Page 1 of 1

Sierpień 2017

Posted: Thursday, 10 Aug 2017, 13:14
by Bodzio
Ciekawe wartości prognozowe podaje model GFS na dzień 11.08.2017 dla godzin popołudniowych. Dotyczy to głównie województwa wielkopolskiego oraz częściowo dolnośląskiego i opolskiego.

Nie wiem na ile te wartości mogą być wiarygodne ale można rzucić okiem. Dla najbardziej niestabilnej parceli powietrza (MUCAPE) model wskazuje prawie 4000 J/kg. Lifted index na poziomie -10. Bardzo duża wartość wyliczona jest też dla uskoku wiatru skręcającego i przyśpieszającego w warstwie 0-3 km. Obecnie pokazuje ponad 490 m2/s2 (czy takie wartości są wiarygodne?). Warto jeszcze spojrzeć na dwa parametry: uskok wiatru w warstwie 0-3 km (LLS) ponad 15 m/s przy jednoczesnym niskim poziomie kondensacji 700 m. Czy to nie są warunki sprzyjające powstawaniu tornad? I to w skali F2 w górę...

Chyba warto śledzić rozwój sytuacji.