Lipiec 2015

Oficjalne prognozy pogody dotyczące siły i aktywności burz w Polsce, jak również innych niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych w naszym kraju wydawane przez członków SkyPredict Team.
User avatar
Krzysiek_Piasecki
Członek stowarzyszenia
Członek stowarzyszenia
Posts: 581
Joined: Tuesday, 25 May 2010, 00:26
Location: Warszawa - Białołęka (północ miasta)
Contact:

Lipiec 2015

Postby Krzysiek_Piasecki » Sunday, 5 Jul 2015, 02:00

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 5.07.2015, godz. 2:00 CEST do 6.07.2015 godz.8:00 CEST

STOPIEŃ 1.ZAGROŻENIA ZOSTAJE WYDANY DLA PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ I CZĘŚCIOWO ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU, GŁÓWNIE PRZED SILNYMI OPADAMI DESZCZU, ORAZ GRADEM I SILNYM WIATREM

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Polska nadal znajdować się będzie w masie bardzo ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Temperatura na wysokości izobarycznej 850hPa na zachodzie kraju przekraczać będzie 20°C, zaś na wysokości 2 metrów termometry pokażą aż 35/38°C.Od zachodu nad Polskę zacznie docierać powietrze zawierające więcej wilgoci, stąd w chwiejnej masie będą rozwijać się burze. Późnym wieczorem i w nocy Polska zachodnia (a później także północna) znajdzie się w zasięgu aktywne zatoki niżowej oraz niewielkiego, lecz aktywnego układu niskiego ciśnienia.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1. Stopniem zagrożenia..

!!! Uwaga! W przypadku dynamicznego rozwoju sytuacji na zachód od kraju, możliwa aktualizacja do 2.stopnia zagrożenia w północno-zachodniej części obszaru !!!

W ciągu dnia, ze względu na silne nagrzanie przypowierzchniowej warstwy ziemi, skutkujące wzrostem energii chwiejności CAPE do około 2000J/kg oraz znaczącą zawartość pary wodnej w powietrzu (szczególnie woj. zachodniopomorskie, częściowo lubuskie oraz wielkopolskie – PW aż do 40-44mm), ale i niewielki przepływ (zaledwie 4-7m/s na wysokościach 500hPa i 700hPa),rozwijające się w godzinach popołudniowych burze będą występować w postaci izolowanych komórek oraz niewielkich klastrów (im dalej na północ i zachód, tym warunki będą nieco lepsze). Wysoki poziom kondensacji nie będzie sprzyjać występowaniu licznych burz. Nieco więcej burz może zacząć się rozwijać późnym popołudniem, wraz ze spadkiem poziomu kondensacji pary wodnej. Burze, miejscami o charakterze pulsacyjnym, będą przynosić przede wszystkim intensywne opady deszczu do 20-30mm, a lokalnie do około 40mm. Ze względu na niedosyty wilgoci w środkowej troposferze burzom mogą pojawić się zjawiska downburst, charakteryzujące się lokalnym, ale silnym porywom wiatru, nawet do około 80-90km/h. Burzom towarzyszyć będą również opady gradu do 2-3cm, zaś na północnym zachodzie być może do 4cm. Burze mogą być miejscami bardzo aktywne elektrycznie, szczególnie w godzinach późno popołudniowych i wieczornych.

Późnym wieczorem i w nocy, wraz ze zbliżaniem się osi zatoki niżowej, wzrośnie poziomy przepływ powietrza oraz pojawią się znaczące uskoki prędkościowe, jak i kierunkowe wiatru (DLS do 20-25m/s, LLS powyżej 10m/s, SRH do 150-200m/s2) – czyli warunki sprzyjające dobrej organizacji konwekcji. Już w ciągu dnia należy śledzić sytuację nad Niemcami, gdzie prawdopodobnie powstanie dość silny układ burzowy (MCS) z potężnymi opadami deszczu, dużym gradem oraz bardzo silnym wiatrem. Nie można wykluczyć, że układ ten, w nieco osłabionej już postaci, choć nadal dość aktywny elektrycznie, dotrze późnym wieczorem do Polski zachodniej i północno-zachodniej, wędrując w kierunku wschodnim z odchyleniem na północ. W takim wypadku może przynosić dość silny wiatr, do 70-85km/h oraz intensywne opady deszczu, łącznie do 20-30mm, lokalnie nieco więcej. W południowej części układu MCS może natomiast dochodzić do inicjacji nowych, aktywnych komórek burzowych. Możliwe jest jednak, że układ (zgodnie z prognozą modelu UM) z Niemiec skieruje się nieco bardziej na północ i jego południowa część przejdzie tylko nad północnymi krańcami Polski, przy czym jednocześnie mogą się tam nadal rozwijać nowe komórki burzowe. W drugiej części nocy słabnące burze i opady deszczu po nich pozostałe będą postępować na wschód, obejmując stopniowo do rana całe polskie wybrzeże i północną część kraju (ale nie dalej, niż do linii Wisły.

…Obszar objęty możliwością burz…
Prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest tu znacznie niższe, jednak nadal burze (popołudniu izolowane komórki, zaś w nocy nieco liczniejsze) mogą przynosić intensywne opady deszczu (do 20mm), wiatr do 80km/h oraz grad do 2cm.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Zdjęcia burzowe i nie tylko ;) -> http://krzysiek26.flog.pl/

User avatar
Krzysztof_Ostrowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1511
Joined: Tuesday, 30 Sep 2008, 14:36
GG: 8744878
Location: Białystok
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Krzysztof_Ostrowski » Sunday, 5 Jul 2015, 21:47

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 06.07.2015 godz. 08:00 CEST do 07.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu i ulewnego deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru oraz opadów dużego gradu i ulewnego deszczu

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek Polska będzie pod wpływem dwóch zróżnicowanych termicznie mas powietrza, które będzie rozdzielał chłodny front atmosferyczny związany z niżem skandynawskim. We wschodniej połowie kraju zalegać ma gorące powietrze zwrotnikowe, co oznacza kontynuację upałów, a do zachodniej połowy Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Występujący na styku tych mas powietrza front chłodny (i związana z nim zatoka niżowa) będzie szybko przesuwał się na wschód i wypychał zwrotnikową masę powietrza. W północnej połowie kraju dodatkowo wystąpi silniejszy przepływ w środkowej i górnej troposferze. To w połączeniu ze znaczną chwiejnością po ciepłej stronie frontu daje możliwość wystąpienia gwałtownych zjawisk burzowych.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia...

