adna:
Gdansk (Osowa)

Data i godzina rozpoczêcia:
27-05-2009 / 08:20

Data i godzina zakoñczenia:
27-05-2009 / 08:27

Si³a burzy:
Slaba

Burze sk³adowe:
nie zarejestrowano burz sk³adowych

Zjawiska towarzysz¹ce:
nie zarejestrowano zjawisk towarzysz¹cych

Opad:
deszcz ( mm ),

Wiatr (kierunek):
NW

Wiatr (prêdkoœæ):
brak informacji o prêdkoœci wiatru

Kierunek przemieszczania siê burzy:
SE

Dodatkowe informacje:

*** Autor raportu ***
bigbird
Return to “Pomorskie”