Strona 1 z 1

Marzec 2017

: niedziela, 5 mar 2017, 21:25
autor: Grzegorz_Zawiślak

Re: Marzec 2017

: wtorek, 7 mar 2017, 10:36
autor: Szymon Walczakiewicz

Re: Marzec 2017

: piątek, 17 mar 2017, 09:55
autor: Piotrek_Koziana
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 17.03.2017, godz. 09:00 CET do 18.03.2017, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE

Dzisiaj Polska znajdzie się w strefie oddziaływania niżu znad Skandynawii. W godzinach popołudniowych dojdzie do uaktywnienia chłodnego frontu atmosferycznego, który będzie przemieszczać się nad naszym krajem. W strefie opadów związanej z wyżej wspomnianym frontem, powstaną komórki konwekcyjne, którym sprzyjać będzie marginalna chwiejność do 100 J/kg, lifted index w okolicach 0. Rozwój chmur kłębiastych następi także za sprawą podwyższonych wartości parametrów kinematycznych (DLS do 25 m/s, a w północno-zachodniej części kraju do 30 m/s). W związku z powyższym należy spodziewać się wystąpienia komórek konwekcyjnych, które lokalnie będą mogły generować wyładowania atmosferyczne, zwłaszcza na poludniu kraju, gdzie dodatkowym czynnikiem może okazać się orografia terenu. Toważyszyć im będą mieszane opady deszczu, śniegu i krupy śnieżnej, a także silniejsze porywy wiatru, które nie powinny jednak przekroczyć 70-80 km/h.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Marzec 2017

: sobota, 18 mar 2017, 09:55
autor: Krzysiek_Piasecki
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 18.03.2017, godz. 09:30 CET do 19.03.2017, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:


W dniu dzisiejszym Polska znajdzie się pod wpływem ośrodka niżowego, który będzie się przemieszczać przez północną część kraju. Związane z nim będą liczne opady deszczu, a znaczne zaostrzenie gradientu ciśnienia doprowadzi do wystąpienia silnego wiatru. Nad południową część kraju napłynie z kolei chwiejna masa powietrza, co może doprowadzić do rozwoju burz.

Chwiejność, która jest prognozowana, waha się między 100J/kg a 200J/kg, lokalnie do 250J/kg, a w warunkach dużego przepływu, który jest prognozowany, ryzyko wystąpienia burz jest wyraźnie podwyższone. Zwracają uwagę duże wartości wskaźników kinematycznych - DLS aż do 20-35m/s, lokalnie nawet blisko 40m/s, zaś LLS wahać się ma około 10-18m/s. W takich warunkach poszczególne ośrodki mogą się łączyć w pasma, a głównym zagrożeniem będzie silniejszy wiatr. Przeważnie porywy będą osiągać do 70-85km/h, ale nie można wykluczyć punktowych podmuchów do 90-105km/h. Ze względu na niewielkie ryzyko takich zjawisk, w prognozie nie zostaje jednak uwzględniony 1.stopień zagrożenia. Nisko położona izoterma 0℃ spowoduje natomiast, że opadom deszczu często będą towarzyszyć opady drobnego gradu, a miejscami w późniejszych godzinach także mokrego śniegu.

Stosunkowo największe ryzyko wystąpienia zjawisk wystąpi w pasie od województwa dolnośląskiego przez opolskie, śląskie, małopolskie, cz.świętokrzyskiego po podkarpackie. Potencjalne burze będą się rozwijać w godzinach popołudniowych i wieczornych, a strefa będzie się dość szybko przemieszczać na południowy wschód kraju.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Marzec 2017

: wtorek, 21 mar 2017, 01:09
autor: Artur_Surowiecki
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.03.2017, godz. 07:00 CET do 22.03.2017, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Marzec 2017

: środa, 22 mar 2017, 20:12
autor: Krzysztof_Ostrowski
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.03.2017 godz. 07:00 CEST do 24.03.2017, godz. 07:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We czwartek północna część Polski będzie znajdować się pod wpływem wyżu. Na południu naszego kraju zaznaczy swoją obecność ciepły front atmosferyczny, na którym ma uformować się niewielki układ niżowy wędrujący później na północny-wschód. Duża wilgotność powietrza po ciepłej stronie frontu przyczyni się do wystąpienia chwiejności termodynamicznej, w związku z czym na krańcach południowych Polski możliwe są burze.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty możliwością burz...

Na omawianym obszarze prognozowana jest nieduża chwiejność (CAPE do 200-500 J/kg). W rejonie frontu wystąpią warunki sprzyjające formacji chmur kłębiasto-deszczowych (konwergencja, ukształtowanie terenu). Konwekcja będzie się rozwijać w warunkach umiarkowanych/dużych pionowych uskoków wiatru (DLS do 15-20 m/s, SRH3 100-200 m2/s2), w związku z czym możliwa jest pewna organizacja burz (klaster wielokomórkowy, być może 1-2 mini superkomórki). W czasie burz miejscami możliwe są silne porywy wiatru i grad o średnicy 1-2 cm (zwłaszcza w rejonach wyżej położonych). Burze możliwe są już przed południem, ale największa szansa ich wystąpienia przypada na godziny popołudniowe i wieczorne. Pokrycie obszarowe burz jest niepewne – największe szanse ich wystąpienia są w rejonach górskich, ale w późniejszych godzinach nie można ich zupełnie wykluczyć również bardziej na północy.

MAPA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Marzec 2017

: wtorek, 28 mar 2017, 22:03
autor: Rafał_Grzybowski
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 29.03.2017, godz. 08:00 CEST do 30.03.2017 godz. 08:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W środę nasz kraj będzie w zasięgu płytkiego obszaru niskiego ciśnienia, którego centrum ulokuje się nad północną częścią. Przez Polskę z zachodu na wschód przesuwać się będzie front chłodny, przynosząc przelotne opady i ochłodzenie. Popołudniu i wieczorem mogą wystąpić również burze, które z reguły będą słabe. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wzrośnie prędkość wiatru.

OMÓWIENIE:

...Obszar objęty możliwością burz...

W zaznaczonym obszarze w ciągu dnia przewidujemy wystąpienie słabych i umiarkowanych burz. Spodziewana energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie CAPE 200 - 400 J/kg , a Lifted Index osiągnie -1 ᴼC. Pojawią się słabe i umiarkowane warunki kinematyczne. Uskok wiatru DLS 0 - 6 km wyniesie około 15 - 25 m/s, a skręt wiatru SRH 0 -3 km około 100 m2/s2. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym konwekcję będzie spory gradient temperatur w środkowej troposferze wynoszący około 7 K/km. Dzięki zwiększonej kinematyce komórki burzowe mogą się łączyć w klastry oraz w liniowe struktury. Podczas przechodzenia burz mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru (do 90 km/h) oraz opady gradu o średnicy do 2 cm.

MAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek

Re: Marzec 2017

: czwartek, 30 mar 2017, 23:58
autor: Artur_Surowiecki
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 31.03.2017, godz. 08:00 CEST do 01.04.2017, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIEMAPKA Z PROGNOZĄ:
Obrazek