W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 1000-2000 J/kg, LI od -6 do -8). Na skutek przedfrontowej strefy konwergencji (związanej z zatoką niżową) spodziewany jest rozwój licznych ośrodków burzowych. Burze będą rozwijać się w środowisku podwyższonych pionowych uskoków wiatru (DLS 15-20 m/s, 0-3 km shear 15-20 m/s). Duże wartości ścinania obecne w dolnych 3 km atmosfery w połączeniu z przedfrontową konwergencją mogą sprzyjać rozwojowi zorganizowanego układu burzowego, który uformuje linię szkwału lub nawet bow echo. Stwarza to ryzyko wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru powodujących zniszczenia. Ponadto (zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju konwekcji) niewykluczona jest formacja superkomórek burzowych, które mogą nieść zagrożenie opadów dużego gradu (średnicy do 3-5 cm) oraz niewielkie ryzyko wystąpienia trąby powietrznej (podwyższone LLS i miejscami obniżony LCL). Bardzo duża wodność troposfery (rzędu 40-50 mm) oznacza wysoki potencjał do występowania ulewnych opadów deszczu, ale ryzyko znacznych sum opadowych będzie częściowo zniwelowane przez dużą prędkość przemieszczania się chmur Cumulonimbus. Rozwój burz możliwy jest już przed południem (zwłaszcza na zachodzie obszaru), ale ich największe natężenie spodziewane jest popołudniu i pod wieczór. Strefa konwekcji będzie stopniowo się przesuwać na wschód, a późnym wieczorem burze opuszczą nasz kraj.

...Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia (z wyjątkiem Małopolski i Podkarpacia)...

W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 1000-2500 J/kg, LI od -6 do -8). W ciągu dnia prognozowany jest rozwój burz w przedfrontowej strefie konwergencji. Na przeważającej części omawianego obszaru burze będą rozwijać się w warunkach umiarkowanych, pionowych uskoków wiatru (DLS 10-15 m/s, 0-3 km shear 10-15 m/s), jedynie w zachodniej części tego obszaru mogą one być wyższe (DLS 15-20 m/s). Możliwy jest rozwój zarówno zwykłych komórek, jak i lepiej zorganizowanych struktur (multikomórki i być może pojedyncze superkomórki). Zagrożenia związane z burzami są podobne, jak na obszarze objętym stopniem 2 zagrożenia, ale ryzyko gwałtownych zjawisk jest tu niższe. Miejscami burze mogą przynosić ulewne opady deszczu, duży grad (do 2-4 cm) oraz bardzo silne porywy wiatru. Burze możliwe są już rano (zwłaszcza pozostałości konwekcji nocnej na zachodzie). Na pozostałym obszarze największe szanse rozwoju burz występują od południa do wieczora, a konwekcja będzie przesuwać się stopniowo z zachodu na wschód kraju. Późnym wieczorem burze powinny stopniowo zanikać.

...Małopolska i Podkarpacie...

W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE do 1000-2000 J/kg). Burze możliwe są dopiero późnym popołudniem oraz wieczorem (wcześniej warunki w dolnej troposferze będą zbyt suche). Burze mają rozwijać się w środowisku małych/umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (DLS do 10-12 m/s). Stąd prognozowane jest wystąpienie przede wszystkim zwykłych komórek burzowych lub niezorganizowanych klastrów (w strefach zbieżności). Na omawianym obszarze istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia ulewnego deszczu oraz gradu (o średnicy 2 cm) oraz punktowo bardzo silnych porywów wiatru.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Image
Pozdrawia Krzysiek ;)

Image
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

User avatar
Krzysztof_Ostrowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1511
Joined: Tuesday, 30 Sep 2008, 14:36
GG: 8744878
Location: Białystok
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Krzysztof_Ostrowski » Monday, 6 Jul 2015, 12:31

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI - AKTUALIZACJA
Ważna od 06.07.2015 godz. 12:00 CEST do 07.07.2015, godz. 08:00 CEST


STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka opadów ulewnego deszczu i gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Patrz poprzednia prognoza

OMÓWIENIE:

Występujące w północnej połowie kraju zachmurzenie związane z pozostałościami nocnych i porannych burz przyczyniło się do pogorszenia warunków konwekcyjnych, co jest również widoczne w prognozowanych wartościach chwiejności termodynamicznej. Ponadto w porównaniu z wczorajszymi aktualizacjami modeli front atmosferyczny i zatoka niżowa wydają się nieco mniej aktywne (nieco niższe prognozowane prędkości wiatru na poziomie 850 i 700 hPa). Stąd drugi stopień zagrożenia został anulowany. Front przeszedł już przez Polskę zachodnią i również tam stopień 1 zagrożenia został anulowany. Miejscami wciąż jednak należy liczyć się z możliwością wystąpienia gwałtownych burz z bardzo silnymi porywami wiatru i gradem (o średnicy do 2-3 cm) oraz ulewnym deszczem.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Image
Pozdrawia Krzysiek ;)

Image
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

User avatar
Rafał_Grzybowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 445
Joined: Friday, 22 Aug 2008, 13:34
Pseudonim: Grzybek
GG: 7004574
Location: Konin
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Rafał_Grzybowski » Tuesday, 7 Jul 2015, 07:14

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 07.07.2015 godz. 08:00 CEST do 08.07.2015, godz. 08:00 CEST


STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu i ulewnego deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru oraz opadów dużego gradu i ulewnego deszczu


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Po poniedziałkowym lekkim ochłodzeniu, we wtorek ponownie przyjdzie czas na napływ gorętszej masy powietrza. Sytuacja nad Europą ponownie stanie się dynamiczna. Do Europy Zachodniej powoli zacznie zbliżać się rozległy układ niskiego ciśnienia, którego centrum znajdzie się nad Wielką Brytanią. Po jego wschodniej stronie ponownie napłynie gorąca, zwrotnikowa masa powietrza, która zalegać będzie nad środkową częścią Starego Kontynentu. Dzięki silnemu, południowo-zachodniemu przepływowi, upalne powietrze zostanie skierowane na kraje zachodniej i środkowej części Europy.

We wtorek przez nasz kraj z południa na północ przemieszczać się będzie front ciepły z rozległego niżu znad Wielkiej Brytanii, który zaciągnie gorące powietrze. Temperatury znowu osiągną około 30 °C. Na początku będzie to suche powietrze, lecz późnym popołudniem, do południowo-zachodniej części Polski wchodzić będzie wilgotniejsza masa, na której zaczną pojawiać się burze. Wieczorem i w nocy dojdzie do intensyfikacji zjawisk oraz napływu (temperatura na południu kraju na poziome 850 hPa może osiągnąć 22 °C). Również w nocy przemieszczać się będzie silna zatoka, na której może pojawić się niż. Sytuacja będzie bardzo dynamiczna i niebezpieczna, więc należy ją obserwować bardzo uważnie, ponieważ może ulec zmianie.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia...

