Maj 2009

Oficjalne prognozy pogody dotyczące siły i aktywności burz w Polsce, jak również innych niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych w naszym kraju wydawane przez członków SkyPredict Team.
User avatar
Grzegorz_Zawiślak
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 7029
Joined: Monday, 3 Mar 2008, 21:13
Location: Zielonka k. Warszawy
Contact:

Maj 2009

Postby Grzegorz_Zawiślak » Thursday, 30 Apr 2009, 22:25

Pozdrawiam,
Grzegorz Zawiślak

Image
Image

FanPage: http://www.facebook.com/pages/Grzegorz-Zawi%C5%9Blak-Polish-Storm-Chaser/198029370337933?ref=hl
E-mail: grzegorz.zawislak@wp.pl
YouTube: http://www.youtube.com/user/GrzesPLB?feature=mhee
Skype: grzes.p.l.b

User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Monday, 4 May 2009, 08:04

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ:
Ważna: od 4.05.2009, godz. 8:00 CEST do 5.05.2009, godz. 8:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przez Polskę z zachodu na wschód przejdzie chłodny front atmosferyczny, wzdłuż którego pojawi się w godzinach popołudniowych nieco niestabilności. Front ten związany jest z układem niżowym znad centralnej Skandynawii. W troposferze brak zjawisk dynamicznych, mimo dużej różnicy temperatur między Polską wschodnią a zachodnią, burze jeśli się pojawią, powinny być słabe.


OMÓWIENIE
...Polska centralna i Górny Śląsk...

Przed chłodnym frontem atmosferycznym będzie wędrować strefa podwyższonego CAPE, które największe będzie w rejonie od Częstochowy po Łódź. Prawdopodobnie w tym miejscu Polski rozwój burz zostanie zainicjowany. Burze będą krótkotrwałe, nieliczne i nie będą przynosić gwałtowniejszych zjawisk atmosferycznych. Czynnikiem ograniczającym rozwój komórek konwekcyjnych może być niewielka wilgotność względna w najniższej warstwie troposfery. Dopiero w wyższych warstwach modele GFS pokazują znaczne wartości wilgotności względnej, około 90%. Burzom będzie sprzyjać dość stromy gradient pionowy temperatur na wysokości 2 - 4km AGL. Wieczorem burze szybko zanikną.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Tuesday, 5 May 2009, 06:05

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 5.05.2009, godz. 8:00 CEST do 6.05.2009, godz. 8:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska dostała się pod wpływ układu niskiego ciśnienia znad Morza Norweskiego. Inny, mniejszy niż będzie nad Skandynawią i z nim będzie związany front atmosferyczny, który przyniesie dziś burze w południowo - wschodniej części kraju. Tam przy słabej niestabilności, pojawi się wspomaganie od przyziemnej konwergencji oraz niewielkiej dodatniej adwekcji wirowości.


OMÓWIENIE
... Polska południowo - wschodnia (szczególnie woj. podkarpackie)...

Wartości CAPE osiągające do ok. 200J/kg przy wspomaganiu środkowotroposferycznym i dość silnej konwergencji w najniższej warstwie troposfery powinny starczyć do rozwoju burz. Brak większych uskoków wiatru powoduje, że nie należy się spodziewać bardziej zorganizowanego układu burzowego, aczkolwiek w związku z konwergencją chmury burzowe mogą rozwijać się wzdłuż linii i w późniejszej fazie dać słabą burzę wielokomórkową. Ponieważ wspomaganie środkowotroposferyczne wraz z dość sporym gradientem temperatur utrzyma się również po zachodzie słońca, parę komórek burzowych może jeszcze pojawić się po zachodzie słońca. Burze nie powinny być silne, ale ulewnych opadów deszczu na terenach górskich nie można wykluczyć... może to doprowadzić nawet do lokalnych podtopień.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Tuesday, 5 May 2009, 21:25

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 6.05.2009, godz. 8:00 CEST do 7.05.2009, godz. 8:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Dynamiczna krótka fala środkowotroposferyczna wraz z dolnym ośrodkiem niskiego ciśnienia będzie wędrować z północnego zachodu Europy w kierunku Polski i po południu znajdzie się na północy naszego kraju. Pod wieczór z fali powstanie niż górny, natomiast niż dolny pojawi się znacznie szybciej. Silny prąd strumieniowy będzie powodować dość znaczącą dynamikę w troposferze. Pojawią się uskoki wiatru, zwłaszcza uskoki prędkościowe. Dodatkowo niż dolny spowoduje znaczący wzrost gradientu ciśnienia nad Polską, powodując silne wiatry w PBL, co będzie generować także uskoki prędkościowe wiatru w warstwie 0-1km. Przed przejściem fali, pojawi się silne wspomaganie środkowotroposferyczne, co przy CAPE o wartościach ok. 100 - 200J/kg, może doprowadzić do rozwoju komórek burzowych, które w takich warunkach będą szybko przechodzić w formę zorganizowaną. Dodatkowo od zachodu napłynie do Polski dość wilgotne powietrze, co będzie widać po wartościach LCL osiągających wysokość ok. 500m.


OMÓWIENIE
...Polska północna i centralna (od Pomorza, Warmii przez Kujawy po Mazowsze i Ziemię Łódzka)...

W ostatnich aktualizacjach modeli GFS od czasu ostatnio wydanej na ten okres prognozy niewiele się zmieniło. GFS jednak wykazuje szybsze odcięcie się niżu z krótkiej fali środkowotroposferycznej prognozowanej na jutro dla naszej części Europy. Generalnie strefa największej dynamiki i niestabilności przesunie się kilkadziesiąt km na wschód. Teraz najbardziej gwałtownych zjawisk należy się spodziewać od Zatoki Gdańskiej po okolice Płocka i Warszawy, gdzie silne uskoki wiatru DLS (do 25 - 40m/s) oraz LLS (do 15 - 17m/s) wystąpią w późnych godzinach popołudniowych i wieczorem. Uskoki kierunkowe wiatru będą jednak o wiele słabsze niż uskoki prędkościowe. Takie dynamiczne środowisko rozwijania się burz sprawi, że w czasie burz mogą występować silne oraz bardzo silne porywy wiatru, nieraz osiągające lub przekraczające miejscami 25m/s. Burze, za sprawą pola PVA, stromego gradientu pionowego temperatur na wys. 2 - 4km AGL i CAPE, pojawią się w ciepłym sektorze fali i będą się przemieszczać z północnego zachodu do centrum Polski. Wieczorem / we wczesnych godzinach nocnych burze będą występować w Polsce Centralnej... prawdopodobnie będą one uformowane w drobne burze wielokomórkowe w kształcie linii, aczkolwiek jednej dość sporej linii konwekcyjnej nie można wykluczyć. Niskie LCL przy nieco podwyższonych wartościach SRH3 i SRH1 daje szanse na uformowanie się jednego bądź dwóch tornad... zagrożenie jest jednak nadal niewielkie, choć nieznacznie wzrosło (około 5 - 10% w odległości 50km od punktu w strefie zagrożenia silnymi burzami). Sądzimy, że być może pojawi się kilka superkomórek niskowierzchołkowych (całkiem możliwe, że wbudowanych w burze wielokomórkowe) i to te komórki burzowe mogą przynieść ewentualne trąby powietrzne. Wygląda też na to, że opad drobnego gradu w burzach wystąpi w kilku miejscach. Burze mogą osłabnąć w godzinach nocnych, lecz trudno to dokładniej określić. Wiadomo, że będą przemieszczać się dość szybko. Około godziny 22 - 00Z powinny opuścić Polskę i przejść na Białoruś i Ukrainę. Stopień pierwszy w prognozie w części kraju zostaje wydany, szczególnie z powodu zagrożenia bardzo silnymi porywami wiatru.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Friday, 8 May 2009, 01:06

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 8.05.2009, godz. 8:00 CEST do 9.05.2009, godz. 8:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Rozległy i głęboki niż znad Morza Norweskiego coraz bardziej będzie wpływać na pogodę w Europie. Jego fronty atmosferyczne w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin przejdą przez znaczną część kraju, powodując pewną destabilizację w troposferze. Nad Niemcami zachodnimi, centralnymi i północnymi w godzinach popołudniowych będzie przechodzić krótka fala środkowotroposferyczna, która da wspomaganie qasigeostroficzne idące tuż przed samą falą. Pole PVA pod wieczór dogoni obszar podwyższonej niestabilności w północno – wschodnich Niemczech i w godzinach nocnych spodziewane jest w północnej części Polski. Dodatkowo ważnym czynnikiem wpływającym na destabilizację pogody będzie umiarkowanie silny prąd strumieniowy, na wysokości 300hPa, który jest spodziewany w północnych Niemczech, a w godzinach nocnych także nad północno – zachodnią Polska. Modele GFS pokazują również znaczący wzrost prędkości wiatru na wysokości 850hPa, świadczący o pojawieniu się niskotroposferycznego prądu strumieniowego (LLJ), który będzie generować słabe i umiarkowanie silne uskoki pionowe wiatru w niższych warstwach troposfery. Interesująco wyglądają też mapy temperatury na wysokości 850 hPa. Szczególnie późnym popołudniem w zachodniej Polsce i nad wschodnimi Niemcami pojawi się znaczny gradient poziomy temperatur wskazujący na istnienie chłodnego frontu atmosferycznego. Po wschodniej stronie frontu z południa Europy będzie zasysane powietrze pochodzenia podzwrotnikowego. Ciepła adwekcja szczególnie mocno zaznaczy się na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce. Natomiast na zachód od frontu będzie napływać znacząco chłodne ( o ok. 12 st.C) powietrze pochodzenia polarnomorskiego. Dodatkowo dość wilgotne powietrze (Mixing Ratio na poziomie ponad 8g/kg i wilgotność względna na poziomie 80 – 90 % na wys. 925hPa) w ciepłym sektorze, w strefie konwekcji na wschodzie Niemiec, zwłaszcza pod wieczór, znacznie ułatwi powstawanie zjawisk burzowych.


OMÓWIENIE
… Polska północno – zachodnia (w szczególności Pomorze), zachodnia – godz. 14 – 02 CEST...

