2012 r. - Podsumowanie sezonu burzowego w Nowej Rudzie

Maksymilian Antoniów
Członek stowarzyszenia
Członek stowarzyszenia
Posts: 660
Joined: Monday, 3 Aug 2009, 19:03
Location: Nowa Ruda
Contact:

2012 r. - Podsumowanie sezonu burzowego w Nowej Rudzie

Postby Maksymilian Antoniów » Thursday, 1 Nov 2012, 18:45Początek sezonu: 01.05.2012;
Koniec sezonu: 11.09.2012;
Liczba dni z burzami: 28;
Liczba burz: 40.

Siła burz:

- burz silnych: 1;
- burz umiarkowanych: 5;
- burz słabych: 34.

W sezonie 2012 na terenie Nowej Rudy zanotowano 28 dni z burzami, samych burz zaś było 40. Okres występowania burz rozpoczął się na początku maja, a zakończył na początku II dekady września. Za wyjątkiem burz lipcowych oraz tej z 8 czerwca 2012 występowały burze słabe. Burz o sile umiarkowanej łącznie było 5 (jedna, właśnie ta wspomniana, w czerwcu oraz 4 w lipcu). Jedną z burz należy ocenić jako silną ze względu na fakt, że przyniosła ona lokalne podtopienia we wszystkich dzielnicach miasta (opad podczas jej trwania = 48,3 mm), była długotrwała, podczas jej występowania okresami padał grad i przynosiła dużą ilość wyładowań atmosferycznych. Miała ona miejsce 3 lipca i związana była z bardzo wolno przemieszczającym się na wschód pofalowanym ciepłym frontem atmosferycznym oddzielającym chłodniejsze powietrze polarno-morskie napływające z zachodu od zdecydowanie cieplejszego, miejscami upalnego powietrza zwrotnikowego napływającego z południowego zachodu.

Zasięg/rodzaj burz:

- liczba burz wielokomórkowych/MCS: 19;
- liczba pojedynczych komórek burzowych: 21;
- liczba superkomórek: 0.

Pochodzenie burz:

- burze frontowe: 24;
- burze termiczne: 16.

Aktywność burzowa w poszczególnych miesiącach (liczba dni z burzami, w nawiasie liczba burz):

1. Lipiec - 9 dni z zanotowaną burzą (13 burz w całym miesiącu).
2. Maj - 7 (8).
3. Sierpień - 6 (10).
4. Czerwiec - 5 (6).
5. Wrzesień - 1 (3).

Najbardziej burzowym nie tylko pod względem liczebności dni z burzami, samych burz, ale i ich siły, był lipiec. Łącznie w miesiącu tym wystąpiło 9 dób z zanotowaną burzą, samych zjawisk było zaś 13, w tym 4 o sile umiarkowanej i jedna silna. Na drugim miejscu pod względem liczebności dni z burzami uplasował się maj (7 dni), samych zjawisk zaś było w tym miesiącu 8. Więcej zjawisk (10) wystąpiło, ale tam dni burzowych było mniej. Zarówno w maju jak i w sierpniu występowały tylko burze słabe. Trochę mniej burz (6) przy pięciu dniach z burzami było w czerwcu. Wtedy też wystąpiła 1 burza o sile umiarkowanej, charakteryzująca się silnym, porywistym, szkwałowym wiatrem (w porywach do 17 m/s) i przejściowo intensywnym opadem deszczu. Ostatnim miesiącem sezonu był wrzesień, w którym wystąpił 1 dzień z burzami - 11.09.2012, samych burz w trakcie tego dnia było zaś 3, wszystkie związane były z linią zbieżności.

Masy powietrza, w których powstawały burze:

- masa powietrza zwrotnikowego (PZ): 28 powstałych burz;
- masa ciepłego powietrza polarno-morskiego (PPmc): 7 powstałych burz;
- masa chłodnego powietrza polarno-morskiego (PPm) lub silnie przetransformowanego (starego - PPms): 5 powstałych burz.
Return to “2012”