W zaznaczonym obszarze prognozowany jest rozległy układ konwekcyjny, który prawdopodobnie powstanie w Niemczech i w Czechach i zmierzać będzie do naszego kraju. Spodziewana jest umiarkowana/duża chwiejność termodynamiczna (CAPE 1000-2000 J/kg, LI od -4 do -6). Burze będą rozwijać się w środowisku podwyższonych pionowych uskoków wiatru (DLS 0-6 km shear 20-30 m/s, 0-3 km shear 15-20 m/s) oraz przy silnym skręcie wiatru w wyższych warstwach atmosfery (SRH 0-3 km 100 – 300 m2/s2). Przy umiarkowanej kinematyce, przed układem mogą rozwinąć się silne superkomórki, które mogą przynieść bardzo gwałtowne zjawiska: silne porywy wiatru (do 100 km/h), opady dużego gradu (średnica do 5 cm) oraz niewykluczone jest wystąpienie słabej trąby powietrznej. Z uwagi na dość mocny przepływ w środkowej troposferze, komórki burzowe będą przemieszczać się dość szybko. Na silny rozwój burz oraz na spodziewany mezoskalowy układ konwekcyjny, oddziaływać będą również inne czynniki. Przed frontem chłodnym pojawi się zbieżność wiatru oraz silne nagromadzenie wilgoci (Mixing Ratio osiągnie 14 g/kg). Wodność atmosfery osiągnie około 40 mm, co może skutkować nawalnymi opadami deszczu (do 30 l/m2). Gradient temperatur w środkowej troposferze przekroczy 7 K/km, a wierzchołki chmur mogą schładzać się do -50 °C. Przy dynamicznej i niepewnej sytuacji wszystko może się wydarzyć. Należy obserwować zachód Europy, gdzie powinno dojść do rozwoju silnych burz, które z czasem mogą się połączyć tworząc potężny układ niosący silne porywy wiatru, opady dużego gradu oraz nawalne deszcze. Z uwagi na późny czas wejścia, układ może osłabnąć, ale również wzmocnić lub utworzyć się na terenie naszego kraju.

...Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia...

W rejonie prognozowana jest umiarkowana chwiejność, która pojawi się w nocy (MUCAPE 500-1000 J/kg, LI od -2 do -4). Do obszaru objętego 1 stopniem, prawdopodobnie dotrą resztki z mezoskalowego układu konwekcyjnego. Na przeważającej części omawianego obszaru burze będą rozwijać się w warunkach umiarkowanych, pionowych uskoków wiatru (DLS 0-6 km shear 10-20 m/s, 0-3 km shear 10-15 m/s). Możliwy jest rozwój zarówno zwykłych komórek, jak i lepiej zorganizowanych struktur (multikomórki i być może pojedyncze superkomórki). Zagrożenia związane z burzami są podobne, jak na obszarze objętym stopniem 2 zagrożenia, ale ryzyko gwałtownych zjawisk jest tu niższe. Miejscami burze mogą przynosić ulewne opady deszczu, duży grad (do 2-4 cm) oraz bardzo silne porywy wiatru.

Podsumowując, sytuacja we wtorek oraz z wtorku na środę będzie dynamiczna. Modele numeryczne pokazują różne scenariusze. Wszystko będzie zależeć od warunków na zachodzie Europy. Burze w Polsce mogą trwać całą noc, dlatego cały kraj będzie objęty obszarem, w którym mogą wystąpić.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image

User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4794
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Artur_Surowiecki » Wednesday, 8 Jul 2015, 05:29

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 08.07.2015 godz. 08:00 CEST do 09.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych i bardzo silnych porywów wiatru oraz opadów dużego gradu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla znacznej części Polski Południowej i Polski Wschodniej głównie z powodu ryzyka silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNAImage
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


Piotrek_Koziana
Członek stowarzyszenia
Członek stowarzyszenia
Posts: 446
Joined: Monday, 16 Aug 2010, 09:00
GG: 25761450
Location: Maków Podhalański/Kraków
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Piotrek_Koziana » Friday, 10 Jul 2015, 23:15

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 11.07.2015 godz. 08:00 CEST do 12.07.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W sobotę, nad synoptycznym obszarem Europy, będą przemieszczać się dwa główne ośrodki niskiego ciśnienia. Jeden znajdzie się pomiędzy Wyspami Brytyjskimi a Islandią, a drugi nad obszarem Rosji. Południowo-zachodnia Europa znajdzie się pod wpływem Wyżu Azorskiego. Nad lądowym obszarem Starego Kontynentu będziemy obserwować przemieszczanie wielu płytkich ośrodków, zarówno niżowych jak i wyżowych. Większa część naszego kraju znajdzie się pod wpływem wyżów, jednak na północno-wschodnie regiony będzie oddziaływał niż znad Rosji. Dlatego właśnie tam, w polarnomorskim powietrzu powinny utworzyć się burze.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty możliwością burz...

W chłodnej masie powietrza (7-8 C na wysokości izobarycznej 850 hPa), za sprawą dziennego ogrzewania, dojdzie do wzrostu energii konwekcji (CAPE 200-700 J/kg, LI do -3). Dzięki obecności prądu strumieniowego, będziemy mieli do czynienia ze wzmożonym przepływem mas powietrza. Efektem tego będą umiarkowane prędkościowe i kierunkowe uskoki wiatru DLS 15-22 m/s, LLS do 12 m/s, SRH do 150 m2/s2. Godnym odnotowania jest prognozowany przepływ na wysokości 850 hPa, mający wynieść 15-18 m/s. Niska temperatura powietrza oznaczać będzie niski poziom kondensacji, dlatego nie powinno być problemów z inicjacją głębokiej konwekcji. Jednak czynnikiem mogącym ją osłabić może okazać się zachmurzenie.

Już od godzin porannych należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu wywołanych przez komórki konwekcyjne. Z biegiem dnia opady powinny się nasilać,a od godzin około południowych należy liczyć się możliwością występowania wyładowań atmosferycznych. Burze, ze względu na stosunkowo dobre warunki kinematyczne będą mogły łączyć się w większe struktury (pasma konwekcyjne). Nie można wykluczyć powstania burz zawierających rotujący prąd wstępujący (mezocyklon). Podczas burz występować będą intensywne opady deszczu, a także gradu, który możliwy będzie zwłaszcza w przypadku powstania superkomórek. Jego wielkość nie powinna przekroczyć 2 cm średnicy. Kolejnym zjawiskiem towarzyszącym konwekcji może okazać się całkiem silny wiatr (do 70 km/h), który będzie wynikał z dynamiki układów. Późnym popołudniem, bądź wieczorem chwiejna masa powietrza powinna opuścić nasz kraj, dzięki temu zjawiska burzowe powinny ustąpić. Model GFS prognozuje także niewielkie wartości wskaźnika STP, jednak szansa na powstanie tornada wydaje się być iluzoryczna.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image

User avatar
Grzegorz_Zawiślak
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 7029
Joined: Monday, 3 Mar 2008, 21:13
Location: Zielonka k. Warszawy
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Grzegorz_Zawiślak » Tuesday, 14 Jul 2015, 00:35

Pozdrawiam,
Grzegorz Zawiślak

Image
Image

FanPage: http://www.facebook.com/pages/Grzegorz-Zawi%C5%9Blak-Polish-Storm-Chaser/198029370337933?ref=hl
E-mail: grzegorz.zawislak@wp.pl
YouTube: http://www.youtube.com/user/GrzesPLB?feature=mhee
Skype: grzes.p.l.b