Inicjacja zjawisk konwekcyjnych, które później dotrą do Polski północno – zachodniej i będą dalej się przemieszczać w głąb kraju, powinna się rozpocząć w środkowej i północno – wschodniej części Niemiec. Przy dużej wilgotności względnej i napływie dość ciepłego powietrza pochodzenia podzwrotnikowego, pojawi się dość znacząca niestabilność. CAPE w prognozach na dzień jutrzejszy wg GFS ma wynieść nawet 750 – 1000 J/kg, co przy początkowym nieznacznym osiadaniu spowodowanym od marnego pola NVA, nie powinno zakłócić rozwoju komórek burzowych. Te szybko w godzinach wczesnopopołudniowych pojawią się nad Niemcami i będą w umiarkowanie szybkim tempie przemieszczać się na wschód i północny wschód, prawdopodobnie przechodząc w jedną dość dużą burzę wielokomórkową o rozmiarach nawet MCS. Zjawisko przechodzenia pojedynczych burz w burzę multikomórkową będzie związane z pojawieniem się silnej konwergencji przyziemnej, zwłaszcza w północno – wschodnich Niemczech, co wzmocni dodatkowo proces konwekcji. DLS do 20m/s będzie również bardzo sprzyjające dla burzy wielokomórkowej, która dodatkowo może nieść dość groźne zjawiska burzowe. Tak jak wcześniej było już wspomniane, należy oczekiwać także pionowych uskoków wiatru w najniższych warstwach troposfery – według modeli GFS do 10m/s. Według nas burza wielokomórkowa powinna wejść do Polski od zachodu w godzinach popołudniowych / późno popołudniowych i powinna przejść wraz ze strefą konwergencji praktycznie przez całe Pomorze, być może omijając południowy – wschód tego regionu. Po przejściu burzy wielokomórkowej nie wyklucza się formowania kolejnych, raczej już pojedynczych komórek burzowych z powodu przechodzenia znaczącego pola PVA nad tym regionem Polski. Może dojść też do takiej sytuacji, że pole PVA późnym wieczorem dogoni strefę burzy wielokomórkowej, powodując dalsze jej przetrwanie i wędrówkę przez całą noc przez północ Polski. Według nas, po północy multikomórka powinna znacznie osłabnąć, ale odwrotnego scenariuszu nie można wykluczyć.
Burza wielokomórkowa będzie przynosić głównie silne opady deszczu utrzymujące się lokalnie przez dłuższy czas, stąd istnieje zagrożenie podtopieniami i lokalnymi zalaniami. Ponadto należy oczekiwać silnych podmuchów wiatru nawet do ok. 25 m/s, szczególnie wtedy, gdy w multikomórce pojawi się linia szkwałowa. Lokalnie może spaść grad o dość sporej średnicy ( 3 – 4 cm w średnicy), jednak zagrożenie jest bardzo niewielkie, uwzględniając fakt, że zanim burza dotrze do Polski, powinna już się przekształcić w dojrzałą burzę wielokomórkową. Największe szanse na grad są w północnej części woj. lubuskiego, gdzie nie można wykluczyć pojedynczych, rozproszonych burz, które dopiero będą tworzyć / powiększać burzę wielokomórkową. Stopień pierwszy zagrożenia dla tej części kraju zostaje wydany.


...Polska południowo – zachodnia w godz. 12 – 18 CEST...

Niewielkie wspomaganie środkowotroposferyczne połączone z energią konwekcji do 200 – 300 J/kg może przyczynić się do rozwoju chmur kłębiastych i rozproszonych, pojedynczych komórek burzowych, zwłaszcza w górach, gdzie dodatkowym czynnikiem polepszającym warunki na uformowanie się burzy będzie konwekcja wymuszona. Wieczorem pod wpływem znacznego CINH we wschodniej części tego obszaru burze powinny zaniknąć, ale na zachodzi nie można wykluczyć pojawienia się kolejnych, które mogą mieć nieco gwałtowniejszy przebieg i mogą organizować się w raczej niewielkie multikomórki burzowe. Burze będą raczej słabe, mogą co najwyżej dać większe opady deszczu powodujące gdzieniegdzie słabe zalania.


...Polska południowo – zachodnia i centralna (od Górnego i Dolnego Śląska przez Mazowsze i Wielkopolskę po Podlasie) w godz. 20 – 08 CEST...

Ostatnie modele GFS pokazują, że pewna destabilizacja troposfery przed chłodnym frontem atmosferycznym pojawi się w Polsce również w nocy. Co prawda czynnikiem ograniczającym rozwój burz może być warstwa hamująca, jednakże nieco konwergencji w warstwie przyziemniej troposfery, MUCAPE na poziomie kilkaset J/kg oraz wspomaganie QG od północy tego obszaru mogą pokonać tę przeszkodę. W rezultacie przed frontem atmosferycznym może pojawić się kilka, raczej pojedynczych komórek burzowych ułożonych liniowo, na północy regionu mogących się łączyć z burzą wielokomórkową, dalej ją zasilając. Uskoki kierunkowe, LLS do 10 – 12 m/s oraz DLS do 15 m/s mogą spowodować, że w czasie burz wystąpią silniejsze porywy wiatru, jednak ryzyko wiatrów około lub powyżej 25 m/s jest marginalne, tak jak ryzyko słabej trąby powietrznej i opadu gradu o średnicy większej niż 2 cm. Stopień pierwszy zostanie wydany, jeśli rozwój burz zmierzających na ten teren Polski będzie silniejszy, niż to obecnie jest spodziewane (np. pojawi się silnie aktywna elektrycznie multikomórka z groźnymi sygnaturami na obrazie radarowym lub utworzy się superkomórka, co w takich warunkach, w szczególności uwzględniając SRH1 i SRH3 do 200m^2/s^2, nie można wykluczyć).

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Friday, 8 May 2009, 17:10

AKTUALIZACJA PROGNOZY AKTYWNOŚCI I SIŁY BURZ
Ważna od 8.05.2009, godz. 17:30 CEST do 9.05.2009, godz. 8:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA
Proszę spojrzeć do poprzedniej prognozy siły i aktywności burz, wydanej 8.05.2009, o godz. 1:00 CEST

OMÓWIENIE
... Polska zachodnia (Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, Wielkopolska)...

Zjawiska burzowe zostały już zainicjowanie w Niemczech i szybko przesuwają się w stronę Polski. Komórkom burzowym towarzyszą groźne sygnatury radarowe świadczące o możliwości istnienia w nich mezocyklonów. Szczególnie niebezpieczne burze prawdopodobnie przechodzą nad landem Turyngia i szybko wędrują na wschód, w stronę Ziemi Lubuskiej. Istnieje możliwość, że przy uskokach wiatru DLS do ok 15 m/s i LLS do 10 m/s burze dalej będą zorganizowane w superkomórki i wkroczą do Polski, docierając aż po Wielkopolskę. Sytuację może jeszcze pogorszyć strefa SRH3 prognozowana dla Dolnego Śląska na godziny wieczorne. Za sprawą uskoków kierunkowych wiatru nie można wykluczyć wzmocnienia się superkomórek burzowych szczególnie w tym regionie Polski. Burze mogą przynieść głównie porywisty wiatr o prędkości przekraczającej miejscami 20 - 25 m/s. Spodziewać się też należy lokalnych opadów gradu, miejscami o średnicy do 3 - 5 cm (prognozuje się kilka takich zdarzeń). Możliwość tornad, nawet o umiarkowanej sile istnieje, ale czynnikiem ograniczającym ich wystąpienie jest dość wysokie LCL osiągające wartość ponad 1000m. Stopień pierwszy zagrożenia dla omawianej części kraju zostaje wydany, ale jeśli burze będą się nasilać i dalej produkować niebezpiecznie wyglądające echa radarowe, możliwe jest uaktualnienie prognozy do stopnia drugiego zagrożenia.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Grzegorz_Zawiślak
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 7029
Joined: Monday, 3 Mar 2008, 21:13
Location: Zielonka k. Warszawy
Contact:

Maj 2009

Postby Grzegorz_Zawiślak » Friday, 8 May 2009, 20:45

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI:
Ważna od 09.05.2009, godz. 08:00 CEST do 10.05.2009, godz. 08:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W dniu jutrzejszym przeważająca część Polski będzie już po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego związanego z rozległym i głębokim układem niskiego ciśnienia znad Morza Norweskiego. Owy front zaznaczy swoją obecność jeszcze tylko na wschodzie, południowym - wschodzie oraz południu naszego kraju. Wraz z nim pojawi się podwyższona energia potencjalna konwekcji CAPE, a także większy pionowy gradient temperatury w warstwie 2-4 km. Ponadto prognozowana jest dość wilgotna warstwa graniczna, która będzie sprzyjać rozwojowi komórek burzowych.

OMÓWIENIE
...Polska wschodnia, południowo - wschodnia, południowa (woj. lubelskie, częściowo mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie)...

Najnowsze prognozy numeryczna mówią o pojawieniu się na chłodnym froncie atmosferycznym energii konwekcji CAPE do ok. 500 - 600 J/kg. Wygląda na to, że rozwój komórek burzowych może zostać zainicjowany już w godzinach przedpołudniowych, gdyż od godzin rannych prognozowany jest stosunkowo niski poziom kondensacji (ok. 800 - 1250 metrów), który przy MLCAPE 0-1 km osiągającym 125 - 250 J/kg, powinien korzystnie wpłynąć na rozwój burz. Mając jednak na uwadze małe wartości uskoków prędkościowych DLS (ok. 10 m/s), a także całkowity brak uskoków kierunkowych, nie należy spodziewać się gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Potencjalnym burzom będą najprawdopodobniej towarzyszyć silniejsze (przelotne) opady deszczu, mocniejsze porywy wiatru, a lokalnie możliwy jest również grad o średnicy do 0,5 - 1,5 cm. Burze najdłużej powinny utrzymać się w woj. podkarpackim oraz częściowo lubelskim, gdzie błyskać i grzmieć może do godzin wieczornych.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Pozdrawiam,
Grzegorz Zawiślak

Image
Image

FanPage: http://www.facebook.com/pages/Grzegorz-Zawi%C5%9Blak-Polish-Storm-Chaser/198029370337933?ref=hl
E-mail: grzegorz.zawislak@wp.pl
YouTube: http://www.youtube.com/user/GrzesPLB?feature=mhee
Skype: grzes.p.l.b

User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Saturday, 9 May 2009, 21:36

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od: 10.05.2009, godz. 8:00 CEST do 11.05.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA ZOSTAJE WYDANY DLA POLSKI CENTRALNEJ I CZĘŚCIOWO DLA PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ GŁÓWNIE Z POWODU ZAGROŻENIA OPADAMI DUŻEGO GRADU I SILNYMI PORYWAMI WIATRU.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajduje się między 2 ośrodkami wysokiego ciśnienia, w strefie wpływu rozległego ośrodka niżowego znad północnej części Morza Norweskiego. Przez Polskę będzie przebiegać quasistacjonarny, falujący front atmosferyczny, na którym będą powstawać drobne ośrodki niskiego ciśnienia. Jeden z takich ośrodków niżowych wejdzie jako fala na froncie w nocy z 9/10 maja od Niemiec do Polski i 10 maja po południu spodziewany jest w centralnej / północnej części naszego kraju. Wtedy pojawi się dobrze wykształcony ciepły sektor układu (pomiędzy ciepłym a chłodnym frontem atm), w którym prognozowana jest znacząca niestabilność. Układ frontowy będzie oddzielać dwie różne masy powietrza – znad południa Europy będzie zaciąganie ciepłe, podzwrotnikowe i dość wilgotne powietrze, natomiast od północnego zachodu zimne, pochodzenia polarnomorskiego. Gradient termiczny w warstwie 850hPa nad Polską nie będzie jednak bardzo duży, co ograniczy rozwój szczególnie groźnych zjawisk atmosferycznych. Jednak niebezpieczne i zorganizowane układy burzowe są jutro w Polsce spodziewane, gdyż pojawi się trochę dynamiki w troposferze, głównie za sprawą smugi słabego prądu strumieniowego, prognozowanego w najwyższych warstwach troposfery.


