Page 1 of 1

Mocno uwodnione burze - 26-28.07.2016

Posted: Monday, 25 Jul 2016, 21:21
by Grzegorz_ZawiślakRe: Mocno uwodnione burze - 26-28.07.2016

Posted: Tuesday, 26 Jul 2016, 20:06
by Grzegorz_ZawiślakRe: Mocno uwodnione burze - 26-28.07.2016

Posted: Tuesday, 26 Jul 2016, 21:19
by dawidstep54
Jutro wieczorem we Wschodniej części Niemiec powstanie niewielki układ niskiego ciśnienia. Na zafalowanym froncie przy podwyższonych wartościach ścinania wiatru w Zachodniej Polsce uformować się mogą bardziej zorganizowane burze.Pojutrze zafalowany front atmosferyczny przeniesie się nad regiony centralne i wschodnie ,gdzie występować będą najsilniejsze zjawiska konwekcyjne.

Image

W całym kraju rozwijać się mogą jutro komórki burzowe o charakterze quasi-stacjonarnym oraz burze pulsacyjne,którym głównym z zagrożeń są silne/punktowo bardzo silne opady,ale warto zwrócić uwagę na obszar Polski Zachodniej/Północno-Zachodniej, gdzie powstać mogą jutro bardziej zorganizowane burze.

Image

We wschodniej części Niemiec na głównej linii zbieźności wiatru ,przy dużym nagromadzeniu wilgoci w przyziemnej warstwie troposfery i słabych warunkach kinematycznych uformować się może aktywniejszy, mocno uwodniony klaster burz ,niewykluczony układ wielokomórkowy . Ze względu na silne ruchy wznoszące burze będą aktywne również w nocy.

Image

Następnego dnia gdy zafalowany front atmosferyczny przesunie się nad centralną i wschodnią Polskę mogą uformować się układy wielokomórkowe (w szczególności na Podlasiu, Mazurach, Lubelszczyźnie,Podkarpaciu,województwie Świętokrzyskim i częsciowo Małopolski) oraz ,aktywne elektrycznie, bardzo mocno uwodnione klastry burzowe.Warto zwrócić też uwagę na rejon Podlasia ,gdzie przebiegać będzie główna oś zatoki i linia zbieźności wiatru.W tym rejonie MUCAPE wyniesie ponad 3000-3500 Podwyższozna skrętność wiatru może faworyzować ,także rozwój superkomórek wysokoopadowych (HP). Wodność troposfery miejscami dochodzić ma do 50 mm ! Napływ zwrotnikowego powietrza przed linią frontu miejscami może spowodować silny upał. Temperatury mogą dochodzić lub przekraczać 33-35 st.C w wyżej wymienionych regionach !

Image
Image


W czasie burz należy spodziewać się w pierwszej kolejności bardzo silnych opadów i opadów większego gradu do 3-4 cm( szczególnie we wschodnich krańcach Polski), a w mniejszym stopniu silniejszych porywów wiatru do 90 km/h.