User avatar
Krzysztof_Ostrowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1511
Joined: Tuesday, 30 Sep 2008, 14:36
GG: 8744878
Location: Białystok
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Krzysztof_Ostrowski » Tuesday, 14 Jul 2015, 20:05

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 15.07.2015 godz. 08:00 CEST do 16.07.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W środę do Polski wciąż będzie napływać wilgotne powietrze polarnomorskie, a w południowej części kraju swoją obecność zaznaczy front atmosferyczny. Zalegająca nad Polską masa powietrza ma się cechować pewną niestabilnością, co może doprowadzić do wystąpienia burz.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

W rejonie prognozowana jest mała/umiarkowana chwiejność (CAPE 200-800 J/kg, LI od -1 do -4). W ciągu dnia, na skutek nasłonecznienia, prognozowany jest rozwój chmur Cumulonimbus. Konwekcja będzie rozwijać się w warunkach małych/umiarkowanych pionowych uskoków wiatru na północnym-wschodzie oraz podwyższonych (DLS do 20-25 m/s) na pozostałym obszarze. Spodziewany jest rozwój przede wszystkim zwykłych komórek burzowych, ale na południowym-wschodzie kraju (gdzie ma wystąpić najlepsze pokrycie chwiejności i ścinania) możliwy jest rozwój mini superkomórek. W czasie ich przechodzenia miejscami możliwe są opady gradu (o średnicy do 2 cm) oraz silne porywy wiatru. Rozwój konwekcji możliwy jest już w pierwszej części dnia, ale jej największe natężenie przypadnie na godziny popołudniowe. Wieczorem burze powinny stopniowo zanikać.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Image
Pozdrawia Krzysiek ;)

Image
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

User avatar
Rafał_Grzybowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 445
Joined: Friday, 22 Aug 2008, 13:34
Pseudonim: Grzybek
GG: 7004574
Location: Konin
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Rafał_Grzybowski » Thursday, 16 Jul 2015, 01:34

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.07.2015, godz. 08:00 CEST do 17.07.2015 godz. 08:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nasz kraj w czwartek znajdować się będzie w obszarze obniżonego ciśnienia. Z południa na północ przesuwać się będzie słaby front ciepły. Przyniesie on jeszcze wyższe temperatury i trochę więcej wilgoci. Na południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz lokalnie słabe burze.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty możliwością burz...

Na zaznaczonym obszarze naszego kraju spodziewamy się słabych burz. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie (CAPE 200 – 500 J/kg, LI -2 °C). Więcej komórek burzowych pojawi się w górach, ze względu na orografię terenu, która wspomoże ich rozwój. Warunki kinematyczne będą umiarkowane. Uskok wiatru wyniesie (DLS 0-6 km 10 – 15 m/s). Burze mogą organizować się w większe struktury i podczas ich przechodzenia może silniej powiać oraz popadać.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image

User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4794
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Artur_Surowiecki » Friday, 17 Jul 2015, 01:29

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 17.07.2015 godz. 08:00 CEST do 18.07.2015, godz. 08:00 CESTMAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


Piotrek_Koziana
Członek stowarzyszenia
Członek stowarzyszenia
Posts: 446
Joined: Monday, 16 Aug 2010, 09:00
GG: 25761450
Location: Maków Podhalański/Kraków
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Piotrek_Koziana » Saturday, 18 Jul 2015, 01:12

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.07.2015 godz. 08:00 CEST do 19.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północno-wschodniej i centralnej i południowo-zachodniej głównie z powodu wystąpienia opadów dużego gradu, silnych porywów wiatru i intensywnych opadów deszczu, a w mniejszym stopniu ze względu na możliwość trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski zachodniej, północnej, południowej i wschodniej ze względu na opady dużego gradu, intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W sobotę, Polska w dalszym ciągu będzie znajdować się w ciepłym sektorze niżu, który podąża w stronę Skandynawii. Jednak od północnego-zachodu zacznie wkraczać chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza pochodzenia polarnomorskiego. Inicjacji zjawisk konwekcyjnych należy spodziewać się przed frontem, gdzie pojawią się strefy zbieżności wiatru związane z zatoką niskiego ciśnienia. Według modeli numerycznych, nad naszym krajem może dojść do cyklogenezy, która w znaczny sposób może wpłynąć na przebieg zjawisk burzowych nad naszym krajem.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia...

W ciągu dnia za sprawą insolacji dojdzie do wzrostu temperatury powietrza powyżej 30 C. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość poziomu kondensacji z uniesienia (LCL 1500-2500m). Dzięki temu, do godzin popołudniowych rozwój konwekcji powinien być ograniczony, a ewentualne burze powstałe poprzedniej nocy powinny zaniknąć. Późnym popołudniem, bądź wieczorem nad zaznaczonymi regionami powinny zacząć formować się chmury typu cumulonimbus. Ich inicjacja będzie wspomagana przez strefy zbieżności wiatru. Duże wartości punktu rosy (Td 16-18 C) spowodują wzrost energii konwekcji CAPE do 700-1500 J/kg. Prąd strumieniowy, którego rdzeń znajdzie się niedaleko naszego kraju, zapewni dobre warunki kinematyczne (DLS 15-25 m/s, LLS 6-12m/s, SRH 0-3 km 100-300 m2/s2). Całkowita wodność troposfery wyniesie 35-40 mm. Na chwilę obecną najprawdopodobniejszym scenariuszem jest powstanie silnych formacji burzowych takich jak superkomórki i MCS z linią szkwału. W przypadku powstania tych pierwszych, należy spodziewać się przede wszystkim opadów dużego gradu dochodzącego do 4 a być może nawet i 5 cm średnicy, a także silnych porywów wiatru, osiągających nawet 100 km/h. Nie można wykluczyć powstania trąby powietrznej, ale warunki do pojawienia się tego zjawiska nie będą idealne. Najbardziej prawdopodobnym trybem konwekcji wydaje się być liniowy układ MCS, który największą aktywność powinien osiągnąć wieczorem, lub w nocy. W jego przypadku ryzyko wystąpienia dużego gradu zmaleje, za to w dalszym ciągu trzeba mieć na uwadze silne porywy wiatru i intensywne opady deszczu. Burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód.

...Polska zachodnia i północna...

W tym regionie pomimo znacznych wartości wskaźników termodynamiczno-kinematycznych (CAPE do 2000 J/kg, DLS do 25 m/s w strefie sporej chwiejności) stopień 2 nie został wydany ze względu na brak wyraźnych stref wspomagania konwekcji (poza frontem). Modele numeryczne wskazują, że burze mogą być mocno ograniczone. Stopień 1 został wystosowany dla regionów, w których warunki mogą doprowadzić do znacznej intensyfikacji ewentualnej konwekcji..

...Polska południowa i wschodnia...