OMÓWIENIE:

… Polska centralna i częściowo wschodnia (Wielkopolska, Mazowsze, Kujawy, Ziemia Łódzka, woj. podlaskie) …

Na tym obszarze wystąpi jutro największa dynamika w troposferze. Uwzględniając MLCAPE na poziomie ok. 700 – 800J/kg, nieznaczne wspomaganie środkowotroposferyczne i niezbyt duże CINH, zjawiska konwekcyjne w tym regionie powinny się pojawić popołudniu i wieczorem. Uwzględniając uskoki wiatru DLS do ok. 15 - 20 m/s, LLS do 10 m/s oraz SRH3 do ok. 200 m^2/s^2, można spodziewać się, że kilka komórek burzowych zorganizuje się w superkomórki. W późniejszym stadium rozwoju burz całkiem możliwa jest multikomórka z wbudowaną linią szkwałową produkującą dość silne porywy wiatru, szczególnie na Mazowszu i w woj. podlaskim, gdzie konwergencja w warstwie PBL będzie najsilniejsza. LCL na poziomie 800 – 1000m sprawi, że pojawi się pewne ryzyko, iż burze superkomórkowe przyniosą słabe / umiarkowanie silne 2 - 4 tornada (poniżej kategorii F2+). Głównym zagrożeniem w tej części kraju będzie możliwość wystąpienia opadu dużego gradu oraz porywistych wiatrów, przekraczających w kilku miejscach prędkość 25 m/s. Późnym wieczorem burze osłabną i przejdą na krańce północno – wschodnie Polski.


… Polska północno – wschodnia (Mazury) w godzinach 16 – 00 CEST ...

Istnieje duża szansa, iż burze dotrą późnym popołudniem / wieczorem do tego regionu, prawdopodobnie w postaci multikomórki. Burze w strefie lekkiego wspomagania QG, większego SRH3 i LLS, mogą dać silniejsze porywy wiatru i opady gradu, jednak szanse na opady dużego gradu jak i ewentualne tornado są minimalne. Burze docierając do tego regionu mogą przynieść także ulewne opady deszczu, stąd istnieje ryzyko lokalnych podtopień. Po północy burze zaczną zanikać i wychodzić poza granice naszego kraju.

… Polska południowa i wschodnia (od linii Wrocław – Kielce – Terespol na wschód i południe) ...

Dość silna niestabilność na tym obszarze zaznaczy się już około południa, uwzględniając jednak CINH do – 50J/kg, będzie preferowany dyskretny tryb konwekcji i burze nie od razu powstaną. Prawdopodobnie pojedyncze komórki burzowe pojawią się dopiero między godziną 13 – 15 CEST, chyba że do regionu dotrą burze z Niemiec i z części Czech. Uwzględniając DLS do 15 m/s i konwergencję w warstwie 0 – 1 km AGL, w kilku miejscach, w szczególności w woj. podkarpackim, mogą się wytworzyć burze wielokomórkowe, jednak ich rozmiar nie powinien być bardzo duży. Burze nie powinny szybko zanikać, a głównym zagrożeniem jakie będą ze sobą nieść, to opad dużego gradu oraz silny wiatr (do ok. 20 m/s). Dając DCAPE do ok. 800J/kg, istnieje niewielkie ryzyko uformowania się kilku burz pulsacyjnych, które w krótkim czasie dadzą gwałtowne zjawiska takie jak bardzo silne, niszczące porywy wiatru, opad dużego gradu oraz ulewny opad deszczu, jednak takich przypadków nie powinno być więcej niż 2 – 3.
Ogólnie podsumowując prognozy modelu GFS, można stwierdzić, że ryzyko nawałnic, mimo MLCAPE znacząco przekraczającego 1000 J/kg, będzie mniejsze niż w Polsce północno – wschodniej. Burze superkomórkowe raczej się nie powinny zdarzać, ale jeśli się takie pojawią, to przy LCL ok. 1000m nie można wykluczyć słabej trąby powietrznej. Stopień pierwszy zagrożenia na chwilę obecną w tym regionie nie zostaje wydany, ale rozwój burz na tym obszarze należy obserwować.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Krzysztof_Ostrowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1507
Joined: Tuesday, 30 Sep 2008, 14:36
GG: 8744878
Location: Białystok
Contact:

Maj 2009

Postby Krzysztof_Ostrowski » Sunday, 10 May 2009, 22:19

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od: 11.05.2009, godz. 8:00 CEST do 12.05.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1 zostaje wydany dla Polski południowej i południowo - wschodniej z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu, opadów dużego gradu oraz z powodu pewnego ryzyka pojawienia się trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Jutro Polska znajdzie się pod wpływem rozległego obszaru obniżonego ciśnienia ciągnącego się pasem od niżu z Zatoki Biskajskiej do Ukrainy. W tym obszarze będzie przebiegał quasi-stacjonarny front oddzielający dwie zróżnicowane masy powietrza. Od strony północno-zachodniej zacznie się rozbudowywać układ wysokiego ciśnienia. Wraz z przechodzącym dziś frontem chłodnym do większości kraju spłynie powietrze o mniejszej wilgotności bezwzględnej, jednak na pograniczu polsko-słowackim wciąż ma się utrzymywać masa powietrza o dużej zawartości pary wodnej. Dodatkowo, bardzo płytki niż, który jutro pojawi się na Słowacji i pograniczu z Polską, umożliwi transport tego wilgotnego powietrza nieco wgłąb Polski, do południowej części naszego kraju. W związku z tym model GFS przewiduje, że na krańcach południowych kraju może pojawić się powietrze o temperaturze punktu rosy osiągającej 16 stopni, co zaskutkować ma pojawieniem się dużej chwiejności. Z racji istnienia poziomych kontrastów termicznych pojawi się w tym rejonie również pewna umiarkowana dynamika. W rozwoju burz pomocna będzie orografia i strefa zbieżności dolnotroposferycznych wiatrów związana z wyżej wspomnianym płytkim niżem.

:::Południowa Polska objęta stopniem 1:::

Sytuacja na tym obszarze może być groźna. Obecnie wydany jest 1 stopień, jednak nie wykluczamy podniesienia poziomu zagrożenia do poziomu 2. W rejonie przewiduje się wystąpienie dużej energii konwekcji (MLCAPE (0-1 km) w granicach 750-1250 J/kg) przy uskokach wiatru w warstwie 0-6 km rzędu 10-15 m/s. To przy obecności wspomagania konwekcji (konwergencja) powoduje, że obok pojedynczych komórek konwekcyjnych mogą utworzyć się więc burze wielokomórkowe. Na tym obszarze istnieje (pomimo niezbyt imponującego DLS) nawet pewna szansa pojawienia się superkomórek, a to z racji wartości SRH 0-3 (do 150 m2/s2). Głównym zagrożeniem w czasie przechodzących burz mogą być ulewne opady deszczu powodujące podtopienia. Wskazuje na to duża wodność chmur, związana z bardzo dużą wilgotnością powietrza w całej troposferze (widoczne to jest na prognozach radiosondaży). Szczególnie niebezpiecznie (jeśli chodzi o opady) może być w przypadku utworzenia się większej multikomórki burzowej. Obok ulewnego deszczu może pojawić się również spory grad (do 3 cm średnicy). Istnieje również pewne ryzyko uformowania się trąby powietrznej. Wskazuje na to niski poziom kondensacji (600-1000 m), duża chwiejność w dolnej troposferze (0-3 MLCAPE ponad 100 J/kg), oraz uskok wiatru w warstwie 0-1 km (do 7,5-10 m/s). Burze, które pojawią się jutro będą miały ograniczony potencjał generowania silnych prądów spadających, jednak kilku silniejszych podmuchów nie można wykluczyć, zwłaszcza przy przechodzeniu burz wielokomórkowych. Strefa burz, która zostanie zainicjowana w Słowacji i na pograniczu polsko-Słowackim jeszcze przed południem z biegiem czasu będzie się stopniowo przesuwać na wschód. Burze mogą trwać aż do godzin nocnych, jednak największą aktywność powinny przejawiać w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z racji występowania w bardzo ciepłej masie powietrza komórki burzowe mogą być potężnie wypiętrzone (EL ma osiągać nawet -65 stopni), co przy dużej chwiejności może zaskutkować burzami bardzo aktywnymi elektrycznie.

:::Pozostały obszar kraju, na którym prognozuje się burze:::

W pozostałym obszarze również przewiduje się wystąpienie burz, jednak o mniejszym natężeniu. Energia konwekcji (rzędu do 750 J/kg) przy umiarkowanej dynamice również i tu może pozwolić na uformowanie się burz wielokomórkowych. Ryzyko bardzo dużych opadów jest tu także duże (ale mniejsze niż na obszarze oznaczonym 1 stopniem), dodatkowo może wystąpić niezbyt duży grad (do 2 cm). Burze mogą być dość aktywne elektrycznie, a potencjalne układy wielokomórkowe przynieść gdzieniegdzie silniejsze podmuchy (ryzyko podmuchów jednak niewielkie).

MAPKA Z PROGNOZĄ:

Image
Pozdrawia Krzysiek ;)

Image
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Monday, 11 May 2009, 16:46

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI - AKTUALIZACJA,
Ważna od: 11.05.2009, godz. 17:00 CEST do 12.05.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski południowej z powodu ryzyka silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu, ulewnych deszczy i możliwości wystąpienia trąb powietrznych.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Podkarpacia i płd. części woj. lubelskiego głównie z powodu zagrożenia silnym wiatrem i ulewnym deszczem.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA
Proszę spojrzeć do ostatniej prognozy siły i aktywności burz wydanej 10.05.2009, godz. 22:00 CEST.

OMÓWIENIE:

… Polska południowa i południowo - wschodnia (od Śląska przez woj. małopolskie oraz południe woj. świętokrzyskiego po Roztocze i Podkarpacie) …

Od kilku godzin w regionie obserwuje się rozwój komórek burzowych, które mogą się przekształcać w superkomórki. Ponadto przy granicy Polski z Czechami rozwinęła się wyraźna burza superkomórkowa, która przesuwa się na wschód, w rejon Katowic i Krakowa. W silnych uskokach kierunkowych oraz w uskokach prędkościowych DLS do ok. 15 – 20m/s, burze powinny dalej wykazywać skłonność do organizowana się w superkomórki. Później, pod wpływem znacznej konwergencji w warstwie przyziemnej troposfery możliwe jest powstanie całkiem dużej burzy wielokomórkowej, która przejdzie przez znaczną część Polski południowo - wschodniej. Głównym ryzykiem w burzach będą silne porywy wiatru i dość spory grad osiągający średnicę do ok. 3 – 4cm . Kilka przypadków odnotowania trąby powietrznej jest też całkiem możliwe ze względu na dość niskie LCL. Ponadto w spodziewanej multikomórce mogą wystąpić nawalne opady deszczu powodujące lokalne podtopienia i zalania. Burze nieco osłabną po zachodzie słońca, ale dalej mogą dawać bardzo silne deszcze.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Friday, 15 May 2009, 19:38

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 16.05.2009, godz. 8:00 CEST do 17.05.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski południowej i dla Polski południowo – wschodniej głównie z powodu zagrożenia intensywnymi opadami deszczu oraz opadami dużego gradu.


SYTUACJA SYNOPTYCZA:

Polska znajdzie się między dwoma większymi ośrodkami niskiego ciśnienia – znad zachodniej Rosji oraz z rejonu Wysp Brytyjskich. Przez nasz kraj z zachodu na wschód przejdzie zatoka niżowa, na której pojawi się umiarkowana, a nawet dość silna niestabilność. Niestabilność ta będzie generowana głównie przez bardzo wilgotną masę powietrza, która dotrze do naszego kraju wraz z zatoką niżową. Dodatkowo nad południową połową kraju będzie się rozciągać smuga słabego wysokotroposferycznego prądu strumieniowego osiągającego prędkość do ok. 30m/s. Jednak dynamika w niższych warstwach troposfery będzie o wiele słabsza, co spowoduje tylko nieznaczne uskoki prędkościowe i kierunkowe wiatru.


OMÓWIENIE
… Polska południowa (Górny Śląsk, Małopolska, Świętokrzyskie) ...

Rozwój zjawisk konwekcyjnych nastąpi szybko, około południa. Wilgotna warstwa PBL sprawi, że chmury kłębiaste szybko zamienią się w chmury burzowe, a ich pojawienie się powinno być masowe. Możliwe jest, że powstałe komórki burzowe szybko uformują się w słabo zorganizowaną multikomórkę burzową, w której głównym zagrożeniem, uwzględniając PWater ponad 30mm i Mixing Ratio ponad 10g/kg, będą ulewne deszcze powodujące lokalne podtopienia, a nawet powodzie błyskawiczne. Burze z upływem dnia będą wolno przemieszczać się na wschód i północny wschód. W związku z silniejszym DLS późnym popołudniem, nie można wykluczyć opadów niezbyt dużego gradu, szczególnie we wschodniej połowie tego obszaru, gdzie MLCAPE może przekraczać wartość zdecydowanie ponad 1000J/kg. Burze powinny znacznie osłabnąć wieczorem, jednak dalej mogą dawać ulewne deszcze.


… Polska południowo – wschodnia (woj.: podkarpackie, lubelskie) …

Burze pojawią się w drugiej części dnia, po południu i nadejdą z zachodu. Dość duża niestabilność będzie jednak powodować dalszy rozwój chmur burzowych, co będzie dalej generować niebezpieczeństwo ulewnych deszczy, szczególnie pod wieczór. Wtedy do regionu może dojść burza wielokomórkowa, która może już nie być silnie aktywna elektrycznie, a opad, który będzie przynosić może mieć już charakter przypominający opad wielkoskalowy. Burze, które uformują się wcześniej, mogą sprowadzić niebezpieczeństwo opadów dużego gradu... w tym regionie Polski warunki do rozwoju burz gradowych będą najlepsze. Uwzględniając niewielkie / umiarkowane uskoki kierunkowe w warstwie 0-3km AGL oraz LLS do 10 m/s, kilka komórek burzowych, w szczególności na Lubelszczyźnie, może przekształcić się w słabe superkomórki dające opady gradu o średnicy 3 – 4 cm. Zagrożenie tornadem będzie jednak marginalne, w szczególności po uwzględnieniu wyższego LCL niż w regionach położonych na zachód od omawianego w tym paragrafie obszaru Polski.


... Polska centralna ...

Burze w tym regionie Polski będą możliwe po południu lub wieczorem. Im dalej na południowy wschód, tym ryzyko burz, w związku ze wzrostem niestabilności, będzie większe. CAPE prognozowane dla tego regionu kraju wyniesie kilkaset J/kg, co dzięki wilgotnej warstwie PBL powinno w zupełności starczyć do rozwoju burz. Uwzględniając jednak gradient pionowy temperatury, który może nie osiągać wartości 6 st.C/km w warstwie 2 -4km AGL, burze jeśli się już pojawią, powinny być niezbyt długie i słabo aktywne elektrycznie. Przy nieznacznych uskokach prędkościowych i kierunkowych wiatru, zwłaszcza w najniższych warstwach troposfery, bardzo słaba superkomórka z możliwością uformowania słabego (F0, najwyżej F1) tornada jest niewykluczona. Podczas burz mogą wystąpić krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu mogące miejscami spowodować lokalnie podtopienia, jednak ich ryzyko jest mniejsze, niż w regionach na południu Polski.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Krzysztof_Ostrowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1507
Joined: Tuesday, 30 Sep 2008, 14:36
GG: 8744878
Location: Białystok
Contact:

Maj 2009

Postby Krzysztof_Ostrowski » Saturday, 16 May 2009, 15:03

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI - AKTUALIZACJA,
Ważna od: 16.05.2009, godz. 14:00 CEST do 17.05.2009, godz. 8:00 CEST


STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Małopolski, Podkarpacia i płd. części woj. lubelskiego i świętokrzyskiego głównie z powodu zagrożenia ulewnym deszczem, opadami sporego gradu oraz lokalnie silnymi burzowymi porywami wiatru


SYTUACJA SYNOPTYCZNA
Proszę spojrzeć do ostatniej prognozy siły i aktywności burz wydanej 15.05.2009, godz. 19:36 CEST.

OMÓWIENIE:

Polska południowa objęta stopniem 1:

W rejonie spodziewana jest co prawda mniejsza chwiejność (500-750 MLCAPE (0-1 km)) niż wcześniej, jednak wygląda na to, że pojawi się silniejszy przepływ w środkowej troposferze. Popołudniu i wieczorem w rejonie, gdzie wystąpi energia konwekcji pojawi się uskok wiatru DLS rzędu ponad 15 m/s. Warunki będą więc sprzyjać rozwojowi burz wielokomórkowych. Dodatkowo uskoki wiatru w dolnej troposferze (0-3 shear 10-15 m/s, 0-1 shear 7,5-10 m/s) mogą faworyzować pojawienie się linii szkwału. W związku z tym pojawi się dodatkowe zagrożenie: lokalnie silniejsze podmuchy wiatru, zwłaszcza w czasie przechodzenia zorganizowanych burz. Wciąż głównym zagrożeniem pozostają ulewne opady deszczu, dodatkowo może pojawić się spory grad. Nie można wykluczyć pojawienia się superkomórek burzowych, istnieje niewielka szansa pojawienia się słabej trąby powietrzej (zwłaszcza w województwie podkarpackim). Burze (w szczególności potencjalna burza wielokomórkowa) będą się przesuwać prawdopodobnie w kierunku ENE, najpierw będą stanowić zagrożenie w Małopolsce, a potem przesuwać się będą w stronę województwa Podkarpackiego.

Oto mapka z prognozą:

Image
Pozdrawia Krzysiek ;)

Image
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Sunday, 17 May 2009, 20:28

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 18.05.2009, godz. 8:00 CEST do 19.05.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski centralnej (Wielkopolska, Ziemia Łódzka, Kujawy, Mazowsze) i Dolnego Śląska głównie z powodu ryzyka opadów dużego gradu, silnych porywów wiatru i niewielkiego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Krótka, słabo zaznaczająca się fala środkowotroposferyczna będzie wędrować z południowego zachodu na północny wschód przez m.in. Polskę. Fali będzie towarzyszyć niewielki ośrodek niskiego ciśnienia, którego centrum będzie przemieszczać się również na północny wschód, w linii Zielona Góra – Poznań – Bydgoszcz – Suwałki. W wyższych warstwach troposfery silniejsze wiatry będą znajdować się daleko od strefy konwekcji, natomiast modele GFS pokazują wzrost prędkości wiatru w dolnej warstwie troposfery... co będzie kreować nieco silniejsze uskoki prędkościowe i kierunkowe wiatru. Przed falą środkowotroposferyczną z południowej części Europy napłynie trochę wilgotniejsze i dość ciepłe powietrze... sprawi to, że wartości LCL w obszarze występowania konwekcji nie będą zbyt wysokie, przy czym im bardziej na zachód, tym wysokość LCL będzie niższa, co może tam zwiększyć ryzyko silnych burz.


OMÓWIENIE
… Polska centralna (Wielkopolska, Ziemia Łódzka, Kujawy, Mazowsze) i Dln. Śląsk …

Inicjacja rozwoju burz powinna się początkowo pojawić w zachodniej Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej oraz Dolnym Śląsku. Wraz z upływem dnia strefa burz będzie wędrować na północny wschód kraju, gdzie burze powinny się dość dobrze zorganizować. Po pierwsze trzeba wspomnieć o tym, że umiarkowanie silną (500 - 800J/kg) energię potencjalną konwekcji będzie wzmacniać nieznaczne wspomaganie QG, które wystąpi tuż przed przejściem fali środkowotroposferycznej. Uwzględniając konwergencje w dolnej warstwie troposfery oraz nieznaczne uskoki prędkościowe DLS, po pewnym czasie burze mogą uformować multikomórkę, która będzie się przemieszczać w kierunku Mazur i północnej części woj. podlaskiego. Z powodu przewidywanego wzrostu wartości uskoków na wys. 0-3km shear do ok. 15 m/s, nie wyklucza się uformowania w burzy wielokomórkowej linii szkwałowej, która miejscami może wywołać silne porywy wiatru. Na drodze burz wzrośnie siła uskoków wiatru LLS do 10 m/s oraz uskoków kierunkowych, co będzie pokazywać nam wartość SRH3, osiągająca wartość do ok. 150 – 200 m^2/s^2 i SRH1 do ok. 120 m^2/s^2. Z tego powodu burza superkomórkowa jest niewykluczona na tym obszarze, aczkolwiek wyższe wartości LCL w miejscu, w którym będą większe uskoki wiatru, powinny zapobiec uformowaniu się słabej / umiarkowanie silnej trąby powietrznej. Grad, nawet o dość dużej średnicy, w takiej burzy jest jednak całkiem możliwy, podobnie, jak dość silny wiatr oraz ulewny opad deszczu. Burze superkomórkowe mogą uformować się także na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce, co pokazują ostatnie modele GFS. Spora energia konwekcji może się częściowo pokrywać z strefą obniżonego LCL. W tym miejscu istnieje też niewielkie ryzyko pojawienia się słabej / umiarkowanie silnej trąby powietrznej.
Burze późnym wieczorem / wczesną nocą osłabną i przejdą na Mazury oraz północ woj. podlaskiego, gdzie prawdopodobnie dadzą tylko silniejsze opady deszczu.