W ciągu dnia, wysoki poziom kondensacji i obecność suchych warstw w troposferze powinny skutecznie zablokować rozwój konwekcji nad tym obszarem. Jednak wieczorem i w nocy można spodziewać się rozwoju głębokiej konwekcji, która ze względu na późną porę nie powinna być gwałtowna.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image

User avatar
Krzysztof_Ostrowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1511
Joined: Tuesday, 30 Sep 2008, 14:36
GG: 8744878
Location: Białystok
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Krzysztof_Ostrowski » Saturday, 18 Jul 2015, 22:33

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.07.2015 godz. 08:00 CEST do 20.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru oraz możliwości wystąpienia trąb powietrznych oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka opadów dużego gradu i ulewnych opadów deszczu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA (południe Polski) zostaje wydany głównie z powodu ryzyka opadów dużego gradu i bardzo silnych porywów wiatru.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA (północ Polski) zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu i w mniejszym stopniu z powodu możliwości wystąpienia trąby powietrznej

UWAGA! Niewykluczona jest aktualizacja prognozy do STOPNIA 3. ZAGROŻENIA

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W niedzielę na obszarze Polski w dalszym ciągu będzie znajdować się strefa frontowa oddzielająca gorące i chwiejne powietrze zwrotnikowe od chłodniejszego powietrza polarnomorskiego. W strefie frontowej pojawi się dynamiczna fala krótka i powstanie niż dolny z własnym systemem frontów: ciepłym i chłodnym. Znaczna chwiejność po ciepłej stronie frontu w połączeniu z warunkami kinematycznymi w rejonie fali (skręt wiatru i prąd strumieniowy) może skutkować bardzo silnym incydentem burzowym na obszarze Polski.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia...

W rejonie prognozowana jest znaczna chwiejność (CAPE 1000-2000 J/kg, LI od -4 do -7). Na skutek konwergencji i ruchów wznoszących spodziewany jest intensywny rozwój ośrodków burzowych. Konwekcja będzie się rozwijać w warunkach bardzo dużych, pionowych uskoków wiatru (DLS 20-30 m/s, 0-3 km shear 15-25 m/s, SRH3 200-600 m2/s2 wg GFS). Obecnie przewidywane jest pojawienie się dolno-troposferycznego prądu strumieniowego, co często wiąże się z wielką gwałtownością burz frontowych. Możliwe, że wartości uskoków wiatru są przeszacowane przez model ze względu na trudność w przewidywaniu położenia i intensywności fal frontowych. Faktyczne wartości ścinania w dolnej troposferze mogą być znacznie niższe (ale na pewno wciąż podwyższone) – następne aktualizacje mogą nieco zmienić obraz sytuacji. W każdym razie prognozowane są burze o wysokim stopniu organizacji: początkowo przede wszystkim superkomórki, a z czasem burze mogą utworzyć większy mezoskalowy system konwekcyjny (MCS) w formie linii szkwału lub bow echo. Wysokie wartości pionowych uskoków wiatru w dolnej troposferze sprzyjają występowaniu wspomnianych układów burzowych przynoszących bardzo silne i niszczące porywy wiatru. Pokrycie obszarowe nawałnic może przybrać nawet skalę derecho. Z kolei powstające w takich warunkach (LLS 10-20 m/s, SRH1 100-300 m2/s2) superkomórki mają szanse uformowania trąb powietrznych (możliwe nawet silne tornado). Ponadto superkomórki stwarzają również zagrożenie opadów dużego gradu (do 2-4 cm średnicy). Co prawda burze będą przemieszczać się szybko, ale przejście kilku silnych komórek nad danym obszarem wciąż stwarza zagrożenie związane z dużymi sumami opadowymi. Burze możliwe są już rano i przed południem, ale największa intensywność konwekcji to godziny popołudniowe i wieczorne. Im bardziej na wschód, tym przejście frontu burzowego nastąpi później. Wczesną nocą burze powinny opuścić omawiany obszar. Prognozowane położenie fali/niżu dolnego oraz ich intensywność może jeszcze ulec zmianie, co ma kluczowe znaczenie dla faktycznych wartości ścinania (i gwałtowności zjawisk burzowych). Stąd niewykluczona jest aktualizacja prognozy – może to dotyczyć lokalizacji obszaru zagrożenia lub zmiany stopnia zagrożenia. W przypadku dalszego przewidywania przed modele tak groźnego scenariusza lub rozwoju bardzo niebezpiecznej sytuacji pogodowej niewykluczona jest nawet aktualizacja do 3 stopnia zagrożenia.

...Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia – północ kraju...

W rejonie prognozuje się niewielką chwiejność termodynamiczną, ale obszar ten będzie leżał na trasie fali i w bliskiej odległości od frontu. Możliwe jest wystąpienie na tym obszarze intensywnych opadów deszczu o podłożu konwekcyjnym, a niewielkie przesunięcie się frontu na północ (w stosunku do obecnych prognoz) może skutkować pojawieniem się szansy na trąbę powietrzną w rejonach przylegających do granicy 2 stopnia zagrożenia.

...Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia - południe kraju...

W rejonie prognozowana jest znaczna chwiejność (CAPE 1000-2000 J/kg, LI od -5 do -8). W środowisku słabszego wspomagania konwekcji i umiarkowanych/dużych pionowych uskoków wiatru (DLS 10-20 m/s) spodziewany jest przede wszystkim rozwój zwykłych komórek oraz kilku superkomórek. Jednak w godzinach wieczornych i nocnych (przejście frontu) możliwe są również multikomórki. Superkomórki stwarzają przede wszystkim zagrożenie opadami dużego gradu (do 3-4 cm). Punktowo możliwe tez są bardzo silne porywy wiatru. Ze względu na wysoki poziom kondensacji rozwój burz w ciągu dnia może być ograniczony. Intensywniejsza konwekcja jest możliwa w godzinach wieczornych i nocnych w czasie przechodzenia frontu chłodnego.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Image
Pozdrawia Krzysiek ;)

Image
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

User avatar
Krzysztof_Ostrowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1511
Joined: Tuesday, 30 Sep 2008, 14:36
GG: 8744878
Location: Białystok
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Krzysztof_Ostrowski » Sunday, 19 Jul 2015, 12:37

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.07.2015 godz. 12:00 CEST do 20.07.2015, godz. 08:00 CEST
Prognozujący: Krzysztof Ostrowski i Artur Surowiecki

STOPIEŃ 3. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru oraz możliwości wystąpienia trąb powietrznych oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka opadów dużego gradu i ulewnego deszczu

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu z powodu możliwości wystąpienia trąby powietrznej oraz ryzyka opadów dużego gradu i ulewnych opadów deszczu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA (południe Polski) zostaje wydany głównie z powodu ryzyka opadów dużego gradu i bardzo silnych porywów wiatru.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA (północ Polski) zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu i w mniejszym stopniu z powodu możliwości wystąpienia trąby powietrznej

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Proszę spojrzeć na poprzednią prognozę