… Polska południowo – zachodnia i południowa …

Burze uformują się przed frontem atmosferycznym i będą mieć przebieg typowy dla burz termicznych. Podczas burz nie wyklucza się silnych opadów deszczu mogących miejscami przynosić drobne zalania, a także opadu drobnego gradu. Silniejszy wiatr może lokalnie wystąpić, uwzględniając spore DCAPE możliwy jest nawet przypadek niszczących porywów, jednak ryzyko tego zjawiska jest bardzo małe. Niezbyt silna konwergencja sprawi, że we wschodniej części tego regionu (w szczególności od południa woj. łódzkiego, świętokrzyskiego, po śląskie i małopolskie) nie wyklucza się uformowania słabo zorganizowanej burzy wielokomórkowej. Burze pod wieczór powinny osłabnąć, ale dalsza obecność MUCAPE na poziomie kilkuset J/kg może powodować tworzenie się kolejnych, pojedynczych komórek burzowych. Burze z tych komórek będą słabe i po kilkudziesięciu minutach trwania będą się rozpadać. Najwięcej takich burz wystąpi w woj.: świętokrzyskim i lubelskim.


… Pomorze …

Trochę komórek burzowych z przelotnymi, chwilami silnymi opadami deszczu jest w tym regionie możliwych. Niewykluczone są wyładowania atmosferyczne. Około południa najwięcej opadów i burz może być na Pomorzu Środkowym i Wschodnim, a pod wieczór, w związku z przemieszczaniem się kolejnej strefy niewielkiej niestabilności znad północno – wschodniej części Niemiec, burze z silniejszym wiatrem mogą pojawić się na Pomorzu Zachodnim.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Monday, 18 May 2009, 22:40

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.05.2009, godz. 8:00 CEST do 20.05.2009, godz. 8:00 CEST


STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Górnego Śląska, woj. małopolskiego i częściowo podkarpackiego głównie z powodu zagrożenia opadem dużego gradu.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska będzie pod wpływem niewielkiego niżu znad Węgier. Nad Polską południowo – wschodnią zalegać ma wilgotne powietrze w dolnej warstwie troposfery. W tej części kraju dalej będziemy mieć do czynienia z umiarkowaną niestabilnością poprzedzającą zdezorganizowany front atmosferyczny.

OMÓWIENIE

...Polska południowo – wschodnia (w szczególności Górny Śląsk, woj. małopolskie)...

Dzięki wilgotnej PBL i CAPE dochodzącemu do kilkaset J/kg już około południa rozwiną się pierwsze burze. Burze te dodatkowo znajdą się w strefie znacząco podwyższonego SRH3, co daje ryzyko organizacji burz w superkomórki. Burze , dzięki DLS do ok. 15 m/s i konwergencji w warstwie granicznej mogą w późniejszym stadium rozwoju zorganizować się w klaster burz, przemieszczający się z zachodu na wschód. W burzy wielokomórkowej może powstać linia szkwałowa, jednak z powodu zbyt małej niestabilności nie ma większego ryzyka przekształcenia się w bow echo dające zagrożenie silnymi porywami wiatru do ponad 100km/h oraz gradem i ulewnym deszczem. Jednakże pojedyncze przypadki uderzeń porywistego wiatru w kilku miejscach na linii szkwałowej nie można wykluczyć. Największym zagrożeniem w prognozie na wtorek będą jednak opady gradu, które mogą zostać wygenerowane przez burze superkomórkowe. Burz superkomórkowych może być dwie – do trzech. W związku z dość niskim LCL, pojedyncze tornado w jednej z superkomórek może się pojawić.
Wieczorem / we wczesnych godzinach nocnych burze zaczną słabnąć, przejdą nad obszar Podkarpacia i Roztocza, a następnie wyjdą poza granice naszego kraju.

… Południe Lubelskiego, Podkarpacie (godz. 10 – 16 CEST) …

Możliwe jest uformowanie się kilku burz, mogą one utworzyć słabo zorganizowaną multikomórkę, jednak zagrożenie gwałtownymi zjawiskami z tych ośrodków burzowych będzie niewielkie. Uwzględniając suchszą warstwę graniczną, burze mogą mieć problem z uformowaniem się, zwłaszcza na południu Lubelszczyzny, gdzie ML CAPE będzie mniejsze niż na południu omawianego w tym paragrafie obszaru.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Tuesday, 19 May 2009, 23:41

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 20.05.2009, godz. 8:00 CEST do 21.05.2009, godz. 8:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska zacznie powoli wchodzić pod wpływ niżu znad północno – wschodniego Atlantyku, znajdującego się na północ od Wielkiej Brytanii. Niż ten będzie rozlokowany na wschodniej części długiej fali, która będzie powoli zbliżać się w stronę Polski, powodując napływ początkowo ciepłych, zwrotnikowych mas powietrza znad północnej części Afryki. Zaciągnięcie mas powietrza z północnej Afryki będzie bardzo silne, gdyż w najbliższych dniach przewiduje się znaczący wzrost temperatur w Polsce, do nawet ok. 30 st.C. Następnie, około piątku, gdy długa fala znajdzie się mniej więcej na wysokości Polski i zepchnie ośrodki wyżowe znad m.in. Karpat bardziej na południe, to zacznie do naszego kraju napływać polarnomorska masa zimnego powietrza. Taki rozkład ośrodków barycznych nad Europą jest bardziej typowy dla lipca niż dla mają. Zawsze, gdy się pojawi, oznacza dość solidne burze, gdyż generowany jest dość silny wysokotroposferyczny prąd strumieniowy na południe od fali, w miejscu, w którym pojawia się znacząca niestabilność. Dlatego w najbliższych dniach nad Europą centralną należy obawiać się gwałtownych burz, nieraz połączonych z niszczącymi porywami wiatru oraz opadami dużego / bardzo dużego gradu. Wygląda na to, że w ciągu najbliższej doby meteorologicznej nad Polską jeszcze nie przejdą bardzo groźne burze, jednak trzeba być czujnym i przygotować się na ewentualną korektę tej prognozy. Zapowiadana jest bowiem znacząca niestabilność nad częścią Francji, a w nocy z środy na czwartek także nad częścią Niemiec, co w środowisku z uskokami prędkościowymi i kierunkowymi wiatru (spowodowanym przez obecność prądu strumieniowego) może wywołać powstanie gwałtownych i dość trwałych burz, prawdopodobnie multikomórek burzowych z wbudowanymi liniami szkwałowymi, które do czwartku rana mogą dotrzeć do Polski zachodniej, nadal powodując zagrożenie silnymi zjawiskami burzowymi, szczególnie jeśli chodzi o porywisty wiatr.


OMÓWIENIE

… Polska południowo – zachodnia …

Na tym obszarze prognozowana jest nieznaczna / umiarkowana niestabilność –MLCAPE ma osiągnąć wartości ok. 300 – 500 J/kg. Jednak niezbyt wilgotna warstwa PBL oraz niezbyt stromy gradient temperatur na wys. 2 – 4km AGL mogą uniemożliwić rozwój komórkom burzowym. Być może burze pojawią się tylko w Sudetach i Przedgórzu Sudeckim, z uwagi na orografię terenu. Ewentualnie późnym wieczorem / wczesną nocą może nastąpić większy rozwój burz, gdyż LCL spadnie i wzrośnie nasycenie PBL wilgotnością. Na obszar omawiany w tym paragrafie prognozowana jest niestabilność w postaci MUCAPE do ok. 300 – 400J/kg także w nocy.... jednak jeśli wartość CINH będzie zbyt duża (głównie z powodu inwersji temperatury na wysokości ok. 1 - 2 km AGL), to rozwój burz będzie ograniczony lub w ogóle się nie pojawi, mimo wzrostu nasycenia wilgocią PBL.


… Polska zachodnia i północno – zachodnia w godz. 00 – 08 CEST …

Trudno na ten obszar jest prognozować zjawiska burzowe. Jednak z powodu silnej dynamiki, która się pojawi nad tym obszarem (przede wszystkim dość silne południowo – zachodnie wiatry w troposferze) nie można wykluczyć, że burze, które jutro po południu wytworzą się nad Francją (patrz → sytuacja synoptyczna) dotrą także do tej części Polski. Prawdopodobnie będą to już zanikające burze, jednak z uwagi na znaczące DLS (do 25 m/s) i duży wektor propagacji MCS nie można wykluczyć lokalnie struktur wywołujący dość silne, a nawet porywiste wiatry. Mimo wszystko stopień pierwszy zagrożenia nie zostaje wydany, możliwa jest jednak aktualizacja tej prognozy. Aktualizacja będzie zależeć głównie od tego, co będzie się działo w ciągu środowego wieczoru u naszych zachodnich sąsiadów.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Wednesday, 20 May 2009, 23:30

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 21.05.2009, godz. 8:00 CEST do 22.05.2009, godz. 8:00 CEST


STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północno – zachodniej i północnej głównie z powodu ryzyka silnych porywów wiatru, opadu dużego gradu oraz ryzyka wystąpienia tornad.

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo – zachodniej, centralnej i północno – wschodniej z powodu ryzyka silnych porywów wiatru i opadów duzego gradu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla woj. opolskiego, częściowo śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz częściowo lubelskiego i podlaskiego głównie z powodu ryzyka silnych porywów wiatru i dużego gradu.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Sytuacja, która zaistnieje w najbliższym czasie nad naszym krajem będzie bardzo sprzyjać rozwojowi gwałtownych burz. Można powiedzieć, że stanowi ona pewien wzorzec, który zdarza się u nas rzadko, ale zwykle przyczynia się do wystąpienia bardzo silnych zjawisk burzowych.
Polska znajdzie się jutro na granicy dwóch znacznie zróżnicowanych mas powietrza: zwrotnikowej i polarnej. Kontrast termiczny jest widoczny zarówno na mapach dolnych jak i na mapach ilustrujących stan wyższych warstw troposfery. W związku z tymi kontrastami pojawi się prąd strumieniowy (40-50 m/s), który spowoduje znaczny wzrost troposferycznej dynamiki (silny przepływ w górnej i środkowej troposferze, duże uskoki wiatru). Jednocześnie przed tym quasi-stacjonarnym frontem napływa już do Polski z Francji przez Niemcy masa powietrza o dużej zawartości pary wodnej (punkt rosy jutro ma osiągać do 16 stopni), co spowoduje pojawienie się chwiejności. Te dwa elementy (prąd strumieniowy + chwiejność) stanowią często "mieszankę wybuchową" jeśli chodzi o gwałtowne burze. W dniu jutrzejszym na wspomnianym wcześniej froncie wystąpi zafalowanie i pojawi się zatoka niżowa, a następnie płytki niż dolny, który będzie się przesuwał z Niemiec do Polski. W związku z nim w dolnej troposferze pojawi się zbieżność wiatru, która odegra ważną rolę w inicjacji zjawisk konwekcyjnych. Zaburzenia w przepływie, powstałe na skutek formowania się dolnego niżu, spowodują pojawienie się skrętu wiatru w dolnych 3 km (przykładowo na Pomorzu Zachodnim przy ziemi wiatr ma wiać z południa, a 3 km nad ziemią z zachodu). To dodatkowy czynnik sprzyjający formowaniu się gwałtowych burz (zwłaszcza superkomórek). Cała sytuacja stwarza zagrożenie wystąpienia w dniu jutrzejszym gwałtownych burz na dużym obszarze Polski.


OMÓWIENIE:

… Polska północno – zachodnia i północna w godz. 8:00 – 16:00 CEST …

Umiarkowanie silna energia potencjalna konwekcji może spowodować przetrwanie burz, które wieczorem i w nocy przejdą nad Niemcami. Dodatkowo utworzą się kolejne komórki burzowe, które szybko będą tworzyć klastry burz, gdyż konwergencja w warstwie przyziemnej troposfery będzie imponujące. DLS na poziomie ok. 20 – 25 m/s będzie bardzo sprzyjać rozwojowi dużych układów burzowych, które dodatkowo będą się szybko przemieszczać na wschód. Nawet w miejscach, w których CAPE będzie niewielkie, mogą pojawiać się silne burze , w których głównym zagrożeniem będą silne, a nawet niszczące porywy wiatru, oraz opady dużego gradu. Kilka superkomórek jest całkiem możliwych, tornado również nie może być wykluczone, uwzględniając dość wilgotną warstwę PBL. Patrząc jednak na uskoki kierunkowe, które najsilniejsze będą w strefie wyższego LCL, szanse na tornado są raczej znikome.


… Polska zachodnia, centralna, północno – zachodnia, północna, północno – wschodnia w godzinach 16:00 – 08:00 CEST …

Modele GFS mało się zmieniły od rana i dalej zapowiadają uformowanie się potężnego układu MCS nad centralnymi / wschodnimi Niemcami. MCS lub nawet dwa MCS-y będą szybko przemieszczać się na wschód, toteż ich rozprzestrzenianie w Polsce może być bardzo szybkie. Nie można wykluczyć w tych układach wbudowanych bardzo dobrze zorganizowanych linii szkwałowych, które mogą powodować szeroko rozprzestrzenione silne, a nawet niszczące porywy wiatru, stąd mamy pewną obawę wytworzenia się zjawiska derecho. Nie można wykluczyć też scenariuszu, który zakłada jedną, olbrzymią multikomórkę, która przejdzie przez znaczącą część naszego kraju. Najsilniejsze burze mogą być późnym wieczorem, kiedy nad Polską będzie przechodzić pole PVA związane z krótką falą środkowotroposferyczną. Silna, wręcz imponująca konwergencja w PBL będzie bardzo dobrze wpływać na rozwój MCS i nawet gdy burza wejdzie w strefę o wiele słabszej niestabilności, to będzie dalej trwać i może być równie silna, jak w początkowym stadium swojego rozwoju. MCS jest bardzo dobrze widoczny nawet na prognozach gradientu pionowego temperatur... widać plamy mniej stromego gradientu, co oznacza duże zachmurzenie.
Jednocześnie przed MCS -em istnieje duże ryzyko pojawienia się superkomórek typu klasycznego, z opadami gradu o bardzo dużych średnicach. Zjawiska downburst w tych superkomórkach są bardzo możliwe. Superkomórkom będą sprzyjać duże uskoki kierunkowe i prędkościowe wiatru... wartość SRH3 będzie na poziomie 300 m^2/s^2, SRH1 do 200 m^2/s^2, DLS do lokalnie nawet 30 m/s, 0-3 Shear do 15 – 18 m/s oraz LLS do 15 m/s. Wartości LLS oraz SRH1 są bardzo sprzyjające dla utworzenia się nawet całkiem silnego tornada. Późną nocą burze superkomórkowe albo osłabną, albo połączą się z MCS, dodatkowo go zasilając. Oczywiście w nocy zjawiska burzowe generalnie powinny osłabnąć, ale... z powodu mechanizmów wspomagających konwekcję, groźne burze mogą trwać nawet do rana.
Z tych powodów zadecydowaliśmy, że stopień drugi zagrożenia musi zostać wydany dla bardzo dużej części kraju. Dodatkowo nie wykluczamy podwyższenia tego stopnia do trzeciego, gdyż ryzyko szeroko rozprzestrzenionego załamania pogody z gwałtownymi zjawiskami typu bardzo duży grad i niszczący wiatr, a nawet tornada jest bardzo duże. Jeśli dane prognozowane przez GFS i inne modele numeryczne jeszcze się bardziej pogorszą lub będziemy widzieć na obrazach radarowych i satelitarnych bardzo silny rozwój burz, aktualizacja do najwyższego stopnia zagrożenia będzie musiała zostać wydana.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Krzysztof_Ostrowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1507
Joined: Tuesday, 30 Sep 2008, 14:36
GG: 8744878
Location: Białystok
Contact:

Maj 2009

Postby Krzysztof_Ostrowski » Friday, 22 May 2009, 00:06

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 22.05.2009, godz. 8:00 CEST do 23.05.2009, godz. 8:00 CEST

Stopień 2 wydany dla Polski południowo-wschodniej i okolic Opola z powodu zagrożenia silnymi porywami wiatru, opadem gradu dużych rozmiarów oraz z powodu pewnego ryzyka uformowania się trąby powietrznej

Stopień 1 wydany dla Polski zachodniej w powodu zagrożenia silnymi porywami wiatru

Stopień 1 wydany dla pozostałych regionów z powodu ryzyka pojawienia się silnych porywów wiatru i opadu gradu dużych rozmiarów

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Jutro w dalszym ciągu sytuacja w Polsce będzie dynamiczna. Cała strefa frontowa oddzielająca dwie zróżnicowane masy powietrza
przesunie się wgłąb Polski. Sytuacja nieco się jednak zmieni. Do Polski jutro wejdzie widoczna na mapach górnych środkowotroposferyczna fala. Z kolei na mapach dolnych widać już lepiej wykształcony ośrodek niskiego ciśnienia, który ulokuje się nad Bałtykiem. Stąd w kraju będzie jutro dobrze zaznaczony ciepły wycinek niżu, a od północnego-zachodu przesuwać się będzie przez kraj chłodny front atmosferyczny. Przed frontem chłodnym będzie napływać wciąż wilgotne powietrze, które będzie przyczyniać się do pojawienia się chwiejności, która wystąpi w Polsce wschodniej, południowej i centralnej. Za frontem w wyniku adwekcji zimnego powietrza w środkowej troposferze również pojawić się może późnym wieczorem i w nocy chwiejność.
Zjawiska konwekcyjne występujące przed i na froncie chłodnym mogą nabierać gwałtowności dzięki obecności prądu strumieniowego który wystąpi przed wspomnianą wcześniej falą i wprowadzi dużo dynamiki w troposferze.

...Polska południowo-wschodnia...

W rejonie prognozowana jest umiarkowana energia konwekcji (MLCAPE (0-30 hPa) do 1200 J/kg) w strefie dużej dynamiki
(DLS do 25 m/s, uskok wiatru w warstwie 0-3 km 15 m/s, w późniejszych godzinach nawet 20 m/s). Ta kombinacja może przyczynić się do wytworzenia wzdłuż frontu chłodnego dobrze zorganizowanych, dużych burz wielokomórkowych. Dodatkowo po południu prognozowane są pewne wartości parametru storm relative helicity (do 150 m2/s2), który sprzyja pojawianiu się rotacji w obrębie prądu wstępującego chmury burzowej i powstawaniu superkomórek. Istotnie biorąc pod uwagę chwiejność i duży uskok wiatru rozwój tego typu burz w regionie jest prawdopodobny. W czasie burz dużym zagrożeniem mogą być silne porywy wiatru oraz grad dużych rozmiarów. Nie można również wykluczyć wystąpienia trąby powietrznej zwłaszcza późnym popołudniem lub wieczorem (zważając na niski poziom kondensacji i pojawienie się silniejszego przepływu na 850 hPa). Burze, które pojawią się popołudniu mogą trwać do godzin nocnych i będą przesuwać się w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim

...Polska zachodnia...

W tym rejonie za frontem podczas dynamicznej adwekcji chłodnego powietrza mogą również formować się burze. Czynnikiem pomocnym w ich inicjacji ma być adwekcja dodatniej wirowości, która wystąpi w środkowej troposferze. Mimo niewielkiej chwiejności burze mogą być groźne ze względu na obecność prądu strumieniowego. Głównym zagrożeniem mogą być silne porywy wiatru.

...Pozostały obszar objęty stopniem pierwszym zagrożenia...

Na tym obszarze również spodziewać się można przejścia frontu chłodnego wraz z możliwymi gwałtownymi burzami. W tym rejonie
chwiejność i duża dynamika (DLS do 25 m/s) także się pokryją stąd istnieje ryzyko wystąpienia silniejszych burz. Możliwe są zarówno zorganizowane burze wielokomórkowe, jak i silne odizolowane komórki (w tym superkomórki). Głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru oraz opad dużego gradu.

...Okolice Opola...

Na tym obszarze istnieje podobne zagrożenie, jak na obszarze objętym stopniem pierwszym. Dodatkowo jednak istnieje tu
pewne ryzyko wystąpienia trąby powietrznej (późne popołudnie lub wieczór). Wskazują na to podwyższone wartości parametru STP.


MAPKA Z PROGNOZĄ:

Image
Pozdrawia Krzysiek ;)

Image
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

Szymon_Poręba
Sympatyk
Sympatyk
Posts: 572
Joined: Saturday, 17 May 2008, 19:13
GG: 0
Contact:

Maj 2009

Postby Szymon_Poręba » Tuesday, 26 May 2009, 00:08

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 26.05.2009 , godz. 8.00 CEST do 27.05.2009, godz. 8.00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA wydany dla Polski zachodniej i północno - zachodniej z powodu ryzyka intensywnych opadów , silniejszych porywów wiatru, a także dużego gradu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo - zachodniej głównie z powodu ryzyka intensywnych opadów i silniejszych porywów wiatru.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Jutro w pogodzie nad Polską duże znaczenie będzie miał niż, widoczny na mapach dolnych. Niż będzie się szybko przemieszczał w stronę Danii i dalej na północny wschód. Spowoduje to że przez znaczącą część dnia Polska znajdować się będzie w ciepłym sektorze niżu, w którym będziemy mieli do czynienia z bardzo gwałtowną adwekcją gorącego i wilgotnego powietrza. Wraz z niżem będzie przemieszczał się także front chłodny. Front będzie bardzo dynamiczny i aktywny, związany on będzie z bardzo dużym gradientem temperatury. Do Polski nasunie się on pod wieczór. Oprócz chłodnego frontu nad Polskę oddziaływać będzie też krótka fala środkowotroposferyczna, która pojawi się w okolicach Danii i będzie przemieszczać się na północny wschód. Dodatkowo pojawi się bardzo silny przepływ powietrza w dolnych warstwach troposfery, który może być niemal tak silny jak w wyższych warstwach....Polska Zachodnia...