OMÓWIENIE

Prognoza modelu numerycznego GFS nadal podtrzymuje bardzo dogodne warunki do rozwoju silnych burz, w tym superkomórek i wielokomórkowego układu konwekcyjnego o charakterze liniowym (linia szkwału/bow echo) przemieszczającym z zachodu na wschód przez centrum Polski. Strefa CAPE o wartości ponad 1500 J/kg w pasie Polski Centralnej (woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, północ i zachód woj. mazowieckiego) pokrywa się ze strefą wysokich wartości wskaźników kinematycznych (DLS ok. 25 m/s, LLS 15-20 m/s, SRH3 ok. 400-500 m2/s2, SRH1 ok. 100-250 m2/s2). W wyniku oddziaływania procesów wspomagania konwekcji (silna zbieżność wiatru w dolnej troposferze, dywergencja wiatru w środkowej i górnej troposferze) będzie sprzyjać silnym, a nawet ekstremalnie silnym zjawiskom konwekcyjnym. Możliwe jest uformowanie się superkomórek burzowych, zarówno przed liniowym układem konwekcyjnym, jak i wewnątrz tego układu. Głównym zagrożeniem podczas przechodzenia układów konwekcyjnych będzie bardzo silny, lokalnie niszczący wiatr. Szczególnie dużego zagrożenia ze strony wiatru spodziewamy się podczas przechodzenia liniowego układu konwekcyjnego – całkiem prawdopodobne wydaje się wystąpienie silnego incydentu wiatrowego na znacznym obszarze objętym stopniem 2. i 3. zagrożenia, niewykluczone jest derecho. W superkomórkach możliwe są opady dużego gradu. Nie wyklucza się wystąpienia silnych trąb powietrznych. Ich liczba nie powinna być duża, jednak z uwagi na bardzo wysokie wartości wskaźników kinematycznych, ich siła może osiągać F2 lub więcej. Po zachodzie słońca szczególnie silne zjawiska przeniosą się na wschód Polski. Nadal głównym zagrożeniem będzie porywisty wiatr. Ponadto, z uwagi na bardzo dużą wodność troposfery (PW > 40mm), podczas przechodzenia burz będą występować nawalne opady deszczu. Będą one krótkotrwałe, ale z uwagi na ich intensywność, może dojść do lokalnych podtopień.

Wieczorem / w nocy burze pojawią się także w południowej części kraju. Nasilenie zjawisk nie powinno być tak duże, jak w Polsce Centralnej. Tu przede wszystkim początkowo możliwy jest duży grad (lokalnie bardzo duży), silny (lokalnie niszczący) wiatr i ulewny deszcz. Trąb powietrznych – z uwagi na wysoki poziom LCL – w tej części kraju się nie spodziewamy.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Image
Pozdrawia Krzysiek ;)

Image
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4794
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Artur_Surowiecki » Monday, 20 Jul 2015, 22:32

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.07.2015 godz. 08:00 CEST do 22.07.2015, godz. 08:00 CESTMAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


Piotrek_Koziana
Członek stowarzyszenia
Członek stowarzyszenia
Posts: 446
Joined: Monday, 16 Aug 2010, 09:00
GG: 25761450
Location: Maków Podhalański/Kraków
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Piotrek_Koziana » Wednesday, 22 Jul 2015, 00:54

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.07.2015 godz. 08:00 CEST do 23.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski zachodniej i częściowo centralnej ze względu na silne porywy wiatru i intensywne opady deszczu, a w mniejszym stopniu ze względu na opady dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We środę, Polska znajdować się będzie w obszarze pofalowanego frontu atmosferycznego. Nad znaczną częścią naszego kraju zalegać będzie gorąca i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Jedynie na północy będziemy mieć do czynienia z powietrzem polarnomorskim, które w nocy zacznie wdzierać się coraz dalej w głąb kraju. Dlatego na zachodzie, gdzie wpływ frontu będzie największy, należy spodziewać się zjawisk burzowych.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia...

W zwrotnikowej masie powietrza, w ciągu dnia będziemy obserwować stopniowy wzrost wilgotności powietrza, co przełoży się na wzrost energii konwekcji CAPE do 700-1300 J/kg. Wysoka temperatura, a co za tym idzie wysoki poziom kondensacji z uniesienia (LCL > 1500 m), przy braku wyraźnych stref wspomagania konwekcji powinien skutecznie zablokować rozwój wypiętrzonych chmur kłębiastych. Dopiero wieczorem i w nocy, kiedy LCL będzie niższy, a dodatkowo pojawi się wspomaganie w postaci frontu, powinniśmy oczekiwać powstania pierwszych burz. Warunki kinematyczne w obrębie chwiejności będą dobre (DLS 15-22 m/s, LLS 5-10 m/s, SHR 100-250 m2/s2).

Pierwszych burz na zachodzie kraju należy spodziewać się po godzinie 20 CEST, jednak niewykluczone, że pojedyncze komórki pojawią się wcześniej. Znaczące wartości wskaźników kompozytowych świadczą o potencjale prognozowanych warunków, jednak największa aktywność zjawisk prognozowana jest na godziny nocne, co może ograniczyć niszczący potencjał burz. Pomimo dużego SRH, najprawdopodobniejszym trybem konwekcji wydają się być formacje wielokomórkowe (MCS z być może wbudowaną linią szkwału). Superkomórki także będą możliwe, jednak ryzyko ich powstania będzie ograniczone. O takim scenariuszu świadczą prognozowane wektory propagacji skierowane pod niewielkim kątem w stosunku do osi frontu. Największym zagrożeniem podczas przechodzenia układu/ów będą silne porywy wiatru. O potencjale do generowania znaczących wiatrów związanych ze zjawiskiem downburst mówi parametr delta theta-e, którego wartość wzrośnie do ok. 16. Kolejnym zagrożeniem mogą być intensywne opady deszczu (PW 38-45 mm). Dlatego nie można wykluczyć lokalnych podtopień. Modele numeryczne wskazują na potencjał do tworzenia się sporych rozmiarów gradzin, ale godziny wystąpienia zjawisk burzowych i ich tryb powinny działać na niekorzyść tego zjawiska. Stąd zagrożenie ze strony gradu nie wydaje się być duże. W przypadku powstania ewentualnych superkomórek ryzyko gradu automatycznie wzrasta. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku możliwości powstania trąb powietrznych. Pomimo prognozowanych niewielkich wartości wskaźnika STP, tornada nie wydają się być prawdopodobne. Burze będą przemieszczać w kierunku wschodnim i północno-wschodnim i będą mogły występować przez całą noc.

Pomimo znacznych wartości wskaźników konwekcyjnych, stopień 2 nie zostaje wydany ze względu na ograniczenia co do generowania poszczególnych zjawisk towarzyszących konwekcji.

… Obszar objęty możliwością burz...