W tym rejonie prognozowana jest umiarkowana energia konwekcji, miejscami MLCAPE może osiągać nawet 2000 j/kg. Niestabilność ta pojawi się tu dopiero pod wieczór. Już koło godzin wieczornych mogą się tu wytworzyć komórki burzowe. Istnieje duże ryzyko uformowania przez komórki większego układu burzowego, który będzie się „ślizgał” po froncie. Ciekawa sytuacja wystąpi zwłaszcza w rejonie Pomorza Zachodniego, pojawi się bardzo silna konwergencja. Może to znacząco spotęgować burze, a także przy umiarkowanych uskokach (w warstwie 0-1 km osiągną wartości 10m/s, 0-6 nawet do 20 m/s ) przyczynić się do wystąpienia w tych okolicach superkomórki. Jeśli superkomórki pojawią się, mogą przynieść bardzo silne porywy wiatru, a także opad dużego, a nawet bardzo dużego gradu.
Reszta obszaru jest zagrożona głównie bardzo dużą sumą opadów. Burze przemieszczać się będą niemal prosto na północ, co może spowodować że w wielu miejscach Polski zachodniej burze będą przechodzić po kilka razy. Stwarza to duże zagrożenie podtopieniami. Możliwe że w Polsce Zachodniej pojawi się niemal stacjonarny MCS.


...Opolszczyzna, Górny Śląsk...

W raz z przemieszczaniem się frontu, burze przesuną się nad ten region. Burze pojawią się tutaj we wczesnych godzinach nocnych. Możliwe że nasunie się tu duży układ konwekcyjny (MCS) przynoszący długotrwałe i intensywne opady deszczu, a chwilami gradu. Najprawdopodobniej wkroczy on znad Czech i będzie dobrze rozwinięty. Wzrost dynamiki w tym rejonie sugeruje gwałtowniejsze burze. Szczególnie gwałtowne mogą być te, które wytworzą się przed domniemanym układem konwekcyjnym. Istnieje ryzyko wystąpienia burzy superkomórkowej, z silnymi porywami wiatru, opadem dużego, a nawet bardzo dużego gradu. W tym rejonie także głównym zagrożeniem są duże sumy opadów, mogące wywoływać lokalne podtopienia.


...Pozostały obszar objęty możliwością wystąpienia burz...

W zaznaczonym rejonie spodziewane są burze, które jednak nie powinny przynieść gwałtowniejszych zjawisk. Mogą jednak być długotrwałe z dużymi sumami opadów. Chwilami większa dynamika może spowodować lokalnie opadu gradu, a także silniejsze porywy wiatru. Szczególnie zastanawiająca jest sytuacja na zachodzie Małopolski, gdzie modele podają uskok wiatru w warstwie 0-1km nawet do 15 m/s. Możliwe że burze tutaj będą silniejsze, ale jak na razie nie wygląda to na stopnień 1.Cała sytuacja musi być na bieżąco obserwowana, gdyż jest dość nie klarowna. Istnieje możliwość rozszerzenia stopnia zagrożenia na wyższy. Z tego powodu możliwa jest aktualizacja prognozy.


MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
gg: 9917700
skype: szymon.plb

Pozdrawiam Szymon

User avatar
Krzysztof_Ostrowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1507
Joined: Tuesday, 30 Sep 2008, 14:36
GG: 8744878
Location: Białystok
Contact:

Maj 2009

Postby Krzysztof_Ostrowski » Tuesday, 26 May 2009, 16:06

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI - AKTUALIZACJA
Ważna od 26.05.2009 , godz. 15.00 CEST do 27.05.2009, godz. 8.00 CEST


STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA wydany dla Polski zachodniej i południowo - zachodniej z powodu ryzyka intensywnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru, sporego gradu oraz pewnego ryzyka pojawienia się trąby powietrzenej (zwłaszcza Polska południowo-zachodnia)

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski centralnej z powodu ryzyka intensywnych opadów deszczu i możliwych silniejszych porywów wiatru


SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Proszę spojrzeć na sytuację synoptyczną z ostatniej prognozy z dnia 26.05.2009 godz. 0:12 CEST.


OMÓWIENIE

...Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia...

W Niemczech już rozwinęły się burze i wkroczyły na terytorium zachodniej Polski. Intensywną konwekcję można zaobserwować również w Czechach i Austrii. W tej części kraju pojawi się spora chwiejność w wąskim, ciepłym sektorze niżu. Wkraczający front chłodny oraz zatoka niżowa z nim związana wspomoże silnie procesy konwekcyjne. W czasie burz dużym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu (duża wodność chmur), nad jednym obszarem może przejść więcej komórek konwekcyjnych, co sprzyja dużym sumom opadów (ze względu na przepływ niemal równoległy do frontu). Istnieje więc groźba podtopień. Dodatkowo groźne mogą się okazać burzowe podmuchy wiatru. Świadczy o tym potencjał do generowania prądów spadających (spore DCAPE) oraz większa dynamika, która się pojawi zwłaszcza w godzinach wieczornych (dość silny przepływ w środkowej troposferze i uskoki wiatru). Co prawda przepływ niemal równoległy do linii frontu mniej sprzyja silnym wiatrom, a bardziej ulewnym opadom, ale biorąc pod uwagę inne czynniki silne porywy wiatru są na pewno możliwe. Może pojawić się też spory grad, zwłaszcza jeśli pojawi się jakaś superkomórka. Wieczorem istnieje pewne ryzyko pojawienia się trąby powietrznej, zwłaszcza w Dolnośląskim, być może z rejonu Czech i Saksonii wejdzie tam superkomórka burzowa.

...Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia...

W godzinach wieczornych i nocnych układ burz związany z frontem chłodnym będzie przesuwać się wgłąb kraju. W tym rejonie zagrożeniem będą ulewne opady deszczu oraz możliwe silne podmuchy wiatru.

Oto mapka z prognozą:

Image
Pozdrawia Krzysiek ;)

Image
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Wednesday, 27 May 2009, 19:59

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 28.05.2009, godz. 8:00 CEST do 29.05.2009, godz. 8:00 CEST


STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany częściowo dla Polski południowo – zachodniej głównie z powodu ryzyka silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Układ niskiego ciśnienia znajdzie się nad południową częścią Płw. Skandynawskiego / Bałtykiem, powodując do Polski napływ chłodnych mas powietrza pochodzenia polarnomorskiego / arktycznego morskiego. Silna adwekcja chłodnych mas powietrza będzie miała swoje odzwierciedlenie w dość niskich temperaturach przy powierzchni ziemi, a także niskiej jak na tę porę roku izotermie 0st. C, co wpłynie dość znacząco na rodzaj opadów, który będzie występować w naszym kraju. Ułożenie górnego niżu nad Bałtykiem południowym spowoduje, że w Polsce pojawi się dość znaczące wspomaganie QG, co wraz z niewielką / umiarkowaną energią konwekcji powinno spowodować rozwój zjawisk burzowych na znacznym obszarze kraju, w szczególności na południowym zachodzie. W drugiej części dnia od północnego zachodu wkroczy nad Polskę sucha intruzja, którą dobrze pokazują mapy dla PVU. Przed strefą PVU i w jej czołowej części będą panować dogodne warunki dla wznoszenia się mas powietrza do góry, powodując powstanie komórek burzowych. Dodatkowo nad krańcami zachodnimi i południowo – zachodnimi Polski będzie przebiegać dość silny prąd strumieniowy, dostarczając większej dynamiki w troposferze, głównie w postaci prędkościowych uskoków wiatru, zwłaszcza DLS.


OMÓWIENIE

… Pomorze ...

Rozwój zjawisk konwekcyjnych w tym regionie Polski może zacząć się już w godzinach rannych, uwzględniając silne wspomaganie QG. Około południa, gdy pojawi się energia MLCAPE osiągająca kilkaset J/kg oraz czołowa część pola PVU, rozwój chmur burzowych będzie najbardziej intensywny i wtedy należy oczekiwać największej aktywności burz. Burze nie będą długotrwałe, powinny szybko przechodzić, mogą dawać jednak krótkie, silne opady deszczu lokalnie zamieniające się w drobny grad. Silniejsze wiatry są możliwe, zwłaszcza na Pomorzu zachodnim, gdzie wystąpi większe DLS. Późnym popołudniem chmur burzowych nad regionem będzie coraz mniej i będą się coraz gorzej rozwijać. Wzrośnie wartość LCL, co będzie miało związek z napływem suchszego powietrza w PBL, jednak jeszcze bardziej suche powietrze powinno napływać w środkowych i górnych warstwach troposfery. Wczesną nocą wg. nowszej aktualizacji modeli GFS i WRF wilgotność względna oraz niestabilność ponownie wzrośnie i to da możliwość wytworzenia się kolejnych, raczej niezbyt silnych burz.


… Polska południowo – zachodnia …

Rozwój burz nastąpi później, niż w przypadku Polski północno – zachodniej. Szczególnie intensywnie burze będą się rozwijać po południu, gdy wystąpi w regionie największa chwiejność (MUCAPE nawet do 700 – 800 J/kg). Dość niskie LCL w połączeniu z nieco podwyższonym LLS (do ok. 10 m/s) i DLS dochodzącym do 25 – 35 m/s powoduje niewielkie ryzyko wystąpienia tornada, zwłaszcza na Ziemi Lubuskiej oraz w woj. dolnośląskim. Tam też w czasie burz mogą pojawiać się silne porywy wiatru. Opady dużego gradu są raczej mało prawdopodobne, ale drobny grad nie powinien być w tym regionie rzadkością. Nie wyklucza się powstania kilku burz wielokomórkowych, które mogą układać się w układy liniowe, z wbudowanymi drobnymi liniami szkwałowymi. Pod wieczór / wczesną nocą burze osłabną , choć miejscami w woj. opolskim i śląskim, gdzie MLCAPE będzie się utrzymywać również po zachodzie słońca, mogą być jeszcze dość aktywne. Stopień pierwszy zagrożenia dla tego regionu zostaje w prognozie uwzględniony, głównie z powodu zagrożenia silnymi porywami wiatru.


… Pozostały obszar objęty możliwością występowania burz …

Pod wpływem silnego wspomagania QG oraz niezbyt dużej energii konwekcji, może pojawić się sporo komórek konwekcyjnych dających silne, przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze. Lokalnie można się spodziewać drobnego gradu. Silniejsze porywy wiatru gdzieniegdzie mogą się pojawić, ale ryzyko ich będzie znacznie mniejsze niż na południowym zachodzie Polski. Pod wieczór / wczesną nocą burze zanikną, jednak nadal mogą pojawiać się silniejsze przelotne opady deszczu.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Friday, 29 May 2009, 02:14

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od: 29.05.2009, godz. 8:00 CEST do 30.05.2009, godz. 8:00 CEST


STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski centralnej (od Mazowsza zachodniego po Ziemię Łódzką i południową Wielkopolskę) głównie z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych oraz silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska dalej będzie pod wpływem niżu, który przechodzi przez nasz kraj i po południu znajdzie się nad Słowacją / północnymi Węgrami. Wyż znad Skandynawii niebawem sprawi, iż do Polski będzie napływać nieco cieplejsze, ale dość wilgotne i chwiejne powietrze znad wschodniej Europy. W najbliższych kilkudziesięciu godzinach w troposferze nad Polską pojawią się dość znaczące wiatry, m.in. słaby prąd strumieniowy w wyższych warstwach troposfery. Wszystkie te wiatry będą powodować pojawienie się uskoków wiatru zarówno kierunkowych, jak i prędkościowych na różnych wysokościach. Już w piątek po południu pojawi się niezbyt duża, ale jednak znacząca energia konwekcji MLCAPE, która przy dość silnym wspomaganiu quasi – geostroficznym i przy dość wilgotnej warstwie PBL powinna spowodować rozwój komórek burzowych, miejscami sprowadzających zagrożenie gwałtownymi zjawiskami burzowymi.


OMÓWIENIE

… Polska centralna (od Mazowsza po południe Wielkopolski) …

Już wczesnym popołudniem na Mazowszu, pod wpływem MLCAPE osiągającego kilkaset J/kg, dość stromego gradientu pionowego temperatur w środkowych warstwach troposfery oraz wspomagania QG powinno pojawić się kilka komórek burzowych, które będą przynosić lokalnie dość intensywne, przelotne opady deszczu i burze o niezbyt dużej aktywności elektrycznej. Później, gdy strefa konwekcji przemieści się bardziej na zachód, mogą zacząć tworzyć się silniejsze komórki burzowe, które pod wpływem uskoków prędkościowych wiatru mogą przybierać bardziej zorganizowane formy, np. multikomórki zawierające w sobie linie szkwałowe niosące silniejsze porywy wiatru. Opady drobnego gradu (do ok. 1 – 1,5 cm w średnicy) w silniejszych komórkach są całkiem możliwe. Główną obawą jest jednak możliwość wystąpienia jednej lub dwóch burz superkomórkowych, które mogą spowodować uformowanie się słabych / umiarkowanie silnych tornad. Ryzyko istnieje, ponieważ w strefie dość niskiego LCL pojawią się silniejsze uskoki kierunkowe wiatru, co pokazują wartości SRH1 i SRH3 osiągające wartość 200 m^2/s^2. Dodatkowym czynnikiem mogącym ułatwić powstanie 1 - 2, a może nawet 3 tornad są dość silne uskoki LLS, osiągające wartość 10 – 12 m/s. Burze będą dość szybko wędrować ze wschodu / północnego wschodu na zachód / południowy zachód, co pokazuje nam m.in. wektor propagacji MCS Corfidiego. Pod wieczór, gdy dostawa energii promieniowania słonecznego ustanie, burze zaczną słabnąć i do północy powinny całkowicie zaniknąć.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Friday, 29 May 2009, 23:38

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 30.05.2009, godz. 8:00 CEST do 31.05.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno – zachodniej części Mazowsza, Kujaw oraz wschodniej części Wielkopolski głównie z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych, silnych porywów wiatru i ulewnych opadów deszczu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla znacznej części Polski północnej i centralnej głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz silnych porywów wiatru.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajduje się pod wpływem ośrodka obniżonego ciśnienia rozlokowanego u naszych południowych sąsiadów. Sam niż jest słabo widoczny na mapach dolnych, ale znacznie lepiej na mapach górnych. Właśnie ten układ sprowadzi do północnej części kraju ciepłe i wilgotne powietrze (mixing ratio do 10 g/kg) ze wschodu. Widoczne to jest dobrze na mapach TB850. Dodatkowo obecność wyżu skandynawskiego spowoduje swoiste "ściśnięcie" izobar (i odpowiednio izohips) i wzmocni wschodni przepływ chwiejnej masy powietrza w dolnej troposferze (pojawi się LLJ - na 850 hPa wiatr ma przekraczać 15 m/s). Kolejnym ważnym elementem pogodowej układanki w dniu jutrzejszym będzie niż górny z chłodnym powietrzem, który będzie widoczny nad Węgrami. Jak to zwykle bywa w pobliżu takiego ośrodka występuje silny przepływ w środkowej i górnej troposferze. Nie inaczej będzie jutro - wpłynie on na większą dynamikę w chwiejnej (MLCAPE (0-1 km) do 750-1000 J/kg) masie powietrza. Stąd w sobotę możliwe są w kraju nawet gwałtowne burze.


OMÓWIENIE:

… Polska Północna i centralna (od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Warmię, Pomorze po Wielkopolskę i Dolny Śląsk) …

Sytuacja wygląda dość niebezpieczne dla tego regionu z powodu kilku przyczyn:

1)Niskie LCL spowodowane napływem bardzo wilgotnego powietrza do PBL,
2)Uskoki wiatru, głównie prędkościowe. Zarówno LLS, jak i 0- 3 km shear oraz DLS będą podwyższone... LLS do 10 m/s, DLS do 20 m/s.
3)CAPE osiągające miejscami wartość nawet do 1000J/kg, a dodatkowo MLCAPE w warstwie 0 – 3km AGL będzie osiągać wartości ponad 100J/kg.

Jest to sytuacja dość nietypowa dla naszej części Europy. Burze, które przechodzą przez Polskę ze wschodu na zachód zwykle nie charakteryzują się zbyt silną dynamiką w troposferze... jednak z powodu sytuacji synoptycznej nad naszą częścią Europy, tym razem silniejsza dynamika w troposferze w strefie konwekcji się pojawi. Prócz uskoków prędkościowych należy wliczyć jeszcze niezbyt silne uskoki kierunkowe, powodujące jednak SRH - 3 do 150 m^2/s^2 oraz SRH – 1 do ok. 100 m^2/s^2. Burze zaczną się rozwinąć na północnym wschodzie Polski już około południa. Najsilniej burze powinny się rozwijać w zachodniej części woj. podlaskiego oraz na północnym Mazowszu, gdzie początkowo wpływ może mieć niezbyt silne wspomaganie QG. Burze tam mogą nawet dość szybko zorganizować się w burzę wielokomórkową. Burza ta będzie generować dość sporo wyładowań atmosferycznych i duże ryzyko bardzo silnych opadów deszczu. Opady deszczu mogą być tak silne, że będą mogły spowodować lokalne podtopienia / powodzie błyskawiczne. Prócz tego w czasie burzy może pojawić się dość silny, a lokalnie nawet porywisty wiatr. Później burza przemieści się w stronę Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, a za nią szybko powstaną kolejne, raczej pojedyncze komórki. Nie wyklucza się powstania w kilku komórkach burzowych mezocyklonów, które przy niskim LCL mogą przynieść słabe / umiarkowanie silne tornada. Według nas, największe ryzyko wystąpienia trąb powietrznych powinno być od zachodniego Mazowsza przez Kujawy po wschodnią i północną Wielkopolskę, gdyż na tym obszarze strefa konwekcji będzie się pokrywać z największymi uskokami wiatru. W najsilniejszych komórkach burzowych może wystąpić opad gradu, lokalnie gradziny mogą mieć dość spory rozmiar.
Burze będą się przemieszczać wzdłuż pasa konwekcji, toteż w jednym miejscu w ciągu jednej doby może wystąpić kilka burz. Pod wieczór najwięcej burz należy oczekiwać w północno – zachodniej części kraju, gdzie będą najkorzystniejsze warunki dla rozwoju i dalszego trwania komórek burzowych. W nocy burze w znacznej części zanikną, jednak nadal mogą występować lokalnie dość mocne opady deszczu.


… Południowe krańce Polski (część woj.: podkarpackiego, małopolskiego) …

Pod wpływem podwyższonej energii konwekcji kilka komórek burzowych w godzinach popołudniowych może się pojawić, zwłaszcza w górach. Burze, mimo sporego DLS, nie powinny być silne. Będzie je ograniczać m.in. silne pole NVA.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4787
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Maj 2009

Postby Artur_Surowiecki » Saturday, 30 May 2009, 23:50

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 31.05.2009, godz. 8:00 CEST do 1.06.2009, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Lubelszczyzny oraz części Polski Centralnej głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz opadów gradu.


SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Polska w dalszym ciągu będzie w zasięgu oddziaływania ośrodka niskiego ciśnienia z nad Słowacji nadal sprowadzającego wilgotne, a zarazem chwiejne powietrze o czym będzie świadczyć punkt rosy osiągający 18*C oraz wskaźnik MLCAPE 0-1km, którego wartości osiągną 1000J/kg. Dzięki adwekcji wilgotnego powietrza poziom kondensacji spadnie poniżej 800m ,co wielu miejscach ułatwi inicjację burz. Kontrast termiczny doprowadzi do powstania smugi prądu strumieniowego jak i nisko troposferycznego prądu strumieniowego (głównie na południu niestabilnego sektora) zwiększając dynamikę na niskich poziomach oraz średnich.


OMÓWIENIE:

…Woj. mazowieckie, północ woj. lubelskiego, płn. część Ziemi Łódzkiej oraz płd. część Kujaw i wschód Wielkopolski ...

Dynamika na tym obszarze będzie umiarkowana... Dzięki silniejszym przepływie w górnej i dolnej troposferze pojawią się umiarkowane wartości uskoków prędkościowych. DLS do 15-20m/s przy potencjalnej energii konwekcji osiągającej do ok. 1000 J/kg umożliwi formowanie się multikomórek burzowych przesuwających się w stronę zachodnią. Mając na uwadze powyższe uskoki prędkościowe oraz energię konwekcji możliwy jest grad, który w najsilniejszych komórkach może osiągać średnicę 2 cm lub nieco większą. Ryzyko silniejszych porywów wiatru jest małe ze względu na niewielką ewaporację i niski poziom kondensacji, lecz w odosobnionych przypadkach takowe mogą się pojawić dzięki obecności silniejszych uskoków...Ich prędkość nie powinna przekroczyć 70km/h. Słaba trąba powietrzna może się również pojawić, choć ze względu na znikome uskoki kierunkowe wiatru ryzyko tego zjawiska jest małe. Przy PW o wartościach umiarkowanych i małych tj. 25-28mm mogą pojawiać się ulewy, podczas których lokalnie spadnie do 20mm wody...Inicjacja zjawisk konwekcyjnych pojawi się ok. południa, natomiast zanik burz spodziewany jest w pierwszej części nocy. We wschodniej części strefy burze będą zanikać szybciej, niż na zachodzie.


… Obszary na którym możliwe są burze ...

Na północnym zachodzie i północy Polski CAPE dojdzie do ok. 800 J/kg. Jednak brak dynamiki w troposferze, czyli brak większych uskoków wiatru, nie będzie sprzyjać gwałtowności burz. Pomimo niekorzystnej dynamice pojawią się struktury multikomórkowe, aczkolwiek słabo zorganizowane. Podczas przechodzenia burz możliwy jest drobny grad oraz silne opady deszczu.


MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, ArturReturn to “Oficjalne prognozy meteorologiczne”