Tutaj należy spodziewać się zjawisk konwekcyjnych w późnych godzinach nocnych, a także nad ranem. Dlatego nie powinny być one aż tak gwałtowne jak w obszarze o 1 stopniu zagrożenia.
Nad obszarami górskimi, w godzinach wieczornych i nocnych także należy spodziewać się powstania burz. CAPE 300-1000 J/kg, DLS < 10 m/s zapewnią warunki do powstawania pojedynczych komórek, bądź struktur wielokomórkowych, które nie powinny być szczególnie gwałtowne.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image

User avatar
Grzegorz_Zawiślak
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 7029
Joined: Monday, 3 Mar 2008, 21:13
Location: Zielonka k. Warszawy
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Grzegorz_Zawiślak » Wednesday, 22 Jul 2015, 20:09

Pozdrawiam,
Grzegorz Zawiślak

Image
Image

FanPage: http://www.facebook.com/pages/Grzegorz-Zawi%C5%9Blak-Polish-Storm-Chaser/198029370337933?ref=hl
E-mail: grzegorz.zawislak@wp.pl
YouTube: http://www.youtube.com/user/GrzesPLB?feature=mhee
Skype: grzes.p.l.b

User avatar
Krzysztof_Ostrowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1511
Joined: Tuesday, 30 Sep 2008, 14:36
GG: 8744878
Location: Białystok
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Krzysztof_Ostrowski » Thursday, 23 Jul 2015, 22:16

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.07.2015 godz. 08:00 CEST do 25.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu i bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka opadów gradu

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W piątek większość Polski znajdzie się pod wpływem wyżu w masie powietrza polarnego. Jedynie na południu kraju utrzyma się wilgotna masa powietrza zwrotnikowego. W godzinach wieczornych i nocnych niż z zachodniej Europy będzie się zbliżać do Polski i zacznie zaciągać powietrze zwrotnikowe bardziej na północ kraju – uformuje się ciepły front atmosferyczny. Chwiejność napływającej masy zwrotnikowej oznacza szanse rozwoju burz.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia...

W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 700-2000 J/kg). Na skutek ruchów orograficznych (góry), insolacji (dzień) oraz konwergencji (noc) nastąpi rozwój chmur Cumulonimbus. W ciągu dnia konwekcja może być ograniczona jedynie do krańców południowych Polski (woj. śląskie, małopolskie i podkarpackie) – większe szanse burz występują zwłaszcza na obszarach górskich i podgórskich. W warunkach niedużych pionowych uskoków wiatru (DLS<10 m/s) spodziewane są przede wszystkim pojedyncze, zwykłe komórki burzowe. Ze względu na ich powolny ruch i dużą wodność troposfery (PW 40 mm) miejscami mogą one przynosić ulewne opady deszczu powodujące podtopienia. Punktowo mogą również występować bardzo silne porywy wiatru i opady gradu o średnicy 2 cm (szczególnie tereny wyżej położone). W godzinach wieczornych i nocnych front ciepły zacznie przesuwać się na północ i burze będą możliwe również w pozostałej części omawianego obszaru. W środowisku lepszego wspomagania konwekcji oraz umiarkowanych prędkościowych uskoków wiatru (DLS 10-15 m/s) możliwy jest rozwój burzy wielokomórkowej, a silniejsze uskoki prędkościowe (SRH3 100-300 m2/s2) dają szansę rozwoju 2-3 superkomórek. Zagrożeniem w godzinach nocnych może być miejscami ulewny deszcz i w mniejszym stopniu bardzo silny wiatr.

...Pozostały obszar objęty prognozą...

W rejonie prognozowana jest mała/umiarkowana chwiejność (MUCAPE 300-700 J/kg). Niestabilne powietrza nad omawiany obszar dotrze w godzinach nocnych lub porannych (sobota) i na skutek obecności frontu ciepłego wówczas może miejscami dojść do rozwoju burz. Oprócz zwykłych komórek mogą pojawić się również multikomórki. W zachodniej części omawianego obszaru niewykluczone są superkomórki burzowe. W czasie przechodzenia burz miejscami mogą wystąpić ulewne opady deszczu.


MAPA Z PROGNOZĄ:
Image
Pozdrawia Krzysiek ;)

Image
gg: 8744878
e-mail: krzysio.ostrowski@gmail.com

User avatar
Rafał_Grzybowski
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 445
Joined: Friday, 22 Aug 2008, 13:34
Pseudonim: Grzybek
GG: 7004574
Location: Konin
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Rafał_Grzybowski » Friday, 24 Jul 2015, 23:55

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.07.2015 godz. 08:00 CEST do 26.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północno-wschodniej, wschodniej i centralnej głównie z powodu wystąpienia silnych porywów wiatru, intensywnych opadów deszczu, opadów gradu oraz w mniejszym stopniu ze względu na możliwość trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski północno-zachodniej, zachodniej i północnej ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i w mniejszym stopniu ze względu na możliwość słabej trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przed nami kolejny dzień z bardzo dynamiczną pogodą. W sobotę nasz kraj znajdzie się w strefie oddziaływania rozległego i dość głębokiego niżu znad Morza Północnego i jego frontów atmosferycznych. Na początku przejdzie front ciepły, za którym napłynie bardzo gorące i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. W wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 30 ᴼC. Przez Polskę z południowego zachodu na północny wschód ciągu dnia przemieszczać się będzie zatoka, na której przewidywana jest silna strefa zbieżności wiatru w dolnej troposferze. Następnie za zatoką z zachodu na wschód przewędruje front chłodny. Zarówno na ciepłym, jak i na chłodnym froncie, a w szczególności w strefie zbieżności wiatru w zatoce niżowej, spodziewane jest wystąpienie burz, które miejscami mogą być gwałtowne z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. W kolejnych dniach uspokojenie i ustabilizowanie aury.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

W rejonie prognozowana jest znaczna chwiejność (CAPE 1000-2000 J/kg, LI od -4 do -7). Silne procesy wspomagające rozwój komórek burzowych są prognozowane zwłaszcza w obrębie zatoki niżowej. Konwekcja będzie się rozwijać w warunkach umiarkowanych, pionowych uskoków wiatru (DLS 15-20 m/s, 0-3 km shear 10-15 m/s). Skręt wiatru w dolnej troposferze wyniesie (SRH 0-3 km 100 – 300 m2/s2). Burze zaczną się tworzyć już od rana. Na skutek połączenia umiarkowanej dużej chwiejności termodynamicznej i znacznych wartości wskaźników kinematycznych, burze mogą być gwałtowne. Z czasem pojedyncze ośrodki burzowe mogą się złączyć, tworząc mezoskalowy układ konwekcyjny. Pojawi się także spora wodność troposfery (PW 40 – 53 mm), a stosunek zmieszania Mixing Ratio wyniesie 12 – 15 g/kg, co będzie świadczyć o dużej ilości pary wodnej w powietrzu. Nie wyklucza się wystąpienie kilku superkomórek wysokoopadowych niosących nawalne opady deszczu, opady gradu (do 4 cm) oraz silne porywy wiatru (do 100 km/h). Możliwe jest utworzenie się tzw. training storms, czyli serii komórek konwekcyjnych idących jedna za drugą, co może być przyczyną bardzo dużych sum opadowych i rodzić ryzyko powodzi błyskawicznej. Układ MCS może wytworzyć linię szkwałową, na której mogą pojawić się bardzo silne porywy wiatru, zwłaszcza w przypadku rozwinięcia się struktury bow echo. Z uwagi na miejscami dość niski LCL oraz podwyższony wskaźnik STP, nie można wykluczyć rozwoju 1-2 trąb powietrznych. Podsumowując, sytuacja nad krajem będzie bardzo dynaczmina. Burze mogą być gwałtowne, przynoszące nawalne opady deszczu powodujące podtopienia, silne porywy wiatru, opady gradu oraz możliwość wystąpienia 1-2 trąb powietrznych.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W tym obszarze prognozowane są słabsze warunki na rozwój bardzo silnych burz, jednak nadal mogą stwarzać duże zagrożenie, szczególnie superkomórki i część burz o charakterze pulsacyjnym. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 500 – 1500 J/kg. W tym obszarze duża rolę odegra pora dnia. Na zachodzie i południowym-zachodzie burze zaczną się robić już nad ranem/wczesnym popołudniem, a pod wieczór dotrą do wschodniej granicy, ale nie będą miały takiej mocy jak w obszarze objętym 2 stopniem zagrożenia. Pomimo tego, kilka silnych, lokalnych zjawisk downburst jest niewykluczonych. Z uwagi na dość wysoki CAPE burze mogą być aktywne elektrycznie i przyniosą intensywne opady deszczu.

MAPKA Z PROGNOZĄ:

User avatar
Artur_Surowiecki
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 4794
Joined: Sunday, 11 Nov 2007, 20:24
Location: Warszawa
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Artur_Surowiecki » Monday, 27 Jul 2015, 01:14

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.07.2015 godz. 08:00 CEST do 28.07.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Polska znajduje się w polarnej morskiej masie powietrza napływające z zachodu kontynentu. W poniedziałek w ciągu dnia do południowo-zachodniej części kraju wejdzie ciepły front atmosferyczny oraz zatoka obniżonego ciśnienia. Front ten szybko zmieni swój charakter na front okluzji ciepłej i będzie przesuwać się na północny wschód. Za frontem napłynie tylko nieznacznie cieplejsze powietrze, natomiast będzie ono charakteryzować się pewną, niezbyt dużą chwiejnością termodynamiczną (MUCAPE na poziomie od 400 do 800 J/kg). Taka energia konwekcji w połączeniu z wspomaganiem rozwoju w pionie zachmurzenia konwekcyjnego związanego z zatoką niżową, doprowadzi do pojawienia się burz w znacznej części kraju.

OMÓWIENIE

… obszar całej Polski ...

Pierwsze burze mogą pojawić się już przed południem na południowym zachodzie kraju. Stopniowo strefa burz będzie obejmować kolejne województwa, rozszerzając się na północny wschód. W południowej części kraju z uwagi na podwyższone wartości wskaźników kinematycznych (DLS na poziomie 20-25 m/s, SRH3 do 200 m2/s2), późnym popołudniem burze mogą przybrać bardziej zorganizowane formy – może się pojawić klaster silniejszych komórek burzowych, a nawet 2-3 superkomórki o niskich wierzchołkach dające opad większego gradu (do 2-3 cm w średnicy), zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich. Mimo podwyższonych wartości parametrów kinematycznych, z uwagi na niską wartość CAPE, stopień 1. zagrożenia w tej części kraju nie zostaje wydany. Pod wieczór północno-wschodnia granica strefy burz się do linii Szczecin – Warszawa – Rzeszów. Pod wieczór i w nocy burz powinno być znacznie mniej i powinny być znacznie słabsze, jednak nadal będą występować. Będzie to związane z oddziaływaniem wspomagania procesu konwekcji w dolnej i środkowej atmosferze związanej z przemieszczaniem się zatoki niskiego ciśnienia i fali górnej w środkowej troposferze. Do godzin porannych strefa opadów konwekcyjnych, a gdzieniegdzie też burz, przemieści się nad północno-wschodnią cześć Polski.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Nawałnice, tornada w Polsce dalej zaskakują.
Pozdrawiam, Artur


User avatar
Szymon Walczakiewicz
SkyPredict
SkyPredict
Posts: 1346
Joined: Tuesday, 2 Sep 2008, 15:00
Pseudonim: Equator
GG: 666327
Location: Szczecin, Zachodniopomorskie
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Szymon Walczakiewicz » Tuesday, 28 Jul 2015, 00:09

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.07.2015 godz. 08:00 CEST do 29.07.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNAMAPKA Z PROGNOZĄ:
Image
Pozdrawiam
Szymon


Image

e-mail: szymon.com@wp.pl
Skype: szymi7

Piotrek_Koziana
Członek stowarzyszenia
Członek stowarzyszenia
Posts: 446
Joined: Monday, 16 Aug 2010, 09:00
GG: 25761450
Location: Maków Podhalański/Kraków
Contact:

Re: Lipiec 2015

Postby Piotrek_Koziana » Tuesday, 28 Jul 2015, 23:31

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 29.07.2015 godz. 08:00 CEST do 30.07.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We środę, Polska znajdzie się pod wpływem niżu ulokowanego nad obszarem Danii. Zapewni nam on napływ chłodnej, polarnomorskiej masy powietrza znad wód Atlantyku, która charakteryzować się będzie chwiejnością atmosferyczną.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz...

W pólnocno-zachodzniej części kraju swoją obecność zaznaczy tzw. kropla chłodu, która przyniesie niskie temperatury w wyższych partiach troposfery. Tym samym zwiększy się pionowy gradient termiczny, który wyniesie ok. 7,5 C/km. Przyczyni się to do powstania potencjalnej energii konwekcji (CAPE 200 - 600 J/kg). Obecność prądu strumieniowego i stosunkowo głębokiego niżu, jak na obecną porę roku przełoży się na dość dobre warunki kinematyczne. DLS 15 - 30 m/s, LLS < 12 m/s. Takie warunki będą sprzyjać powstawaniu burz, które będą mogły łączyć się w układy wielokomórkowe. Na ich drodze należy spodziewać się silnych porywów wiatru, które w sprzyjających okolicznościach będą mogły wynosić 70 - 80 km/h, a także opadów gradu o średnicy 1 – 2 cm. Burza powinny powstawać w godzinach około południowych, a zaczną zanikać wieczorem. Jedynie nad wodami Bałtyku konwekcja będzie mogła trwać przez całą noc.

Wskaźniki kompozytowe sumujące warunki termodynamiczne z kinematycznymi mówią o całkiem sporym potencjale dla intensyfikacji zjawisk konwekcyjnych, jednak zachodzi obawa o ich efektywność. Dlatego stopień 1 zagrożenia nie został wydany. Pomimo tego, osoby przebywające w zaznaczonym obszarze powinny zachować czujność.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Image


Return to “Oficjalne prognozy meteorologiczne”